Jätelaki ja säädökset

Suomen jätelainsäädäntö seuraa EU:n jätelainsäädäntöä, mutta on joiltakin osin EU:n vastaavia säännöksiä tiukempi. Valtakunnallisen jätelain lisäksi kunnilla on oikeus antaa kuntakohtaisia jätehuoltomääräyksiä.

Jätelaki ja säädökset

Jätealaa säätelevät mm. jätelaki ja -asetus, ympäristönsuojelulaki ja -asetus, lukuisat ympäristöministeriön ja valtioneuvoston asetukset ja päätökset sekä kunnalliset jätehuoltomääräykset. Napapiirin Residuum on vastuullisena toimijana velvollinen noudattamaan jätealaa koskevia säännöksiä. Säännösten mukainen jätteiden käsittely aiheuttaa kuluja, joita katetaan asiakkailta perittävillä jäte- ja perusmaksuilla. Kattava lista valtakunnallisista säädöksistä löytyy ympäristöministeriöltä.

Jätelainsäädäntöä ollaan uudistamassa parhaillaan. Uudistuksesta voi lukea lisää ympäristöministeriön nettisivuilla: https://www.ym.fi/jatesaadospaketti

Jätehuoltomää­räykset

Suomen kunnilla on oikeus antaa tarkentavia kuntakohtaisia määräyksiä jätehuollossa. Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräyksissä on määritelty muun muassa jätteiden lajitteluvelvoitteet sekä erilaisten jätteiden keräysvälineiden tyhjennysvälit jätelajista riippuen.

Tutustu jätehuoltomääräyksiin

Jätehuollon viranomaiset

Rovaniemen, Ranuan ja Pellon kuntien alueilla jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto.

Lue lisää jätehuoltojaostosta Rovaniemen kaupungin sivuilta