Rakennus- ja purkujäte

Rakentamisen ja purkamisen jätteistä mahdollisimman suuri osa tulee hyödyntää. Napapiirin Residuumin toimialueella rakennusjätteitä otetaan vastaan Kierrätyspuisto Residuumissa, Kierrätysasema Ranualla ja Kierrätysasema Pellossa.

Jätelainsäädännössä edellytetään, että rakentamisen ja purkamisen jätteistä mahdollisimman suuri osa hyödynnetään. Tämä vaatii sitä, että jätteiden lajittelua tehdään koko purkutyön etenemisen ajan. Lajittelu vaatii suunnittelua, mutta säästää rahaa: kierrätettävät materiaalit vastaanotetaan edullisella hinnalla, osa jopa maksutta. Lajittelemattoman jätteen vastaanottohinta on kallein. Napapiirin Residuumin toimialueella rakennusjätteiden vastaanottopaikat ovat Kierrätyspuisto Residuum, Kierrätysasema Ranua ja Kierrätysasema Pello. Asbestijäte viedään Kuusiselän kaatopaikalle.

  • Jätteiden lajittelua tulee tehdä koko purkutyön ajan
  • Lajittelemattoman jätteen vastaanottohinta on kallein
  • Kierrätettävät materiaalit vastaanotetaan edullisemmin
  • Asbestijäte viedään Kuusiselän kaatopaikalle

Napapiirin Residuumin toimialueella rakennusjätteiden vastaanottopaikat

Rakentaja, muistathan nämä:

Uudelleenkäyttö ja kierrätys

Kaikki käyttökelpoiset laitteet, kalusteet ja materiaalit kannattaa poistaa purkukohteesta ennen varsinaisen purkutyön aloittamista. Niitä voi säästää omaan käyttöön tai myydä tai lahjoittaa eteenpäin.

Jätteet lajitellaan materiaalien mukaan

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet lajitellaan materiaalien mukaan. Osa materiaaleista otetaan vastaan maksutta ja osa maksua vastaan. Lajittelu materiaalien mukaan kannattaa, sillä lajittelemattoman jätteen vastaanottohinta on kallein.

Vaaralliset jätteet lajiteltava aina erikseen

Vaarallisia aineita sisältävät laitteet ja materiaalit täytyy poistaa ennen muuta purkua sekä tarvittaessa keskeyttää muu purkutyö niiden poistamisen ajaksi.

 

 

 

Painekyllästetyt ja kreosoottikyllästetyt puut

Painekyllästetyt ja kreosoottikyllästetyt puut sisältävät vaarallisia aineita, joten ne täytyy pitää erillään muusta puujätteestä. Kotitalouksien pienkuormat (alle 1m3, noin 200 kg) painekyllästettyä puuta otetaan maksutta vastaan. Isommat erät ja yritysten kuormat ovat maksullisia.

Asbesti loppusijoitetaan Kuusiselän kaatopaikalle

Asbestipurkutöissä on käytettävä asbestipurkutyöluvan hankkinutta ja rekisteröitynyttä purkajaa. Kuusiselän kaatopaikka