Rakennus- ja purkujäte

Rakentamisen ja purkamisen jätteistä mahdollisimman suuri osa tulee hyödyntää. Napapiirin Residuum ottaa erilaisia rakennus- ja purkujätteitä vastaan kierrätysasemillaan.

Jätelainsäädännössä edellytetään, että rakentamisen ja purkamisen jätteistä mahdollisimman suuri osa hyödynnetään. Tämä vaatii sitä, että jätteiden lajittelua tehdään koko purkutyön etenemisen ajan. Lajittelu vaatii suunnittelua, mutta säästää rahaa: kierrätettävät materiaalit vastaanotetaan edullisella hinnalla, suuri osa jopa maksutta. Lajittelemattoman jätteen vastaanottohinta on kallein.

  • Jätteiden lajittelua tulee tehdä koko purkutyön ajan
  • Lajittelemattoman jätteen vastaanottohinta on kallein
  • Kierrätettävät materiaalit vastaanotetaan edullisemmin, suuri osa jopa täysin maksutta

Napapiirin Residuumin toimialueella rakennusjätteiden vastaanottopaikat

Rakentaja, muistathan nämä:

Uudelleenkäyttö ja kierrätys

Kaikki käyttökelpoiset laitteet, kalusteet ja materiaalit kannattaa poistaa purkukohteesta ennen varsinaisen purkutyön aloittamista. Niitä voi säästää omaan käyttöön tai myydä tai lahjoittaa eteenpäin.

Jätteet lajitellaan materiaalien mukaan

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet lajitellaan materiaalien mukaan. Suuri osa materiaaleista otetaan vastaan jopa täysin maksutta. Lajittelu materiaalien mukaan kannattaa, sillä lajittelemattoman jätteen vastaanottohinta on kallein.

Vaaralliset jätteet lajiteltava aina erikseen

Vaarallisia aineita sisältävät laitteet ja materiaalit täytyy poistaa ennen muuta purkua sekä tarvittaessa keskeyttää muu purkutyö niiden poistamisen ajaksi.

 

 

 

Painekyllästetyt ja kreosoottikyllästetyt puut

Painekyllästetyt ja kreosoottikyllästetyt puut sisältävät vaarallisia aineita, joten ne täytyy pitää erillään muusta puujätteestä. Kotitalouksien pienkuormat (alle 1m3, noin 200 kg) painekyllästettyä puuta otetaan maksutta vastaan. Isommat erät ja yritysten kuormat ovat maksullisia.