Bio- ja pakkausjätteen keräys

Biojätteen, kartonki-, muovi- ja lasipakkausten sekä pienmetallin keräykset siirtyvät kunnan vastuulle heinäkuussa 2023. Tältä sivulta löytyvät Residuumin keräysalueet sekä tietoa keräyksen käytännön järjestelyistä.

Bio- ja pakkausjätteen erilliskeräys

Uuden jätelain sekä jätehuoltomääräysten tarkoituksena on nostaa kierrätysastetta, eli saada materiaalit nykyistä paremmin kiertoon. Tästä syystä esimerkiksi eri materiaalien keräysvelvoitteita on laajennettu.

Napapiirin Residuum aloittaa bio- ja  pakkausjätteiden keräykset Rovaniemen taajama-alueilla heinäkuussa 2023.  Keräysaluekartat löytyvät tältä sivulta.

Tälle sivulle on koottu toimintaohjeita ja vaihtoehtoja bio- ja pakkausjätteiden keräämiseen sekä vastauksia muihin keräykseen liittyviin kysymyksiin.

 • Rovaniemen taajama-alueilla Residuum aloittaa vähintään 5 huoneiston taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset heinäkuussa 2023.
 • Halutessaan keräysalueelle kuuluvat pientalot voivat liittyä Residuumin järjestämään keräykseen heinäkuusta 2023 alkaen.
 • Heinäkuusta 2024 alkaen Rovaniemen keskustaajamissa (kartan 1 alueella) kaikkien asuinkiinteistöjen on lajiteltava biojätteensä.
 • Pellossa kaikkien jätteiden kuljetukset pysyvät ennallaan eli kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.
 • Ranualla kaikkien jätteiden kuljetukset pysyvät ennallaan, sillä siellä käytössä on jo kunnan järjestämä jätteenkuljetus.

Astioiden tyhjennyshinnat sekä taloyhtiöille että pientaloille löytyvät kotitalouksien hinnastosta.

Tyhjennyshinnat

Omakotitalot ja pientalot Rovaniemellä

 • Tällä hetkellä omakotitalojen ja pientalojen (1-4 asuntoa) asukkailla pakollisena on vain polttokelpoisen jätteen astia. Polttokelpoisen jätteen kuljetukset säilyvät ennallaan, eli sopimuskumppani on jatkossa sama kuin tälläkin hetkellä. Residuum vastaa polttokelpoisen jätteen keräyksestä ainoastaan Ranualla sekä osassa Rovaniemen haja-asutusalueita.
 • Rovaniemen keskustaajamissa kaikilla asuinkiinteistöillä tulee lajitella biojäte viimeistään 19.7.2024 alkaen. Velvoitteen piiriin kuuluvat alueet voi katsoa tämän sivun kartasta 1.
 • Keräysalueille (ks. kartat) kuuluvat asuinkiinteistöt voivat halutessaan liittyä keräykseen jo 19.7.2023 alkaen. Pakollista liittyminen on vain kartan 1 alueella 19.7.2024 mennessä.
 • Napapiirin Residuum kerää bio- ja pakkausjätteitä ainoastaan kartoissa esitetyillä keräysalueilla. Muilla alueilla palveluja voi tiedustella jätteenkuljetusyrityksiltä.
 • Biojätteen keräysvelvoitteen piiriin kuuluvat kotitaloudet voivat täyttää velvoitteen myös kompostoimalla ja täyttämällä kompostointi-ilmoituksen.

Vaihtoehdot biojätteen keräykselle omakoti- ja pientaloissa Rovaniemellä

 • 1. Biojäteastia omalle pihalle

  • Voit tilata Napapiirin Residuumilta biojäteastian ja sille tyhjennykset heinäkuusta 2023 alkaen. Pakollista keräykseen liittyminen on ainoastaan kartan 1 alueella 19.7.2024 mennessä.
  • Rovaniemellä Residuumin järjestämään biojätteen ympärivuotiseen keräykseen sisältyy astia, joten tarvetta oman astian hankkimiselle ei ole. Tilauksen jälkeen Residuum toimittaa biojäteastian pihallesi kahden viikon kuluessa (kuitenkin aikaisintaan heinäkuussa 2023). Jos käytössä on oma biojätteen keräysastia, voi Residuum alkaa tyhjentää sitä. Oma astia ei vaikuta tyhjennyshintaan.
  • Tyhjennysväli sovitaan astiatilauksen yhteydessä. Biojätteen tyhjennysväli voi olla enintään kaksi viikkoa kesäaikaan ja neljä viikkoa talviaikaan.
  • Jos kompostoit kesäisin, voit liittyä keräykseen vain talveksi. Tällöin sinun tulee hankkia oma biojätteen keräysastia. Residuum toimittaa keräysastiat veloituksetta keräysalueidensa kotitalouksiin vain ympärivuotista keräystä varten. Kompostorista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus, vaikka se olisi käytössä vain osan vuodesta.

  Keräysalueet kartalla

 • 2. Yhteinen biojäteastia naapurustossa

  • Yhteinen astia eli kimppa-astia tarkoittaa lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen yhteistä keräysastiaa. Kimppa-astia toimii samoin kuin oma astia, mutta samaa astiaa käyttää useampi talous.
  • Kimppa-astialle tulee valita vastuuhenkilö. Lisäksi tulee päättää, kenen tontille astia sijoitetaan.
  • Tyhjennyslaskut jaetaan kimpassa mukana olevien kesken. Lasku voidaan jakaa tasan talouksien kesken tai osakkaat voivat keskenään sopia eri prosenttiosuuksista.
  • Kimppa-astian perustamisessa tulee huomioida jätehuoltomääräykset. Samaa biojätteen keräysastiaa käyttävien kiinteistöjen täytyy sijaita toistensa lähellä eli saman korttelin tai tien varrella. Lisäksi astiatilavuuden tulee riittää kaikille astiaa käyttäville kiinteistöille eikä biojäteastia saa painaa yli 40 kiloa. Biojäteastian tilavuus voi olla enintään 240 litraa.
  • Kimpalle päätetty vastuuhenkilö voi tilata Napapiirin Residuumilta biojäteastian ja sille tyhjennykset heinäkuusta 2023 alkaen. Rovaniemellä Residuumin järjestämään biojätteen ympärivuotiseen keräykseen sisältyy astia, joten tarvetta oman astian hankkimiselle ei ole. Vastuuhenkilön tulee ilmoittaa myös muut kimpan osakkaat. Residuum toimittaa kimppa-astian sovittuun osoitteeseen. Residuum hoitaa tyhjennykset ja kuljetukset.
  • Biojätteen tyhjennysväli voi olla enintään kaksi viikkoa kesäaikaan ja neljä viikkoa talviaikaan.
 • 3. Kompostori

  • Biojätteen lajitteluvelvoitteen voi täyttää kompostoimalla biojätteensä.
  • Kompostorin tulee olla jätehuoltomääräysten vaatimusten mukainen: Sen on oltava suojattu haittaeläimiltä ja hyvin ilmastoitu. Biojätteen voi käsitellä myös bokashilla, jos jälkikäsittelyn hoitaa asianmukaisesti niin sanotulla multatehtaalla tai kompostorissa.
  • Kompostoinnista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus.
  • Jos kompostoit vain kesäisin, voit liittyä biojätteen keräykseen talveksi. Tällöin sinun tulee hankkia oma biojätteen keräysastia. Residuum toimittaa keräysastiat veloituksetta keräysalueidensa kotitalouksiin vain ympärivuotista keräystä varten. Kompostorista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus, vaikka se olisi käytössä vain osan vuodesta.
  • Useamman talouden käyttäessä samaa kompostoria tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön tehdä kompostointi-ilmoitus. Yhteistä kompostoria voi käyttää enintään 5 lähekkäin sijaitsevaa huoneistoa.

  Kompostointi-ilmoitus

Pakkausjätteen keräys omakoti- ja pientaloissa Rovaniemellä

Pakkausjätteiden (muovi, kartonki, lasi ja metalli) kerääminen on pakollista ainoastaan taajama-alueiden vähintään 5 huoneiston taloyhtöille.

Halutessaan myös pienemmät taloyhtiöt sekä omakoti- ja paritalot voivat liittyä Residuumin järjestämään pakkausjätteiden keräykseen heinäkuusta 2023 alkaen. Residuum kerää pakkausjätteitä Rovaniemellä kartan 3 alueella.

Pientaloilla ei ole keräysvelvoitetta, joten kiinteistön omistaja voi vapaasti valita, mille materiaaleille haluaa keräyksen. Liittyä voi esimerkiksi vain muovipakkausten keräykseen.

Rovaniemellä Residuumin järjestämään pakkausjätteen keräykseen sisältyy astia, joten tarvetta oman astian hankkimiselle ei ole. Myös omaa astiaa voi käyttää keräysvälineenä, mutta sillä ei ole vaikutusta tyhjennyshintaan. Astia- ja tyhjennystilaukset tehdään Residuumin asiakaspalvelun kautta.

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu avoinna ma-pe klo 9-15. Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

asiakaspalvelu@residuum.fi

Puh. 0207 120 230

Ohjeita omakotitaloille ja pientaloille Rovaniemellä

 • Miten bio- ja pakkausjätteiden keräykseen liitytään?

  Heinäkuusta 2023 alkaen Napapiirin Residuum järjestää bio- ja pakkausjätteiden keräyksen Rovaniemen taajamissa (kartat 1-3). Ranualla keräykset ovat jo Residuumin vastuulla. Pellossa Residuum ei järjestä kuljetuksia, vaan siellä kiinteistön haltija voi itse päättää, minkä yrityksen kanssa tekee jätehuoltosopimuksen.

  Huom! Nämä ohjeet koskevat ainoastaan bio- ja pakkausjätteiden keräystä. Polttokelpoisen jätteen osalta Residuum vastaa tyhjennyksistä ainoastaan Ranualla sekä osassa Rovaniemen haja-asutusalueita. Kuntakohtaista tietoa polttokelpoisen jätteen keräyksestä löydät täältä.

  Liittyminen keräykseen Residuumin keräysalueilla

  1. Minulla ei ole vielä bio- tai pakkausjätteen astiaa, mutta haluan sellaisen.

  • Tarkista tämän sivun kartoista, kuuluuko kiinteistösi Residuumin keräysalueelle. Voit olla aina yhteydessä myös asiakaspalveluumme, mikäli et ole varma.
  • Keräykseen liitytään Residuumin asiakaspalvelun kautta. Vastaanotamme liittymispyynnöt mieluiten sähköpostitse asiakaspalvelu@residuum.fi. Tarvittaessa voit myös soittaa ma-pe klo 9-15 puh. 0207 120 230.
  • Kerro liittymispyynnössäsi kiinteistön osoite, taloyhtiöissä huoneistojen ja omakotitaloissa asukkaiden lukumäärä, toivottu tyhjennysväli sekä laskutustiedot. Jos kyseessä on kimppa-astia, tulee vastuuhenkilön ilmoittaa myös muut kimpan osakkaat.
  • Pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit voit tarkistaa tältä sivulta (enimmäistyhjennysvälit ovat samat taloyhtiöille ja pientaloille).
  • Asiakaspalvelumme on yhteydessä liittymispyynnön saapumisen jälkeen.
  • Otamme myöhemmin käyttöön sähköisen asioinnin, jonka kautta jatkossa voi mm. tarkistaa tyhjennyspäivän sekä muokata tyhjennysväliä ja laskutustietoja. Sähköisen asioinnin käyttöönotosta tiedotetaan lisää sen ollessa lähempänä.

  2. Minulla on jo bio- tai pakkausjätteen keräys jätteenkuljetusyrityksen kautta – miten toimin?

  • Jos kiinteistösi kuuluu Residuumin keräysalueelle, siirtyvät kaikki tiedossa olevat palvelut automaattisesti Residuumin vastuulle. Lähestymme kirjeitse tällaisia kiinteistöjä kevään ja kesän 2023 aikana.
  • Keräykseen liittyvät asiat hoidetaan heinäkuusta alkaen Residuumin asiakaspalvelun kautta sähköpostitse asiakaspalvelu@residuum.fi tai puhelimitse ma-pe klo 9-15 puh. 0207 120 230.
  • Otamme myöhemmin käyttöön sähköisen asioinnin, jonka kautta jatkossa voi mm. tarkistaa tyhjennyspäivän sekä muokata tyhjennysväliä ja laskutustietoja. Sähköisen asioinnin käyttöönotosta tiedotetaan lisää sen ollessa lähempänä.
 • Milloin biojätteen keräykseen pitää viimeistään liittyä?

  • Rovaniemen keskustaajamissa (kartta 1) pientalojen biojätteen lajitteluvelvoite alkaa 19.7.2024. Viimeistään tällöin kaikkien kartan 1 keräysalueen asuinkiinteistöjen on joko liityttävä biojätteen keräykseen tai kompostoitava biojätteensä. Kompostoinnista täytyy tehdä kompostointi-ilmoitus.
  • Halutessaan Residuumin järjestämään keräykseen voi liittyä jo heinäkuusta 2023 alkaen.
  • Vähintään 5 asuinhuoneiston taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteiden keräykset siirtyvät Napapiirin Residuumin järjestämäksi heinäkuussa 2023, ja niissä keräysvelvoite on jo voimassa.
  • Pakkausjätteiden keräys on pakollista ainoastaan vähintään 5 asuinhuoneiston taloyhtiöille.

  Keräysalueet kartalla

 • Voiko biojätteen keräykseen liittyä vain talveksi, jos kompostoi kesällä?

  Keräykseen on mahdollista liittyä vain talveksi. Tällöin asukkaan tulee hankkia oma biojätteen keräysastia. Residuum toimittaa keräysastiat veloituksetta keräysalueidensa kotitalouksiin vain ympärivuotista keräystä varten.

  Kompostorista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus, vaikka se olisi käytössä vain osan vuodesta.

 • Mistä tiedän, kuulunko Residuumin keräysalueelle?

  Tämän sivun alaosassa on neljä erilaista karttaa. Kunkin kartan yhteydessä on kerrottu, mitä ne tarkoittavat.

  1. Kartan 1 vihreälle alueelle kuuluvien kiinteistöjen täytyy kerätä biojäte viimeistään 19.7.2024 alkaen.
  2. Kartan 2 alue on laajempi. Vaaleanvihreillä alueilla kiinteistöt voivat halutessaan liittyä Residuumin järjestämään biojätteen keräykseen heinäkuusta 2023 alkaen. Tummanvihreälle alueelle kuuluvien kiinteistöjen täytyy kerätä biojäte viimeistään 19.7.2024 alkaen. Vähintään 5 huoneiston taloyhtiöillä on biojätteen keräysvelvoite kartan kaikilla vihreillä alueilla.
  3. Residuum kerää pakkausjätteitä kartan 3 vihreällä alueella. Pakkausjätteen keräys on pakollista ainoastaan vähintään 5 huoneiston taloyhtiöille. Halutessaan pienemmätkin taloyhtiöt sekä omakoti- ja paritalot voivat liittyä Residuumin järjestämään pakkausjätteiden keräykseen kartan 3 alueella.
  4. Residuum kerää bio- ja pakkausjätteitä Ranualla kartan 4 vihreällä alueella. Ranualla velvoite koskee ainoastaan vähintään 5 huoneiston taloyhtiöitä, mutta myös pienemmät taloyhtiöt sekä omakoti- ja paritalot voivat halutessaan liittyä keräykseen.

  Keräysaluekartat

 • Mistä tyhjennyshinnat löytyvät?

  Astioiden tyhjennyshinnat sekä taloyhtiöille että pientaloille löytyvät kotitalouksien hinnastosta.

  Tyhjennyshinnat

 • Residuumin keräykseen kuuluu astia. Mitä jos minulla on jo oma astia?

  Jos käytössä on oma bio- tai pakkausjätteen keräysastia, voi Residuum alkaa tyhjentää sitä. Oma astia ei kuitenkaan vaikuta tyhjennyshintaan.

  Jos käytössäsi on tällä hetkellä jonkin jätteenkuljetusyrityksen vuokra-astia ja kuulut Residuumin keräysalueelle, sinun ei tarvitse tehdä asialle mitään. Kaikki tiedossa olevat palvelut siirtyvät automaattisesti Residuumin hallintaan. Lähestymme kirjeitse tällaisia kiinteistöjä kevään ja kesän 2023 aikana.

Vähintään 5 huoneiston taloyhtiöt Rovaniemellä

Lähetämme muutoksen piiriin kuuluville taloyhtiöille kirjeen muutoksista toukokuun 2023 aikana. Kirje lähetetään isännöitsijälle tai muulle taloyhtiön vastuuhenkilölle.
 • Vähintään 5 huoneiston taloyhtiöissä taajama-alueilla tulee kerätä polttokelpoinen jäte, biojäte, muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset, pienmetalli sekä keräyspaperi.
 • Napapiirin Residuumin keräysalueiden (kartat 1-3) pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät Napapiirin Residuumille 1.7.2023 ja biojätteiden  19.7.2023.
 • Napapiirin Residuum kerää bio- ja pakkausjätteitä ainoastaan kartoissa 1, 2, 3 ja 4 näkyvillä keräysalueilla. Muilla alueilla palveluja voi tiedustella jätteenkuljetusyrityksiltä.
 • Residuumin keräysalueiden (kartat 1-3) pakkaus- ja biojätteiden kuljetukset siirtyvät automaattisesti Residuumin hallintaan.
 • Polttokelpoisen jätteen osalta kuljetukset säilyvät ennallaan, eli yhteystaho on sama kuin tälläkin hetkellä. Residuum vastaa polttokelpoisen jätteen keräyksestä ainoastaan Ranualla sekä osassa Rovaniemen haja-asutusalueita.

Keräysaluekartat

Ohjeita vähintään 5 huoneiston taloyhtiöille Rovaniemellä

 • Taloyhtiön palveluiden muuttaminen (esim. tyhjennysvälit, astioiden koko ja määrä, laskutukseen liittyvät asiat)

  • Bio- ja pakkausjätteiden keräykseen liittyvät asiat hoidetaan Residuumin keräysalueilla heinäkuusta 2023 alkaen Residuumin asiakaspalvelun kautta sähköpostitse asiakaspalvelu@residuum.fi tai puhelimitse ma-pe klo 9-15 puh. 0207 120 230.
  • Otamme myöhemmin käyttöön sähköisen asioinnin, jonka kautta jatkossa voi mm. tarkistaa tyhjennyspäivän sekä muokata tyhjennysväliä ja laskutustietoja. Sähköisen asioinnin käyttöönotosta tiedotetaan lisää sen ollessa lähempänä.
 • Lukitun jätekatoksen tai -astian tiedot ilmoitettava 31.5.2023 mennessä

  Heinäkuusta 2023 alkaen Napapiirin Residuum järjestää vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset Rovaniemen taajama-alueilla. Polttokelpoisen jätteen tyhjennykset säilyvät ennallaan, eli kiinteistönhaltija kilpailuttaa ne itse. Tästä syystä jatkossa useammalla kuin yhdellä jätteenkuljetusyrityksellä voi olla tarve päästä tyhjentämään jäteastioita.

  Jätehuoltomääräysten mukaan niiden taloyhtiöiden, jotka ovat lukinneet jätekatoksen tai -astiat, tulee varmistaa 31.5.2023 mennessä, että sekä Napapiirin Residuumilla että jätteenkuljetusyrityksellä on pääsy lukittuun jätekatokseen tai -astiaan. Katosten ja astioiden lukitsemista ei edellytetä jätehuoltomääräyksissä, eli ohjeet koskevat ainoastaan niitä taloyhtiöitä, joilla lukitus on käytössä.

  Napapiirin Residuum tarvitsee seuraavat lukitukseen liittyvät tiedot 31.5.2023 mennessä:

  • Aukeaako lukitus jätehuollon yleisavaimella vai koodilla?
  • Onko käytössä avainsäiliö?
  • Jos käytössä on avainsäiliö, sen sijainti
  • Käytössä oleva koodi, jos lukko tai avainsäiliö avautuu koodilla

  Ilmoitukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@residuum.fi. Tiedot voi jatkossa ilmoittaa myös sähköisen asioinnin kautta. Tiedotamme aiheesta myöhemmin, kun käyttöönoton aikataulu tarkentuu.

 • Astioiden tyhjennyshinnat

  Astioiden tyhjennyshinnat sekä taloyhtiöille että pientaloille löytyvät kotitalouksien hinnastosta.

  Tyhjennyshinnat

Bio- ja pakkausjätteiden keräys Ranualla

 • Omakoti- ja pientalot Ranualla

  Ranualla omakotitaloilla sekä alle 5 huoneiston taloyhtiöillä ei ole keräysvelvoitetta muulle kuin polttokelpoiselle jätteelle.

  Halutessaan kartan 4 alueella omakoti- ja pientalojen asukkaat voivat liittyä Napapiirin Residuumin järjestämään bio- ja pakkausjätteiden keräykseen.

  Liittymisohjeet

  • Tarkista tämän sivun kartasta 4, kuuluuhan kiinteistösi Residuumin keräysalueelle. Voit olla aina yhteydessä myös asiakaspalveluumme, mikäli et ole varma.
  • Keräykseen liitytään tällä hetkellä Residuumin asiakaspalvelun kautta. Vastaanotamme liittymispyynnöt mieluiten sähköpostitse asiakaspalvelu@residuum.fi. Tarvittaessa voit myös soittaa ma-pe klo 9-15 puh. 0207 120 230.
  • Kerro liittymispyynnössäsi kiinteistön osoite, huoneistojen lukumäärä (taloyhtiöissä) tai asukkaiden lukumäärä (omakotitaloissa), astiakoko, toivottu tyhjennysväli sekä laskutustiedot. Pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit voit tarkistaa tältä sivulta (enimmäistyhjennysvälit ovat samat taloyhtiöille ja pientaloille).
  • Huomioithan astiaa hankkiessasi jätehuoltomääräykset: biojäteastian sallittu enimmäistilavuus on 240 litraa. Ranualla Residuum ei toimita astioita tämän hetkisissä urakoissa.
  • Asiakaspalvelumme on yhteydessä liittymispyynnön saapumisen jälkeen.
  • Otamme myöhemmin käyttöön sähköisen asioinnin, jonka kautta jatkossa voi mm. tarkistaa tyhjennyspäivän sekä muokata tyhjennysväliä ja laskutustietoja. Sähköisen asioinnin käyttöönotosta tiedotetaan lisää sen ollessa lähempänä.

  Keräysaluekartat

  Yhteisen astian eli kimppa-astian käyttö

  • Naapurustoon voidaan hankkia myös yhteinen astia eli niin sanottu kimppa-astia.
  • Kimppa-astia toimii samoin kuin oma astia, mutta samaa astiaa käyttää useampi talous.
  • Kimppa-astialle tulee valita vastuuhenkilö. Lisäksi tulee päättää, kenen tontille astia sijoitetaan.
  • Liittymisen yhteydessä kimpalle valitun vastuuhenkilön on ilmoitettava myös muut kimpan osakkaat sekä kiinteistö, jonka tontille astia sijoitetaan.
  • Tyhjennyslaskut jaetaan kimpassa mukana olevien kesken. Lasku voidaan jakaa tasan talouksien kesken tai osakkaat voivat keskenään sopia eri prosenttiosuuksista.
  • Kimppa-astian perustamisessa tulee huomioida jätehuoltomääräykset. Samaa biojätteen keräysastiaa käyttävien kiinteistöjen täytyy sijaita toistensa lähellä eli saman korttelin tai tien varrella. Lisäksi astiatilavuuden tulee riittää kaikille astiaa käyttäville kiinteistöille eikä biojäteastia saa painaa yli 40 kiloa. Biojäteastian tilavuus voi olla enintään 240 litraa.
  • Pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit voit tarkistaa tältä sivulta (enimmäistyhjennysvälit ovat samat taloyhtiöille ja pientaloille).

  Tyhjennyshinnat Ranualla

 • Vähintään 5 huoneiston taloyhtiöt Ranualla

  • Vähintään 5 huoneiston taloyhtiöissä taajama-alueilla tulee kerätä polttokelpoinen jäte, biojäte, muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset, pienmetalli sekä keräyspaperi.
  • Ranualla on jo käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus, joten jätelaki ja jätehuoltomääräykset eivät vaikuta Ranuan jätteenkuljetuksiin.
  • Taloyhtiön jätehuoltoon liittyvät asiat hoidetaan asiakaspalvelumme kautta: asiakaspalvelu@residuum.fi tai puh. 0207 120 230 ma-pe klo 9-15 .
  • Otamme myöhemmin käyttöön sähköisen asioinnin, jonka kautta jatkossa voi mm. tarkistaa tyhjennyspäivän sekä muokata tyhjennysväliä ja laskutustietoja. Sähköisen asioinnin käyttöönotosta tiedotetaan lisää sen ollessa lähempänä.

  Tyhjennyshinnat Ranualla

Bio- ja pakkausjätteiden keräys Pellossa

 • Napapiirin Residuum ei aloita bio- ja pakkausjätteiden keräystä Pellossa. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymistä bio- ja pakkausjätteiden osalta on lykätty jätehuoltomääräyksissä 1.7.2028 saakka. Pellossa kuljetukset pysyvät siis ennallaan.
 • Pellossa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija voi itse päättää, miltä jätehuoltopalveluja tarjoavalta yritykseltä ostaa palvelun. Pellossa jätehuoltopalveluja tarjoaa MHK-Kuljetus.
 • Omakoti- ja paritaloilla sekä alle 5 huoneiston taloyhtiöillä pakollisena on ainoastaan polttokelpoisen jätteen astia.
 • Vähintään 5 huoneiston taloyhtiöissä taajama-alueilla tulee kerätä polttokelpoinen jäte, biojäte, muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset, pienmetalli sekä keräyspaperi.

 

Residuumin keräysalueet kartalla

1. Biojätteen pakollisen erilliskeräyksen alueet

Tähän karttaan merkityllä alueella kaikkien kiinteistöjen tulee liittyä biojätteen keräykseen tai kompostoida biojätteensä viimeistään 19.7.2024 alkaen.

Voit tarkistaa kartasta, kuulutko keräysalueelle kirjoittamalla osoitteesi hakukenttään. 19.7.2024 alkava velvoite koskee kartan vihreällä merkityllä alueella kaikkia asuinkiinteistöjä koosta riippumatta. Vähintään 5 huoneiston taloyhtiöillä keräysvelvoite on jo voimassa.

Napapiirin Residuum järjestää biojätteen keräyksen 19.7.2023 alkaen, eli kaikki asuinkiinteistöt voivat liittyä keräykseen siitä lähtien.

Kartan merkitty alue kuvaa Rovaniemen keskustaajamaa.

Lataa PDF kartta

2. Biojätteen erilliskeräys Rovaniemellä

Tähän karttaan merkityllä alueella vähintään 5 huoneiston taloyhtiöillä on biojätteen keräysvelvoite. Residuum järjestää biojätteen keräyksen 19.7.2023 alkaen.

Merkityn alueen sisällä vaaleanvihreällä alueella alle 5 huoneiston taloyhtiöt sekä omakoti- ja paritalot voivat halutessaan liittyä Residuumin järjestämään biojätteen keräykseen heinäkuusta 2023 alkaen.

Merkityn alueen sisällä tummanvihreällä alueella kaikkien asuinkiinteistöjen täytyy kerätä biojäte tai kompostoida viimeistään 19.7.2024 alkaen.

Voit tarkistaa kartasta, kuulutko keräysalueelle kirjoittamalla osoitteesi hakukenttään.

Kartan merkitty alue kuvaa Rovaniemen taajama-alueita.

Lataa PDF kartta

3. Pakkausjätteen erilliskeräys Rovaniemellä

Tähän karttaan merkityllä alueella vähintään 5 huoneiston taloyhtiöt kuuluvat pakkausjätteen erilliskeräysvelvoitteen piiriin. Residuum järjestää keräyksen 1.7.2023 alkaen.

Myös pienemmät taloyhtiöt sekä omakoti- ja paritalot voivat halutessaan liittyä keräykseen.

Voit tarkistaa kartasta, kuulutko keräysalueelle kirjoittamalla osoitteesi hakukenttään.

Kartan merkitty alue kuvaa Rovaniemen taajama-alueita.

Lataa PDF kartta

4. Bio- ja pakkausjätteen erilliskeräys Ranualla

Napapiirin Residuum kerää bio- ja pakkausjätteitä Ranualla tähän karttaan merkityllä alueella. Vähintään 5 huoneiston taloyhtiöillä tällä keräysalueella keräysvelvoite on voimassa.

Myös pienemmät taloyhtiöt sekä omakoti- ja paritalot voivat halutessaan liittyä keräykseen.

Voit tarkistaa kartasta, kuulutko keräysalueelle kirjoittamalla osoitteesi hakukenttään.

Kartan merkitty alue kuvaa Ranuan keskustaajamaa.

Lataa PDF kartta