Yrityshinnasto

Tälle sivulle on koottu yritysten tuomien jätteiden vastaanottohintoja. Sivun lopusta löytyy myös tietoa siitä, mikä jäte kuuluu kunnan vastuulle. Hinnastot ja jätemaksutaksa löytyvät kokonaisuudessaan Julkaisut-sivulta.

Kierrätyspuisto Residuum

Jätelaji
Hinta (sis. alv 24 %) €/t
Polttokelpoinen jäte, kunnan vastuulle kuuluva
179,80
Polttokelpoinen jäte, TSV ja ME
197,78
Biojäte, kunnan vastuulle kuuluva
142,60
Biojäte, TSV ja ME
156,86
Syntypaikkalajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjäte, kunnan vastuulle kuuluva
239,32
Syntypaikkalajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjäte, TSV ja ME
263,25
Syntypaikkalajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjäte, huonolaatuinen, TSV ja ME
303,80
Puujäte
49,60
Kierrätyspuu
14,88
Betonijäte, palakoko alle 1m
19,84
Betonijäte, palakoko yli 1m
39,68
Betonijäte, erikoiskappaleet
52,08
Tiili- ja laattajäte
19,84
Asfalttijäte
24,80
Puhtaat kannot ja juuret
74,40
Puhdas risu- ja oksajäte
18,60
Puhdas puutarhajäte
18,60
Hiekanerotuskaivojäte
161,20
Rasvanerotuskaivojäte
186,00
Kuljetuskaluston pesu Bioasemalla kuorman purkamisen yhteydessä
37,20 €/kerta

Kuusiselän kaatopaikka

Jätelaji
Yhteensä (sis. alv 24 % + mahdollinen jätevero) €/tonni
Erityisjäte ja kaatopaikkajäte, kunnan vastuulle kuuluvat
303,80
Erityisjäte ja kaatopaikkajäte, TSV ja ME
325,50
Lievästi pilaantuneet maat
7,44

Kierrätysasema Pello

Jätelaji
Hinta (sis. alv 24 %) €/m3
Hinta (sis. alv 24 %) €/t
Polttokelpoinen jäte, kunnan vastuulle kuuluva
44,02
179,8
Polttokelpoinen jäte, TSV ja ME
48,42
197,78
Polttokelpoinen jäte, koneellisesti puristettu, kunnan vastuulle kuuluva
73,78
179,80
Polttokelpoinen jäte, koneellisesti puristettu, TSV ja ME
81,16
Biojäte, kunnan vastuulle kuuluva
68,82
148,80
Biojäte, TSV ja ME
75,70
156,86
Syntypaikkalajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjäte, kunnan vastuulle kuuluva
64,48
257,92
Syntypaikkalajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjäte, TSV ja ME
68,20
283,71
Syntypaikkalajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjäte, huonolaatuinen, TSV ja ME
303,80
Kierrätyspuu
24,80
Betonijäte, palakoko alle 1m
55,80
Betonijäte, palakoko yli 1m
105,40
Betonijäte, erikoiskappaleet
148,80
Tiili- ja laattajäte
55,80
Asfalttijäte
62,00
Puhtaat kannot ja juuret
24,80
Puhdas risu- ja oksajäte
12,40
Puhdas puutarhajäte
12,40

Kierrätysasema Ranua

Jätelaji
Hinta (sis. alv 24 %) €/m3
Hinta (sis. alv 24 %) €/t
Polttokelpoinen jäte, kunnan vastuulle kuuluva
44,02
179,80
Polttokelpoinen jäte, TSV ja ME
48,42
197,78
Polttokelpoinen jäte, koneellisesti puristettu, kunnan vastuulle kuuluva
73,78
179,80
Polttokelpoinen jäte, koneellisesti puristettu, TSV ja ME
81,16
Biojäte, kunnan vastuulle kuuluva
68,82
148,80
Biojäte, TSV ja ME
75,70
156,86
Syntypaikkalajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjäte, kunnan vastuulle kuuluva
62,00
245,52
Syntypaikkalajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjäte, TSV ja ME
68,20
270,07
Syntypaikkalajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjäte, huonolaatuinen, TSV ja ME
303,80
Kierrätyspuu
24,80
Betonijäte, palakoko alle 1m
55,80
Betonijäte, palakoko yli 1m
105,40
Betonijäte, erikoiskappaleet
148,80
Tiili- ja laattajäte
55,80
Asfalttijäte
31,00
Puhtaat kannot ja juuret
24,80
Puhdas risu- ja oksajäte
12,40
Puhdas puutarhajäte
12,40

Yritysten vaaralliset jätteet (kaikki toimipisteet)

Tuote
Painoperusteinen käsittelyhinta (alv 24 %)
Tilavuusperusteinen käsittelyhinta (alv 24 %)
Liuotinjäte
1,20 €/kg
1,20 €/l
Kiinteä öljyinen jäte
1,20 €/kg
1,70 €/l
Käytetty voiteluöljy
0,00 €/kg
0,00 €/l
Öljy-vesiseos, vesipit. >30 %, emulsiot
0,70 €/kg
0,70 €/l
Jäähdytys- ja jarruneste
0,95 €/kg
1,06 €/l
Kiinteä maali-, liima- ja lakkajäte
2,30 €/kg
2,45 €/l
Aerosolit ja niiden pakkaukset
2,30 €/kg
0,25 €/l
Valokuvauskemikaalit
1,50 €/kg
1,37 €/l
Lääkejäte
5,90 €/kg
6,02 €/l
Laboratoriokemikaalit, lajiteltava jäte
15,00 €/kg
18,00 €/l
Elohopeapitoinen jäte
12,50 €/kg
19,59 €/l
Hapot ja emäkset
4,00 €/kg
4,50 €/l
Kasvintorjunta- ja suoja-aineet
4,50 €/kg
5,00 €/l
Kestopuu
0,43 €/kg

Muut vaarallisten jätteiden maksut

Tuote
Painoperusteinen käsittelyhinta (alv 24 %)
Laboratoriokemikaalit, lajiteltava jäte
20 €/kpl
Astian käsittelylisä, 0-50 litraa
5 €/kpl
Astian käsittelylisä, 51-100 litraa
10 € /kpl
Astian käsittelylisä, yli 100 litraa
15 €/kpl
Astian käsittelylisä, tynnyri
20 €/kpl

Muita maksuja (kaikki toimipisteet)

Lajittelu- ja siirtomaksu:

Lajittelu- ja siirtomaksu:
Yhteensä (sis. alv 24 %) €/h
Jätekuorman sisältämät vaaralliset jätteet
104,16
Jätekuorman sisältämät hyötykäyttöön kelpaavat jätteet
78,12
Jätekuorman väärä sijoitus
58,28

Lisämaksut lajittelemattomasta jätteestä:

Lajittelu- ja siirtomaksu:
Yhteensä (sis. alv 24 %) €/kuorma
Polttokelpoisen tai kaatopaikkajätteen seassa hyötyjätteitä
91,47
Hyötyjätteiden seassa hyötykäyttöön kelpaamatonta jätettä
132,12
Polttokelpoisten tai kaatopaikkajätteiden seassa vaarallista jätettä
237,53

Kunnan vastuulla vai ei?

Hinnastossa on eritelty tietyille jätejakeille kaksi hintaa: kunnan vastuulle kuuluvan jätteen hinta ja TSV- tai ME-jätteen hinta.

Kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä ovat jätelain 32 §:n mukaan:

  1. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete;
  2. kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte;
  3. liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa;
  4. muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä 1–3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä.

Jos jäte ei kuulu kunnan vastuulle, peritään siitä TSV- ja ME-jätteen hinta.

Jätemaksutaksa ja hinnastot löytyvät kokonaisuudessaan Julkaisut-sivulta