Yritysten jätehuolto

Napapiirin Residuum voi huolehtia yritysten jätteiden vastaanotosta, jos jätehuoltopalveluja ei ole saatavilla muiden yritysten toimesta. Tällöin puhutaan toissijaisella vastuulla olevasta jätehuollosta (TSV). Jätteen tulee soveltua toimipisteissämme vastaanotettavaksi ja tavallisella jäteautolla kuljetettavaksi.

Jätteen haltijan tulee tehdä Napapiirin Residuum Oy:n vastaanottopaikkoihin toimitettavien jätteiden osalta TSV-sopimus tai –pyyntö jätteen määrästä riippuen seuraavasti:

 1. Mikäli jätteenhaltijan vuotuiset käsittelykustannukset ilman arvonlisäveroa ovat alle 2 000 euroa, voidaan pyyntö tehdä käyttäen alla olevaa lomaketta. Vastaus pyyntöön toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.
 2. Mikäli jätteenhaltijan vuotuiset jätteenkäsittelykustannukset ilman arvonlisäveroa ovat yli 2 000 euroa, on jätteenhaltijan ensisijaisesti etsittävä palveluntarjoajaa materiaalitorista. Mikäli muuta palveluntarjoajaa ei löydy, voidaan TSV-sopimus tehdä materiaalitorin kautta Napapiirin Residuum Oy:n kanssa.

Huom! Kiireellisessä tapauksessa, kuten onnettomuustilanne, pyyntöä ei tarvitse tehdä, jolloin jätteet on saatava välittömästi asianmukaiseen käsittelyyn terveyden tai ympäristön suojelemisen vuoksi.

Tee TSV-pyyntö kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta

Siirtoasiakirja

Siirtoasiakirja vaaditaan ammattimaisesta jätteenkäsittelystä ja -kuljetuksesta. Tavallisista kotitalouksien ja mökkiläisten kuormista sitä ei tarvitse tehdä.

Siirtoasiakirja tulee laatia:

 • vaarallisista jätteistä
 • sako- ja umpikaivolietteistä
 • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteistä
 • rakennus- ja purkujätteistä
 • pilaantuneista maa-aineksista

Jokaisesta siirtoasiakirjaa vaativasta jätekuormasta tulee olla täytettynä oma erillinen siirtoasiakirjansa. Siirtoasiakirja tulee olla tehtynä kuormaa noudettaessa. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Siirtoasiakirjat tulee säilyttää 3 vuotta.

Siirtoasiakirjat on täytettävä pääsääntöisesti sähköisesti. Se voidaan poikkeuksellisesti laatia paperisena, jos kuljettajalla ei ole edellytyksiä sähköiseen asiakirjan laatimiseen. Paperisen siirtoasiakirjan hankkiminen on kuljettajan vastuulla. Residuum ei tarjoa paperisia siirtoasiakirjoja.

Kuka laatii siirtoasiakirjan?

Siirtoasiakirjan laatii kotitaloudesta noudetuista jätteistä jätteenkuljettaja. Muissa tapauksissa asiakirjan laatii jätteen haltija.

Lisätietoja ikoni

Lisätietoja siirtoasiakirjoista:

Markku Erola
Käyttöpäällikkö

puh. 0207 310 280

markku.erola@residuum.fi

Siirtoasiakirja sähköpostitse

Siirtoasiakirjan voi toimittaa sähköpostitse. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto esimerkiksi asiakirjaan tehdyllä allekirjoituksella tai muulla luotettavalla tavalla. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti tallennettuna, jos se on luettavissa kuljetuksen aikana.

Ohjeet siirtoasiakirjan toimittamiseen sähköpostitse:

 1. Valmis, tarvittavat tiedot sisältävä siirtoasiakirja, lähetetään jätteen vastaanoton ja punnituksen jälkeen esim. pdf-liitetiedostona sähköpostiosoitteeseen siirtoasiakirja[at]residuum.fi. Tämä sähköposti on käytössä vain siirtoasiakirjoille.
 2. Sähköposti tunnistaa automaattisesti uuden viestin ja tallettaa liitetiedoston Napapiirin Residuum Oy siirtoasiakirja-kansioon.
 3. Jos mahdollista:
  Lisää siirtoasiakirjaan punnitustositteen numero. Mikäli mahdollista, sisällytä se siirtoasiakirjan nimeen.
  Liitä valokuva punnitustositteesta siirtoasiakirjaan. Tarkista, että valokuvasta saa selvää.

Mobiilipunnitus yrityksille ja sähköinen siirtoasiakirja

Kierrätyspuistossa on käytössä mScales-punnitusohjelmisto. Ohjelma mahdollistaa laskutusasiakkaille mobiilipunnitukset sekä sähköisen siirtoasiakirjan. Residuum on toimittanut mScalesin sähköiset siirtoasiakirjat 1.9.2022 lähtien Suomen ympäristökeskuksen siirtoasiakirjarekisteriin.

Ohjeet mobiilipunnituksiin siirtymiseen:

 1. Laskutusasiakkaamme voivat pyytää asiakaspalvelustamme punnituskoodit, joilla kuljettaja voi hoitaa mobiilipunnituksen ajoneuvostaan käsin kuormaa tuodessa.
 2. Punnituskoodi sisältää siirtoasiakirjan laatimisen punnituksen yhteydessä. Koodien taakse on määritelty valmiiksi jätelajit, joita voi tuoda koodipunnituksen kautta. Jos huomaatte puutteita jätelajeissa, voimme lisätä niitä tarvittaessa. Koodit ovat aina sidottuja asiakkaaseen ja kuljetusliikkeeseen.
 3. Mobiilipunnitus toimii nettiselaimen kautta. Puhelimeen ei tarvitse ladata erillistä sovellusta, mutta mobiilipunnituksen palveluntarjoaja suosittelee Chromen käyttöä.
 4. Mikäli yrityksenne ei ole saanut punnituskoodia tai haluatte päivittää yhteystietojanne, jotta koodi saadaan oikeaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon, olkaa yhteydessä asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@residuum.fi tai puh. 0207 120 230 arkisin klo 9-15.

Mobiilipunnitusohje