Tarjouspyynnöt

Julkaisemme tällä sivulla yhtiön tarjouspyyntöihin liittyviä tietoja.

Tarjoajan on huomioitava, että tätä internet-sivua on seurattava kunkin tarjousajan päättymiseen saakka.

Tarjouspyyntöihin liittyvät tiedot julkaistaan tässä.

 

TARJOUSPYYNTÖ ROMUMETALLEISTA Napapiirin Residuum Oy:n kierrätysasemilla

KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Napapiirin Residuum Oy Julkaistu Hilmassa 2.10.2023 13:53 Ilmoituksen numero 2023-137594, tästä linkistä pääset hankintailmoitukseen

Hankinnasta on jätetty kysymyksiä ja pyydetty lisätietoja.

 

Toinen päivitys 12.10.2023. Hankinnasta on jätetty uusia kysymyksiä ja pyydetty lisätietoja.

Kysymys 1: Voiko noudetusta romumetallista tehdä lumivähennyksen?

Vastaus 1: Lumivähennyksen voi tehdä perustellusta syystä.

 

Kysymys 2: Onko tarjouksen ilmoitus Hyötykiepistä mahdollisesti vuokrattavasta alueen vuokraamisesta sitova vai voidaanko siitä neuvotella sopimuskumppanin kanssa jälkikäteen? Voiko sopimuskumppani käyttää aluetta muidenkin keräämiensä kierrätysmetallien välivarastointiin? Koskeeko vuokraan lisättävä 10€/tn hinta ja siihen lisättävä punnitusmaksu myös tarjouspyynnön mukaista Ekokiepin kertymää, mikäli materiaali siirretään tälle välivarastointialueelle?

Vastaus 2: Hyötykiepin alueesta voi neuvotella jälkikäteen, jos alue on vielä käytettävissä. Hyötykiepin alueen käyttömaksulla sopimuskumppani varaa aluetta käyttöönsä muidenkin keräämiensä kierrätysmetallien välivarastointiin ympäristöluvan mukaisesti , tilaajan antamien ohjeiden mukaan ja tilaajan suostumuksella. Käyttömaksuun lisättävä 10 €/t ei koske niitä romumetalleja, jotka tilaaja siirtää kustannuksellaan Ekokiepistä Hyötykieppiin eikä niistä peritä punnitusmaksua. Hyötykiepin alue jaetaan tilaajan ja sopimuskumppanin käyttöön.

 

Päivitys 12.10.2023. Tarkensimme vielä toimintamallia romumetalllin noudossa:

Kierrätyspuisto Residuumissa romumetallin kuormaus hyödynnettäväksi tapahtuu aina Hyötykiepissä työturvallisuuden vuoksi. Napapiirin Residuum tyhjentää kustannuksellaan metallilavat Ekokiepistä ja ostaja kuormaa Hyötykiepissä romumetallin kuljetusvälineeseensä. Ekokiepissä on nykyisin käytössä 2 ostajan toimittamaa korkeaa koukkulavaa romumetallin keräykseen ja se on vaatimus tässä hankinnassa. Ekokiepissä ei voi kerätä romumetallia maahan.

 

Tämän linkin mukaisella internet-sivuston sivulla on nähtävillä yleiskartat Ekokiepin (Betonitie 1) ja Hyötykiepin (Vasaratie 7) sijainneista.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Vanha, ei voimassa: Päivitys 10.10.2023. Tarkennetaan tarjouspyynnön kohtaa 1, Hankinnan kuvaus.

Kierrätyspuisto Residuumissa romumetallin kuormaus hyödynnettäväksi tapahtuu aina Hyötykiepissä työturvallisuuden vuoksi. Tullessaan noutamaan romumetallia, ostaja kuljettaa lavat Ekokiepistä Hyötykieppiin,  kuormaa Hyötykiepissä romumetallin kuljetusvälineeseensä ja palauttaa lavat Ekokieppiin romumetallin keräykseen. Ekokiepissä on nykyisin käytössä 2 korkeaa lavaa romumetallin keräykseen ja se on vaatimus tässä hankinnassa. Ekokiepissä ei voi kerätä romumetallia maahan.

Tämän linkin mukaisella internet-sivuston sivulla on nähtävillä yleiskartat Ekokiepin (Betonitie 1) ja Hyötykiepin (Vasaratie 7) sijainneista.

 

 

Tarjoajan on huomioitava, että tätä internet-sivua on seurattava kunkin tarjousajan päättymiseen saakka.

 

 

 

Kuusiselän kaatopaikan sulkeminen 2023

KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Napapiirin Residuum Oy Julkaistu Hilmassa 14.7.2023 15:40 Ilmoituksen numero 2023-133126, tästä linkistä pääset hankintailmoitukseen

Hankinnasta on jätetty kysymyksiä ja pyydetty lisätietoja.

 

Päivitys 8.8.2023

Puhtaita ylijäämämaita on ajettu Kuusiselän kaatopaikalle piha-alueelle n 7 100 tonnia; pintamaita, moreenia yms. Niitä maa-aineksia voi käyttää pintakerroksen alaosaan käsiteltynä.

 

Päivitys 4.8.2023

Kuusiselän kaatopaikalle on ajettu ylijämämaita, joissa on seassa pieniä betonin ja tillen paloja, sekä kiviä yhteensä 404 tonnia. Näkemyksemme mukaan niitä voi käyttää esipeittoon ja muotoiluun.

7-8.8. oletamme saavamme tietoomme kuinka paljon puhtaita ylijäämämaita on ajettu Kuusiselän kaatopaikalle piha-alueelle. Niitä maa-aineksia voi käyttää pintakerroksen alaosaan käsiteltynä.

Tarkennamme että  mikäli urakoitsija noutaa Kuolajoen maankaatopaikalta, Vasaratieltä tai Mustikkamaalta materiaalia rakennekerroksiin, myös lastaus kuuluu yksikköhintaan muiden työvaiheiden lisäksi.

 

Päivitys 2.8.2023

Kuusiselän kaatopaikan ympäristöluvan mukainen valvoja on hyväksynyt kaatopaikan sulkemissuunnitelmat lausunnon mukaisesti. Tästä voi ladata lausunnon.

 

Päivitys 1.8.2023

3.Kysymys, aiemmin jätetty kysymys: Mihin kohtaan Hilman tarjouksen jättö -osiossa täytetty tarjouslomake liitetään? Tälle ei ole erillistä kohtaa.

3.Vastaus täydennettynä: Täydennämme aiempaa vastausta. Hilma-ylläpito testasi, että liitteitä voi lisätä tarjouksen Vaatimukset välilehdellä. Liitteitä voi tarvittaessa palauttaa useamman yhdessä kohtaa, vaikka palautuskohtaa ei olisi erityisesti nimetty ao tarkoitukseen. Tilaaja tarkistaa liitteet.

 

Kysymys 8: Jos bentoniittimaton valmistajan ohje on pitkittäissauman limityksestä esimerkiksi 300 mm ja päätysauman limityksessä 500 mm, voiko noudattaa valmistajan ohjetta poiketen työselostuksesta.

Vastaus 8: Perustellusti voidaan poiketa työselostuksesta, esimerkiksi valmistajan ohje voi olla pätevä perustelu poikkeamiseen. Asia otetaan esille urakan viikkopalaverissa ja urakkakokouksessa.

 

Kysymys 9: Mitä tarkoitetaan kompostin mahdollisella esikäsittelyllä?

Vastaus 9: Kompostikasat ovat vuosia vanhoja ja niiden päällä on kasvillisuutta, esimerkiksi maitohorsmaa. Komposti käsitellään niin, että kompostoinut aines on mahdollista levittää tasaisena kerroksena sulkemiskerroksiin, kompostikasa on tarvittaessa esimerkiksi seulottava.

 

 

Kysymys 10: Aikataulu. Jos alueelle tulee aikainen talvi ja mattojen levitys keskeytyy niin miten tilaaja reagoi sakolliseen välitavoitteeseen? Mattoja ei voi levittää lumelle tai vesisateella. Realistinen saavutus on, että tälle syksyä levitettäisiin noin puolet ja ensi keväänä loput.

Kysymys 11: Aikataulu. Sulkemisrakenteiden tarvikkeissa on pitkiä toimitusaikoja. Jos tarvikkeiden saaminen viivästyy, niin miten tilaaja reagoi sakolliseen välitavoitteeseen?

 

Vastaus 10 – 11: Jos välitavoitteen saavuttaminen viivästyy sääolosuhteiden vuoksi tai sulkemisrakenteiden toimitus, pois lukien maa- ja kiviainekset, viivästyy urakoitsijasta riippumattomista syistä, tilaaja ei sakota välitavoitteen viivästymisestä.

 

Päivitys 27.7.2023

1.Urakkatarjouslomake on päivitetty, pvm 27.7.2023. Lomakkeeseen 25.7 lisätty siivoustyö ei oltu päivitetty laskentakaavaan, lataa tästä päivitetty urakkatarjouslomake.

 

Päivitys 25.7.2023

1.Urakkatarjouslomake on päivitetty, pvm 25.7.2023, lataa tästä päivitetty urakkatarjouslomake.

Siivoustyö, 1 erä, on lisätty urakkatarjouslomakkeelle sekä urakkatarjouslomakkeesta, lisä- ja muutostöistä, on poistettu määrineen kuljetusmatkat >50-100 km ja >100 km.

 

2.Kysymys: Jätetäänkö tarjous Hilma -palvelun kautta sähköisesti?

2.Vastaus: Kyllä jätetään.

 

3.Kysymys: Mihin kohtaan Hilman tarjouksen jättö -osiossa täytetty tarjouslomake liitetään? Tälle ei ole erillistä kohtaa.

3.Vastaus: Tästä on lähetetty kysymys Hilma-palvelun ylläpitoon. Napapiirin Residuum Oy on käsityksessä, että tarjouslomakkeen voi jättää Hilma-palvelussa. Palaamme asiaan, kun saamme vastauksen.

 

 4.Kysymys: Salaojamaton ja bentoniittimaton pinta-ala on urakkatarjouslomakkeessa sama, kuitenkin bentoniittimatto pitää asentaessa limittää, miten määrät voivat olla samat?

4.Vastaus: Urakkaohjelman kohdan 11.1 mukaan urakka on yksikköhintainen kokonaisurakka.

Urakoitsijan on tullut hinnoittelussaan ottaa huomioon työntuloksen aikaansaamiseksi tarvittavien töiden kaikki kustannukset.

Tarjottuihin yksikköhintoihin sisältyy nimikkeen mukainen työ täysin valmiiksi tehtynä materiaaleineen ja asennuksineen sisältäen työn kaikki kustannukset mukaan lukien työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset, yleiskustannukset, mittaukset, raportointi, työnjohto sekä muut YSE 2–4 § mukaiset velvollisuudet ja määrät on ilmoitettu teoreettisina, paitsi kaasunkeräyskaivojen jatkeet. Tarjoajan tulee selvittää hankinta-asiakirjoista tarvitsemansa määrät.  Asiakirjat täydentävät toisiaan.

 

5.Tarkennus urakkaohjelmasta: Urakkaohjelman 11.4 ensimmäinen kappale koskee  koko urakkaa eikä pelkästään lisä- ja muutos töitä.

11.4. Lisä- ja muutostyöt

”Kaikkia urakkaan sisältyviä työvaiheita ja määriä ei ole erikseen kirjattu yksikköhintaluetteloon. Yksikköhintojen tulee pitää sisällään kaikki työselityksessä esitetyt työvaiheet hankintoineen. Yksikköhintoihin sisältyy nimikkeen mukainen työ täysin valmiiksi tehtynä materiaaleineen ja asennuksineen sisältäen työn kaikki kustannukset mukaan lukien työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset, yleiskustannukset, mittaukset, raportointi, työnjohto sekä muut YSE 1998 2–4 § mukaiset velvollisuudet.”

 

6.Lisätieto: Tarjouskilpailuun, rakennuskohteeseen ja sitä ympäröivään alueeseen tutustuminen ja tarjouksen jättämiseen. Tarjouskilpailuun osallistumisesta, rakennusalueeseen tutustumisesta ja tarjouksen jättämisestä ei makseta mitään korvauksia.

 

7.Lisätieto. Urakkatarjouslomakkeessa, kohdassa ”Pintakerroksen alaosa, urakoitsijan toimittamasta materiaalista (Kuolajoen maankaatopaikalta noudettavissa ylijäämämaita 0-hintaan)” ; Kuolajoen maankaatopaikalta noudettavissa oleva ylijäämämaa-aines ei ole pakollinen materiaali.