Taloyhtiöiden jätekatosten lukitustiedot ilmoitettava 31.5.2023 mennessä

Jätehuoltomääräysten mukaan niiden taloyhtiöiden, jotka ovat lukinneet jätekatoksen tai -astiat, tulee varmistaa 31.5.2023 mennessä, että sekä Napapiirin Residuumilla että jätteenkuljetusyrityksellä on pääsy lukittuun jätekatokseen tai -astiaan.

Jatkossa useammalla kuin yhdellä jätteenkuljetusyrityksellä voi olla tarve päästä tyhjentämään taloyhtiöiden jäteastioita: Heinäkuusta 2023 alkaen Napapiirin Residuum järjestää vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset Rovaniemen taajama-alueilla, mutta polttokelpoisen jätteen tyhjennykset säilyvät ennallaan, eli kiinteistönhaltija kilpailuttaa ne itse.

Jätehuoltomääräysten mukaan lukitus on järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon tai jätteenkuljettajalle luovutettu koodi avaa lukituksen. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan avain sijoittaa avainsäiliöön, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii tai joka avautuu koodilla. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

Jos Rovaniemen taajama-alueella vähintään 5 huoneiston taloyhtiön jätekatos tai -astiat ovat lukittuja, tulee isännöitsijän tai muun taloyhtiön jätehuollosta vastaavan henkilön ilmoittaa seuraavat lukitukseen liittyvät tiedot Napapiirin Residuumille 31.5.2023 mennessä:

  • Aukeaako lukitus jätehuollon yleisavaimella vai koodilla?
  • Onko käytössä avainsäiliö?
  • Jos käytössä on avainsäiliö, sen sijainti
  • Käytössä oleva koodi, jos lukko tai avainsäiliö avautuu koodilla

Ilmoitukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@residuum.fi. Tiedot voi jatkossa ilmoittaa myös sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelu otetaan käyttöön toukokuun aikana – seuraa tiedottamista verkkosivuillamme residuum.fi/asiointipalvelu/.

Jätehuoltomääräyksissä ei edellytetä katosten tai astioiden lukitsemista, eli lukitukseen liittyvät ohjeet koskevat ainoastaan taloyhtiöitä, joissa lukitus on käytössä.

Napapiirin Residuum on lähettänyt kirjeen taloyhtiöille, joita lukitustietojen ilmoittaminen koskee. Mikäli ette ole saaneet kirjettä 22.5.2023 mennessä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Napapiirin Residuumin asiakaspalveluun yhteystietojen tarkistamista varten. Kirje on lähetetty isännöitsijälle tai muulle taloyhtiön jätehuollosta vastaavalle henkilölle.

Rovaniemen taajama-alueiden vähintään 5 huoneiston taloyhtiöille lähetetty kirje löytyy täältä.


Jaa sivu eteenpäin

Muita ajankohtaisia uutisia