Yritysten jätehuolto

Napapiirin Residuum voi huolehtia yritysten jätteiden vastaanotosta, jos jätehuoltopalveluja ei ole saatavilla muiden yritysten toimesta. Tällöin puhutaan toissijaisella vastuulla olevasta jätehuollosta (TSV). Jätteen tulee soveltua toimipisteissämme vastaanotettavaksi ja tavallisella jäteautolla kuljetettavaksi.

Jätteen haltijan tulee tehdä Napapiirin Residuum Oy:n vastaanottopaikkoihin toimitettavien jätteiden osalta TSV-sopimus tai –pyyntö jätteen määrästä riippuen seuraavasti:

 1. Mikäli jätteenhaltijan vuotuiset käsittelykustannukset ilman arvonlisäveroa ovat alle 2 000 euroa, voidaan pyyntö tehdä käyttäen alla olevaa lomaketta. Vastaus pyyntöön toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.
 2. Mikäli jätteenhaltijan vuotuiset jätteenkäsittelykustannukset ilman arvonlisäveroa ovat yli 2 000 euroa, on jätteenhaltijan ensisijaisesti etsittävä palveluntarjoajaa materiaalitorista. Mikäli muuta palveluntarjoajaa ei löydy, voidaan TSV-sopimus tehdä materiaalitorin kautta Napapiirin Residuum Oy:n kanssa.

Huom! Kiireellisessä tapauksessa, kuten onnettomuustilanne, pyyntöä ei tarvitse tehdä, jolloin jätteet on saatava välittömästi asianmukaiseen käsittelyyn terveyden tai ympäristön suojelemisen vuoksi.

Tee TSV-pyyntö kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta

Siirtoasiakirja

Siirtoasiakirja vaaditaan ammattimaisesta jätteenkäsittelystä ja -kuljetuksesta. Tavallisista kotitalouksien ja mökkiläisten kuormista sitä ei tarvitse tehdä.

Siirtoasiakirja tulee laatia:

 • vaarallisista jätteistä (ent. ongelmajätteistä)
 • sako- ja umpikaivolietteistä
 • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteistä
 • rakennus- ja purkujätteistä
 • pilaantuneista maa-aineksista

Jokaisesta siirtoasiakirjan vaatimasta jätekuormasta tulee olla täytettynä erillinen siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Siirtoasiakirjat tulee säilyttää 3 vuotta.

Siirtoasiakirja täytetään ja tulostetaan 3 kappaleena: jätteen tuottajalle/haltijalle, kuljettajalle ja jätteenkäsittelijälle. Näihin kaikkiin kappaleisiin tarvitaan kuittaus vastaanottopisteestä. Yksi kappale jää Napapiirin Residuumille, ja kuljettaja saa mukaansa 2 kappaletta, joista toinen jää kuljetusliikkeelle ja toinen toimitetaan jätteen tuottajalle/haltijalle. Mikäli jätteentuoja tuo mukanaan vain yhden paperisen siirtoasiakirjan, perii Napapiirin Residuum toimipisteissään asiakirjan kopioimisesta 5 euron kopiointimaksun.

Kuka laatii siirtoasiakirjan?

Siirtoasiakirjan laatii kotitaloudesta noudetuista jätteistä jätteenkuljettaja. Muissa tapauksissa asiakirjan laatii jätteen haltija.

Lataa siirtoasiakirja täältä

Lisätietoja ikoni

Lisätietoja siirtoasiakirjoista:

Markku Erola
Käyttöpäällikkö

puh. 0207 310 280

markku.erola@residuum.fi

Siirtoasiakirja sähköpostitse

Siirtoasiakirjan voi toimittaa myös sähköpostitse. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto esimerkiksi asiakirjaan tehdyllä allekirjoituksella tai muulla luotettavalla tavalla. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti tallennettuna, jos se on luettavissa kuljetuksen aikana.

Ohjeet siirtoasiakirjan toimittamiseen sähköpostitse:

 1. Valmis, tarvittavat tiedot sisältävä siirtoasiakirja, lähetetään jätteen vastaanoton ja punnituksen jälkeen esim. pdf-liitetiedostona sähköpostiosoitteeseen siirtoasiakirja[at]residuum.fi. Tämä sähköposti on käytössä vain siirtoasiakirjoille.
 2. Sähköposti tunnistaa automaattisesti uuden viestin ja tallettaa liitetiedoston Napapiirin Residuum Oy siirtoasiakirja-kansioon.
 3. Jos mahdollista:
  Lisää siirtoasiakirjaan punnitustositteen numero. Jos se siirtyy siirtoasiakirjan nimeen, vielä parempi.
  Liitä valokuva punnitustositteesta siirtoasiakirjaan. Tarkista, että valokuvasta saa selvää.

Lataa siirtoasiakirja täältä