Yritysten jätehuolto

Napapiirin Residuum voi huolehtia yritysten jätteiden vastaanotosta, jos jätehuoltopalveluja ei ole saatavilla muiden yritysten toimesta. Tällöin puhutaan toissijaisella vastuulla olevasta jätehuollosta (TSV). Jätteen tulee soveltua toimipisteissämme vastaanotettavaksi ja tavallisella jäteautolla kuljetettavaksi.

Jätteen haltijan täytyy arvioida jätehuollon kustannukset vuositasolla. Jos kustannukset ovat yli 2000 euroa vuodessa, tulee palvelua etsiä ensisijaisesti yksityisiltä markkinoilta tai Materiaalitorista osoitteessa www.materiaalitori.fi. Mikäli jätteen haltija ei löydä sopivaa palvelua, voi hän pyytää käsittelyä kunnan jätehuoltoyhtiöltä. Tällöin jätteen käsittelystä laaditaan erillinen TSV-sopimus. Jos vuosittaiset jätehuoltokustannukset ovat alle 2000 euroa, voi TSV-sopimuksen tehdä suoraan Napapiirin Residuumin kanssa ilman Materiaalitoria.

Napapiirin Residuum voi tarjota jätehuollon palveluja yrityksille silloin kun:

 • jätteenhaltija pyytää.
 • muut toimijat eivät tarjoa palvelua.
 • jäte soveltuu kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään.

Siirtoasiakirja

Siirtoasiakirja vaaditaan ammattimaisesta jätteenkäsittelystä ja -kuljetuksesta. Tavallisista kotitalouksien ja mökkiläisten kuormista sitä ei tarvitse tehdä.

Siirtoasiakirja tulee laatia:

 • vaarallisista jätteistä (ent. ongelmajätteistä)
 • sako- ja umpikaivolietteistä
 • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteistä
 • rakennus- ja purkujätteistä
 • pilaantuneista maa-aineksista

Jokaisesta siirtoasiakirjan vaatimasta jätekuormasta tulee olla täytettynä erillinen siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Siirtoasiakirjat tulee säilyttää 3 vuotta.

Siirtoasiakirja täytetään ja tulostetaan 3 kappaleena: jätteen tuottajalle/haltijalle, kuljettajalle ja jätteenkäsittelijälle. Näihin kaikkiin kappaleisiin tarvitaan kuittaus vastaanottopisteestä. Yksi kappale jää Napapiirin Residuumille, ja kuljettaja saa mukaansa 2 kappaletta, joista toinen jää kuljetusliikkeelle ja toinen toimitetaan jätteen tuottajalle/haltijalle. Mikäli jätteentuoja tuo mukanaan vain yhden paperisen siirtoasiakirjan, perii Napapiirin Residuum toimipisteissään asiakirjan kopioimisesta 5 euron kopiointimaksun.

Kuka laatii siirtoasiakirjan?

Siirtoasiakirjan laatii kotitaloudesta noudetuista jätteistä jätteenkuljettaja. Muissa tapauksissa asiakirjan laatii jätteen haltija.

Lataa siirtoasiakirja täältä

Lisätietoja ikoni

Lisätietoja siirtoasiakirjoista:

Seppo Asumaa
Kierrätyspuisto Residuumin hoitaja

puh. 0207 340 191

seppo.asumaa@residuum.fi

Siirtoasiakirja sähköpostitse

Siirtoasiakirjan voi toimittaa myös sähköpostitse. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto esimerkiksi asiakirjaan tehdyllä allekirjoituksella tai muulla luotettavalla tavalla. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti tallennettuna, jos se on luettavissa kuljetuksen aikana.

Ohjeet siirtoasiakirjan toimittamiseen sähköpostitse:

 1. Valmis, tarvittavat tiedot sisältävä siirtoasiakirja, lähetetään jätteen vastaanoton ja punnituksen jälkeen esim. pdf-liitetiedostona sähköpostiosoitteeseen siirtoasiakirja[at]residuum.fi. Tämä sähköposti on käytössä vain siirtoasiakirjoille.
 2. Sähköposti tunnistaa automaattisesti uuden viestin ja tallettaa liitetiedoston Napapiirin Residuum Oy siirtoasiakirja-kansioon.
 3. Jos mahdollista:
  Lisää siirtoasiakirjaan punnitustositteen numero. Jos se siirtyy siirtoasiakirjan nimeen, vielä parempi.
  Liitä valokuva punnitustositteesta siirtoasiakirjaan. Tarkista, että valokuvasta saa selvää.

Lataa siirtoasiakirja täältä

Laskutusasiakkuus

Yritykset voivat hakea laskutusasiakkuutta Rovaniemen toimipisteisiin. Asiakkuus pitää olla haettuna ja hyväksyttynä ennen ensimmäisen jätekuorman toimittamista. Laskutusasiakkuutta voi hakea lomakkeella. Lomake palautetaan täytettynä Napapiirin Residuumin asiakaspalveluun joko skannattuna: asiakaspalvelu@residuum.fi tai postitse tai tuomalla: Betonitie 3, 96320 Rovaniemi