Selosteet

Tältä sivulta löydät tietosuoja- ja saavutettavuusselosteet

Tietosuojaselosteet

 

Tietosuojaseloste, kulunvalvonta

Tietosuojaseloste, vaaka-asiakkaat

 

Tietosuojaseloste, verkkosivujen käyttäjät

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Napapiirin Residuum Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja verkkosivujen käyttäjiltä.

Yhteystiedot

Napapiirin Residuum Oy
Betonitie 1, 96320
Rovaniemi
0207 120 230
asiakaspalvelu@residuum.fi

Yhteydenottolomake

Yhteydenottolomakkeen tiedot eivät ole julkisia vaan ne kerätään ainoastaan Napapiirin Residuum Oy:n sisäisiä toimenpiteitä varten. Lomakkeessa pyydetään täyttämään seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Yritys
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Lisäksi pyydetään ilmoittamaan viestin aihe

Yhteystietojen täyttäminen ei ole pakollista. Niiden täyttäminen on tarpeen, jos yhteydenottoon haluaa saada vastauksen.

Verkkosivuston käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeuksia, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@residuum.fi.

 • Tarkastusoikeus: Käyttäjä voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Käyttäjä voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus: Käyttäjä voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Poisto-oikeus: Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Jos käyttäjää koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, voi käyttäjä peruuttaa suostumuksen. Käyttäjä voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Käyttäjällä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus: Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Napapiirin Residuum Oy:n ulkopuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti.

Henkilötietojen käsittelijät

Napapiirin Residuum Oy käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

 

Tämä seloste on päivitetty 18.2.2021.

 

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa www.residuum.fi. Seloste on tehty 23.2.2021.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset suurimmaksi osaksi. Sivustolla on pdf-tiedostoja, jotka eivät ole saavutettavia.

Seuraavat sähköiset palvelut tai niiden osat eivät ole julkisen hallinnon verkkosivujen saavutettavuusdirektiivin mukaisia:

Kodin jätehuolto, Rovaniemi

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueiden pdf-kartat eivät kuulu lain piiriin, sillä niitä ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön.

Jätehuoltoilmoitus ja muut lomakkeet

Sivun lomakkeet eivät ole saavutettavia.

Julkaisut

Sivun pdf-tiedostot eivät ole saavutettavia.

Kiertotalouspuisto

Sivun pdf-tiedostot eivät ole saavutettavia.

Tietosuojaseloste

Sivun pdf-tiedostot eivät ole saavutettavia.

 

Anna palautetta saavutettavuudesta

Palautelomakkeella: https://residuum.fi/yhteystiedot/
Sähköpostitse: asiakaspalvelu@residuum.fi

Valvontaviranomainen

Savutettavuuteen liittyvä palaute kannattaa antaa ensin Napapiirin Residuumille. Jos et saa vastausta 14 vuorokaudessa tai olet tyytymätön vastaukseen, voit ottaa yhteyttä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000