Usein kysyttyä

Tälle sivulle olemme koonneet asiakkaitamme askarruttaneita kysymyksiä ja laatineet niille vastaukset.

Taloyhtiön jätehuolto

 • Mitä jätteitä taloyhtiöissä pitää kerätä?

  Jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti taajama-alueiden vähintään 5 huoneiston taloyhtiöissä tulee olla astiat seitsemälle eri jätejakeelle: sekajätteelle, biojätteelle, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksille, pienmetallille sekä keräyspaperille.

  Alle 5 huoneiston taloyhtiöissä tulee kerätä sekajäte sekä biojäte. Pientalojen biojätteen keräysvelvoite alkaa heinäkuussa 2024.

 • Kuka tyhjentää taloyhtiön jäteastiat?

  Bio- ja pakkausjätteiden (kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkaukset) tyhjennykset kuuluvat jätelain mukaan kunnan vastuulle. Käytännössä Rovaniemellä ja Ranualla kuljetukset kilpailuttaa ja järjestää Napapiirin Residuum Oy. Kaikki keräykseen liittyvät asiat hoidetaan siis Napapiirin Residuumin kanssa.

  Rovaniemellä sekajäte sekä keräyspaperi ovat kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiö on itse kilpailuttanut, mikä yritys tyhjentää nämä astiat.

  Ranualla on kunnan järjestämä jätteenkeräys kaikkien jakeiden osalta, eli Napapiirin Residuum kilpailuttaa ja järjestää kuljetukset.

  Pellossa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kaikkien jätejakeiden osalta.

 • Keräysastia on täynnä tai sitä ei ole tyhjennetty sovitusti. Miten taloyhtiön tulee toimia?

  Jos kyseessä on bio- tai pakkausjätteen keräysastia Rovaniemen taajama-alueilla tai Ranualla, hoidetaan asia Napapiirin Residuumin kanssa. Taloyhtiöissä yhteydenotot tulee tehdä isännöitsijän tai muun taloyhtiön jätehuollosta vastaavan henkilön kautta.

  Isännöitsijä tai muu taloyhtiön jätehuollosta vastaava henkilö voi tarkistaa ja muuttaa taloyhtiön jätehuollon palveluita (esim. tyhjennysrytmit, astiakoko, laskutustiedot) sähköisestä asiointipalvelusta. Tunnukset tilataan osoitteesta asiakaspalvelu@residuum.fi. Tutustu sähköiseen asiointiin täällä.

  Ongelmatilanteissa isännöitsijä tai muu taloyhtiön jätehuollosta vastaava henkilö voi olla yhteydessä Napapiirin Residuumin asiakaspalveluun. Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse asiakaspalvelu@residuum.fi. Puhelinpalvelu on avoinna ma-pe klo 9-15 puh. 0207 120 230 (asiakaspalvelu) tai 0800 120 230 (maksuton lajitteluneuvonta).

 • Voiko tyhjennyspäivän ja -välin tarkistaa jostain?

  Isännöitsijä tai muu taloyhtiön jätehuollosta vastaava henkilö voi tarkistaa ja muuttaa taloyhtiön jätehuollon palveluita (esim. tyhjennysrytmit, astiakoko, laskutustiedot) sähköisestä asiointipalvelusta. Tunnukset tilataan osoitteesta asiakaspalvelu@residuum.fi. Tutustu sähköiseen asiointiin täällä.

  Jätehuollon palvelut voi tarkistaa myös asiakaspalvelustamme. Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse asiakaspalvelu@residuum.fi. Puhelinpalvelu on avoinna ma-pe klo 9-15 puh. 0207 120 230 (asiakaspalvelu) tai 0800 120 230 (maksuton lajitteluneuvonta).

 • Miten taloyhtiön jätehuoltoon voi tehdä muutoksia (esim. astiakoko, tyhjennysväli)?

  Isännöitsijä tai muu taloyhtiön jätehuollosta vastaava henkilö voi tarkistaa ja muuttaa taloyhtiön jätehuollon palveluita (esim. tyhjennysrytmit, astiakoko, laskutustiedot) sähköisestä asiointipalvelusta. Tunnukset tilataan osoitteesta asiakaspalvelu@residuum.fi. Tutustu sähköiseen asiointiin täällä.

  Jätehuollon palveluita voi muuttaa myös asiakaspalvelumme kautta. Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse asiakaspalvelu@residuum.fi. Puhelinpalvelu on avoinna ma-pe klo 9-15 puh. 0207 120 230 (asiakaspalvelu) tai 0800 120 230 (maksuton lajitteluneuvonta).

 • Paljonko astiatyhjennykset maksavat?

  Astioiden tyhjennyshinnat on määritelty jätetaksassa. Tyhjennyshinnat löytyvät nettisivuiltamme täältä.

Bio- ja pakkausjätteen keräys pientalossa (omakotitalot sekä alle 5 huoneiston taloyhtiöt)

Biojätteen lajitteluvelvoite

Biojätteen erilliskeräys

 • Millaisia kustannuksia biojätteen keräyksestä tulee?

  Biojätteen lajitteluvelvoitteesta voi huolehtia joko kompostoimalla ja täyttämällä kompostointi-ilmoituksen tai liittymällä biojätekeräykseen. Kannattaa huomioida, että kompostoinnin aloittamisen tai biojätekeräykseen liittymisen jälkeen polttokelpoisen sekajätteen tyhjennysvälin voi pidentää jopa 8 viikkoon ympäri vuoden, mikä laskee polttokelpoisen sekajätteen tyhjennyskuluja.

  Kompostoinnin kustannukset:
  Kompostorin hankkiminen, yleensä noin 100-500 €, minkä jälkeen sen ylläpitoon liittyvät mahdolliset kustannukset (esim. kuivikkeet).

  Esimerkkilaskelma biojätekeräykseen liittymisestä:
  Biojätettä kerätään suoraan kiinteistöiltä, eli tyhjennykset maksavat. Astioiden tyhjennyshinnat on määritelty jätetaksassa. Tyhjennyshinnat löytyvät nettisivuiltamme täältä. Tyhjennyshinta sisältää tyhjennyksen lisäksi astian sekä säkityksen.

  Biojätteen tyhjennysväli voi olla talviaikaan (viikoilla 40-17) enintään 4 viikkoa. Kesäaikaan (viikoilla 18-39) tyhjennysväli voi olla enintään 2 viikkoa. Tyhjennyksiä vuodessa tulee siis keskimäärin 18,5 kappaletta.

  • Jätehuoltomääräysten sallimilla tyhjennysväleillä umpinaisen 120-140 litraisen biojäteastian tyhjennyskulut vuodessa ovat n. 147 €/vuosi.
  • Jätehuoltomääräysten sallimilla tyhjennysväleillä umpinaisen 240 litraisen biojäteastian tyhjennyskulut vuodessa ovat n. 170 €/vuosi.

  Mikäli kyse on kimppa-astiasta, eli useamman talouden yhteisessä käytössä olevasta astiasta, jakautuvat kulut astiaa käyttävien talouksien kesken. Lasku jaetaan osakkaiden ilmoittamilla prosenttiosuuksilla, ja jokaiselle taloudelle lähetetään oma laskunsa.

  Esimerkki kimppa-astiasta:
  Samaa 240 litraista astiaa käyttää neljä taloutta. Lasku jaetaan tasan osakkaiden kesken. Tällöin Napapiirin Residuum lähettää kaikilla talouksille oman laskun, jossa tyhjennyshinnat on jaettu tasan kaikille osakkaille. Näin ollen astian vuosikustannus jätehuoltomääräysten sallimilla tyhjennysväleillä on 42,5 €/vuosi per talous.

 • Kuinka usein biojäteastia pitää tyhjentää?

  Jätehuoltomääräysten mukaiset enimmäistyhjennysvälit biojätteelle ovat talviaikaan (viikoilla 40-17)  4 viikkoa. Kesäaikaan (viikoilla 18-39) tyhjennysväli 2 viikkoa. Tarvittaessa biojäteastiaa voidaan tyhjentää tiheämmin.

 • Minkä kokoisia biojätteen pinta-astiat ovat?

  Napapiirin Residuumin toimialueen jätehuoltomääräysten mukaisesti biojätteen pinta-astia voi olla 140-litrainen tai 240-litrainen. Astiakoon valintaan vaikuttaa se, kuinka paljon biojätettä syntyy. Mikäli kyseessä ei ole kimppa-astia, on 140-litrainen astia yleensä riittävä. 140-litrainen astia toimii myös pienissä kimpoissa, mutta suuremmissa kimpoissa voi olla tarvetta 240 litraiselle astialle. Astiakokoa voi vaihtaa veloituksetta kerran kahdessa vuodessa.

  Myös tyhjennysväli vaikuttaa astiakoon valintaan. Jätehuoltomääräysten mukaiset enimmäistyhjennysvälit biojätteelle ovat talviaikaan (viikoilla 40-17)  4 viikkoa. Kesäaikaan (viikoilla 18-39) tyhjennysväli 2 viikkoa. Tarvittaessa biojäteastiaa voidaan tyhjentää tiheämmin.

  Napapiirin Residuum toimittaa Rovaniemellä keräysalueilleen veloituksetta pinta-astian. Tyhjennyshinta sisältää astian sekä säkityksen, eli erillistä astiavuokraa ei peritä.
 • Voiko biojäteastian kokoa muuttaa, jos haluaa vaihtaa isompaan/pienempään keräyksen aloittamisen jälkeen?

  Kyllä voi. Astiakokoa voi muuttaa maksutta kerran kahdessa vuodessa. Muista vaihdoista peritään 35 €/vaihtokerta.

 • Kuinka monta taloutta voi käyttää yhteistä kimppa-astiaa?

  Jätehuoltomääräyksissä ei ole määritelty talouksien määrää, kunhan muut ehdot täyttyvät: kiinteistöt sijaitsevat lähekkäin, astiatilavuus riittää kaikille astiaa käyttäville kiinteistöille eikä biojätteen pinta-astia paina tyhjennyshetkellä yli 40 kiloa. Biojätteen pinta-astian tilavuus voi olla enintään 240 litraa.

  Jätehuoltomääräykset

 • Voinko liittyä biojätteen erilliskeräykseen vain osaksi vuotta?

  Kyllä voit, jos muun ajan vuodesta biojäte kompostoidaan. Myös tällöin sinun tulee täyttää kompostointi-ilmoitus. Lisäksi sinun tulee liittyä erilliskeräykseen.

  Huomaathan, että sinun ei tarvitse liittyä talveksi biojätteen erilliskeräykseen, vaikka kompostisi jäätyisi. Voit jatkaa kompostorin täyttöä biojätteellä myös talven yli, jos sinne mahtuu biojätettä. Kompostoitumisprosessi käynnistyy uudelleen keväällä.

Vapaa-ajan asunnon jätehuollon järjestäminen

 • Pitääkö vapaa-ajan asunnon jätehuolto järjestää erikseen?

  Kyllä pitää. Jokaiselle asumiskäyttöön tarkoitetulla kiinteistöllä on järjestettävä jätehuolto.

 • Voinko viedä jätteet mökiltä vakituisen asunnon jäteastiaan?

  Kyllä voit, mikäli vakituinen asunto sijaitse 15 km säteellä mökistä. Jos etäisyys on alle 15 km, voi vakituisen asunnon astia olla kimppa-astiana myös mökin jätteille. Tästä on ilmoitettava erikseen jätteenkuljetusyritykselle. Mikäli etäisyys on yli 15 km, tulee mökin jätehuolto järjestää erikseen. Etäisyys on määritelty jätehuoltomääräyksissä.

 • Mitä vaihtoehtoja vapaa-ajan asunnon jätehuollon järjestämiseen on?

  Jätehuollon järjestämiselle on kolme vaihtoehtoa:

  1. Vapaa-ajan asunnolle voi hankkia oman jäteastian ja sille tyhjennykset. Satunnaisessa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon sekajäteastia on tyhjennettävä vähintään 2 kertaa vuodessa.
  2. Toinen vaihtoehto on kimppa-astia, jolloin samaa jäteastiaa käyttää useampi kiinteistö. Kimppa-astia saa sijaita enintään 15 km päässä vapaa-ajan asunnosta.
  3. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla on yhteiskeräyspisteitä, joilla korvataan oma jäteastia tai kimppa-astia. Yhteiskeräyspisteen käytöstä peritään vuosimaksua.
 • Mikä on yhteiskeräyspiste ja miten voin liittyä sen käyttäjäksi?

  Yhteiskeräyspisteet ovat vuosimaksua maksavien vakituisten asukkaiden ja mökkiläisten käyttöön tarkoitettuja sekajätteen keräysastioita, joilla korvataan kiinteistöjen omat jäteastiat tai kimppa-astian käyttö. Yhteiskeräyspistettä käytetään siis samaan tapaan kuin omaa jäteastiaa. Yhteiskeräyspistettä saavat käyttää vain ne taloudet, jotka maksavat pisteen käytöstä. Sopimukset pisteen käytöstä tehdään Napapiirin Residuumin kanssa: asiakaspalvelu@residuum.fi tai puh. 0207 120 230.

  Kato voimassa olevat hinnat hinnastostamme.

Perusmaksu

Jätteiden lajittelu

 • Miksi muovinkeräykseen saa laittaa vain muovipakkauksia?

  Muovipakkausten keräys koskee ainoastaan myyntipakkauksia, eli muovia, jota on käytetty myytävän tuotteen pakkaamiseen. Syy tähän on lakisääteinen tuottajavastuu.

  Tuottajavastuun mukaisesti pakkauksen tuottaja on velvollinen huolehtimaan pakkaustensa jätehuollosta. Kun kuluttaja ostaa muoviin pakatun tuotteen, hän maksaa samalla siitä, että pakkauksen voi kierrättää. Jos muovituotteita laitettaisiin muovinkeräykseen, tuottaja maksaisi myös muiden muovituotteiden jätehuollosta, vaikka ei olisi siitä vastuussa.

 • Miksi biojätteen saa pakata muovipussiin?

  Biojäte viedään prosessoitavaksi Ouluun Gasum Oy:n biokaasulaitokselle. Biojätteen kerääminen tavalliseen muovipussiin on mahdollista biojätteen esikäsittelylaitteiston ansiosta. Biojäte murskataan ja lietetään ennen mädätysreaktoreihin johtamista, ja murskauksen yhteydessä muovipussit poistetaan mekaanisesti.

  Jos kompostoit itse biojätteesi, täytyy se pakata biohajoavaan materiaaliin.

 • Mihin lajitellaan rikki menneet astiat?

  Vähäiset määrät astioita voi laittaa sekajäteastiaan.

 • Minkä kokoisia esineitä voi laittaa kiinteistön sekajäteastiaan?

  Palakooltaan alle 0,5×0,5×0,5 m kokoisia.

 • Voiko huonekalut tuoda kierrätysasemalle?

  Kyllä voi. Suurin osa huonekaluista otetaan vastaan lajittelemattomana jätteenä kierrätysasemilla. Lajittelematon jäte on maksullista. Puiset huonekalut ovat puujätettä, jota otetaan vastaan veloituksetta kotitalouksilta.

 • Miten runko- ja joustinpatjat kierrätetään?

  Kokonaisena runko- ja joustinpatja otetaan vastaan lajittelemattomana jätteenä kierrätysasemilla. Lajittelematon jäte on maksullista.

  Runko- ja joustinpatjan voi myös purkaa osiin, jolloin siitä pääsee eroon ilmaiseksi:

  1. Ratko päällyskangas pois – se on sekajätettä (kiinteistön oma jäteastia).
  2. Poista vaahtomuovi – sekin on sekajätettä (kiinteistön oma jäteastia).
  3. Jäljelle jää metallia, josta osa on pusseissa – se on romumetallia (ilmaiseksi kierrätysasemalle).
  4. Mahdolliset puuosat ovat kierrätyspuuta (kotitalouksilta ilmaiseksi kierrätysasemalle).