Bio- ja pakkausjätteen keräys

Biojätteen, kartonki-, muovi- ja lasipakkausten sekä pienmetallin keräykset siirtyivät kunnan vastuulle 2023. Biojätteen lajitteluvelvoite laajentuu kesällä 2024 koskemaan Rovaniemen keskustaajaman kaikkia asuinkiinteistöjä. Tältä sivulta löytyvät Residuumin keräysalueet sekä tietoa keräyksen käytännön järjestelyistä.

Bio- ja pakkausjätteen erilliskeräys

Uuden jätelain sekä jätehuoltomääräysten tarkoituksena on nostaa kierrätysastetta, eli saada materiaalit nykyistä paremmin kiertoon. Tästä syystä esimerkiksi eri materiaalien keräysvelvoitteita on laajennettu.

Jätelain mukaisesti Napapiirin Residuum on aloittanut bio- ja  pakkausjätteiden keräykset Rovaniemen taajama-alueilla heinäkuussa 2023. Bio- ja pakkausjätteiden kuljetusjärjestelmän muutos koskee kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia yhdyskuntajätteitä, eli asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyviä jätteitä.

Napapiirin Residuum kerää bio- ja pakkausjätteitä Rovaniemen taajama-alueella sekä Ranuan keskustaajamassa. Keräysalueita voi tarkastella kartoilta.

Keräysalueet kartalla

  • Rovaniemen taajama-alueilla Residuum on aloittanut bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset heinäkuussa 2023.
  • Taajama-alueilla vähintään 5 huoneiston taloyhtiöissä tulee olla keräysastiat bio- ja pakkausjätteille, sekajätteelle sekä keräyspaperille.
  • 19.7.2024 alkaen Rovaniemen keskustaajamissa kaikkien asuinkiinteistöjen, myös omakotitalojen, on lajiteltava biojätteensä.
  • Pellossa kaikkien jätteiden kuljetukset ovat kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.
  • Ranualla kaikkien jätteiden kuljetukset järjestää Residuum.

Biojätteen lajitteluvelvoite laajenee Rovaniemen keskustaajaman pientaloihin kesällä 2024.  Napapiirin Residuum tavoittelee lajitteluvelvoitteisia kirjeitse marras-joulukuussa. Tieto biojätteen keräystavasta tulee ilmoittaa Residuumille mahdollisimman pian.

Lisätietoa ja ohjeet keräystavan ilmoittamiseen

Mistä aiheesta etsit tietoa?

Hyödyllisiä linkkejä

Residuumin keräysalueet kartalla

Alla on neljä erilaista karttaa. Kunkin kartan yhteydessä on kerrottu, mitä ne tarkoittavat.

1. Biojätteen pakollisen erilliskeräyksen alueet

Tähän karttaan merkityllä alueella kaikkien kiinteistöjen tulee liittyä biojätteen keräykseen tai kompostoida biojätteensä viimeistään 19.7.2024 alkaen.

Voit tarkistaa kartasta, kuulutko keräysalueelle kirjoittamalla osoitteesi hakukenttään. 19.7.2024 alkava velvoite koskee kartan vihreällä merkityllä alueella kaikkia asuinkiinteistöjä koosta riippumatta. Vähintään 5 huoneiston taloyhtiöillä keräysvelvoite on jo voimassa.

Napapiirin Residuum järjestää biojätteen keräyksen 19.7.2023 alkaen, eli kaikki asuinkiinteistöt voivat liittyä keräykseen siitä lähtien.

Kartan merkitty alue kuvaa Rovaniemen keskustaajamaa.

Lataa PDF kartta

2. Biojätteen erilliskeräys Rovaniemellä

Tähän karttaan merkityllä alueella vähintään 5 huoneiston taloyhtiöillä on biojätteen keräysvelvoite. Residuum järjestää biojätteen keräyksen 19.7.2023 alkaen.

Merkityn alueen sisällä vaaleanvihreällä alueella alle 5 huoneiston taloyhtiöt sekä omakoti- ja paritalot voivat halutessaan liittyä Residuumin järjestämään biojätteen keräykseen heinäkuusta 2023 alkaen.

Merkityn alueen sisällä tummanvihreällä alueella kaikkien asuinkiinteistöjen täytyy kerätä biojäte tai kompostoida viimeistään 19.7.2024 alkaen.

Voit tarkistaa kartasta, kuulutko keräysalueelle kirjoittamalla osoitteesi hakukenttään.

Kartan merkitty alue kuvaa Rovaniemen taajama-alueita.

Lataa PDF kartta

3. Pakkausjätteen erilliskeräys Rovaniemellä

Tähän karttaan merkityllä alueella vähintään 5 huoneiston taloyhtiöt kuuluvat pakkausjätteen erilliskeräysvelvoitteen piiriin. Residuum järjestää keräyksen 1.7.2023 alkaen.

Myös pienemmät taloyhtiöt sekä omakoti- ja paritalot voivat halutessaan liittyä keräykseen.

Voit tarkistaa kartasta, kuulutko keräysalueelle kirjoittamalla osoitteesi hakukenttään.

Kartan merkitty alue kuvaa Rovaniemen taajama-alueita.

Lataa PDF kartta

4. Bio- ja pakkausjätteen erilliskeräys Ranualla

Napapiirin Residuum kerää bio- ja pakkausjätteitä Ranualla tähän karttaan merkityllä alueella. Vähintään 5 huoneiston taloyhtiöillä tällä keräysalueella keräysvelvoite on voimassa.

Myös pienemmät taloyhtiöt sekä omakoti- ja paritalot voivat halutessaan liittyä keräykseen.

Voit tarkistaa kartasta, kuulutko keräysalueelle kirjoittamalla osoitteesi hakukenttään.

Kartan merkitty alue kuvaa Ranuan keskustaajamaa.

Lataa PDF kartta