Usein kysyttyä

Tälle sivulle olemme koonneet asiakkaitamme askarruttaneita kysymyksiä ja laatineet niille vastaukset.

Vapaa-ajan asunnon jätehuollon järjestäminen

 • Pitääkö vapaa-ajan asunnon jätehuolto järjestää erikseen?

  Kyllä pitää. Jokaiselle asumiskäyttöön tarkoitetulla kiinteistöllä on järjestettävä jätehuolto.

 • Voinko viedä jätteet mökiltä vakituisen asunnon jäteastiaan?

  Et voi, ellei vakituinen asunto sijaitse 15 km säteellä mökistä. Jos etäisyys on alle 15 km, voi vakituisen asunnon astia olla kimppa-astiana myös mökin jätteille. Tästä on ilmoitettava erikseen jätteenkuljetusyritykselle.

 • Mitä vaihtoehtoja vapaa-ajan asunnon jätehuollon järjestämiseen on?

  Jätehuollon järjestämiselle on kolme vaihtoehtoa:

  1. Vapaa-ajan asunnolle voi hankkia oman jäteastian ja sille tyhjennykset.
  2. Toinen vaihtoehto on kimppa-astia, jolloin samaa jäteastiaa käyttää useampi kiinteistö. Kimppa-astia saa sijaita enintään 15 km päässä vapaa-ajan asunnosta.
  3. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla on yhteiskeräyspisteitä, joilla korvataan oma jäteastia tai kimppa-astia. Yhteiskeräyspisteen käytöstä peritään vuosimaksua.
 • Mikä on yhteiskeräyspiste ja miten voin liittyä sen käyttäjäksi?

  Yhteiskeräyspisteet ovat vuosimaksua maksavien vakituisten asukkaiden ja mökkiläisten käyttöön tarkoitettuja polttokelpoisen jätteen keräysastioita, joilla korvataan kiinteistöjen omat jäteastiat tai kimppa-astian käyttö. Yhteiskeräyspistettä käytetään siis samaan tapaan kuin omaa jäteastiaa. Yhteiskeräyspistettä saavat käyttää vain ne taloudet, jotka maksavat pisteen käytöstä. Sopimukset pisteen käytöstä tehdään Napapiirin Residuumin kanssa: asiakaspalvelu@residuum.fi tai puh. 0207 120 230.

  Hinnat:

  • Vakituinen asunto, 1-3 henkeä 111,60 €/vuosi
  • Vakituinen asunto, 4 henkeä tai enemmän 155 €/vuosi
  • Vapaa-ajan asunto/mökki, kiinteä vuosimaksu 55,80 €/vuosi

Perusmaksu

Jätteiden lajittelu

 • Miksi muovinkeräykseen saa laittaa vain muovipakkauksia?

  Muovipakkausten keräys koskee ainoastaan myyntipakkauksia, eli muovia, jota on käytetty myytävän tuotteen pakkaamiseen. Syy tähän on lakisääteinen tuottajavastuu.

  Tuottajavastuun mukaisesti pakkauksen tuottaja on velvollinen huolehtimaan pakkaustensa jätehuollosta. Kun kuluttaja ostaa muoviin pakatun tuotteen, hän maksaa samalla siitä, että pakkauksen voi kierrättää. Jos muovituotteita laitettaisiin muovinkeräykseen, tuottaja maksaisi myös muiden muovituotteiden jätehuollosta, vaikka ei olisi siitä vastuussa.

 • Miksi biojätteen saa pakata muovipussiin?

  Biojäte viedään prosessoitavaksi Ouluun Gasum Oy:n biokaasulaitokselle. Biojätteen kerääminen tavalliseen muovipussiin on mahdollista biojätteen esikäsittelylaitteiston ansiosta. Biojäte murskataan ja lietetään ennen mädätysreaktoreihin johtamista, ja murskauksen yhteydessä muovipussit poistetaan mekaanisesti.

  Jos kompostoit itse biojätteesi, täytyy se pakata biohajoavaan materiaaliin.

 • Mihin lajitellaan rikki menneet astiat?

  Vähäiset määrät astioita voi laittaa polttokelpoisen jätteen astiaan.

 • Minkä kokoisia esineitä voi laittaa kiinteistön polttokelpoisen jätteen astiaan?

  Palakooltaan alle 0,5×0,5×0,5 m kokoisia.

 • Voiko huonekalut tuoda kierrätysasemalle?

  Kyllä voi. Suurin osa huonekaluista otetaan vastaan lajittelemattomana jätteenä kierrätysasemilla. Lajittelematon jäte on maksullista.

 • Miten runko- ja joustinpatjat kierrätetään?

  Kokonaisena runko- ja joustinpatja otetaan vastaan lajittelemattomana jätteenä kierrätysasemilla. Lajittelematon jäte on maksullista.

  Runko- ja joustinpatjan voi myös purkaa osiin, jolloin siitä pääsee eroon ilmaiseksi:

  1. Ratko päällyskangas pois – se on polttokelpoista jätettä (kiinteistön oma jäteastia).
  2. Poista vaahtomuovi – sekin on polttokelpoista jätettä (kiinteistön oma jäteastia).
  3. Jäljelle jää metallia, josta osa on pusseissa – se on romumetallia (ilmaiseksi kierrätysasemalle).
  4. Mahdolliset puuosat ovat kierrätyspuuta (kotitalouksilta ilmaiseksi kierrätysasemalle).

Jätehuoltomääräykset

 • Mitä jätehuoltomääräykset ovat?

  Suomen kunnilla on oikeus antaa tarkentavia kuntakohtaisia määräyksiä jätehuollossa. Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräyksissä on määritelty muun muassa jätteiden lajitteluvelvoitteet sekä erilaisten jätteiden keräysvälineiden tyhjennysvälit jätelajista riippuen.

  Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräyksistä päättää Rovaniemen elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto.

 • Taloyhtiömme sijaitsee lähellä ekopistettä. Pitääkö taloyhtiön silti hankkia kaikki keräysastiat?

  Kyllä pitää, jos taloyhtiö sijaitsee taajama-alueella ja huoneistoja on 5 tai enemmän. Pienemmissä taloyhtiöissä pakkausjätteet voi viedä ekopisteille.

 • Tuleeko taloyhtiön hankkia omat jäteastiat 1.10.2021 mennessä?

  Taloyhtiöiden tulee 1.10.2021 mennessä pystyä osoittamaan, että toimenpiteet jätehuollon järjestämisestä jätehuoltomääräysten mukaisella tavalla on aloitettu. Toimenpiteitä voivat olla suunnitelma jätehuollon järjestämiseksi tai taloyhtiön hallituksen päätös jätehuollon hankinnoista.

  Jätehuollon tulee olla järjestetty jätehuoltomääräysten mukaisesti 1.10.2022 mennessä. Jäteastioita ei tarvitse välttämättä hankkia omaksi, vaan tyypillisesti taloyhtiöiden pinta-astiat ovat vuokra-astioita.

 • Miksi jätehuoltomääräykset on uudistettu ennen jätelain uudistumista?

  Jätehuoltomääräysten uudistamisella pyritään nostamaan kierrätysastetta jätedirektiivissä asetetulle tasolle. Rovaniemen, Ranuan ja Pellon kuntien edelliset jätehuoltomääräykset olivat vuodelta 2014, joten niitä oli tarpeen päivittää vastaamaan nykyisiä käytäntöjä ja tavoitteita.

  Jätedirektiivin tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä kierrätetään 55 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Rovaniemi on valittu yhdeksi kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Tämän vuoksi tavoitteena on nostaa yhdykuntajätteen kierrätysastetta jätedirektiivin aikataulua nopeammin: 55 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä.

 • Lisäävätkö uudistuneiden jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteet taloyhtiön kustannuksia?

  Jätteiden lajittelu voi laskea taloyhtiön jätehuollon kustannuksia, sillä jätteen vastaanottomaksu vaikuttaa jäteastian tyhjennyshintaan. Taloyhtiöissä erilliskerättävistä jätejakeista polttokelpoisen jätteen vastaanottohinta on kallein. Biojätteen vastaanottomaksu on halvempi kuin polttokelpoisen jätteen ja pakkausmateriaaleilla ei ole vastaanottomaksua. Polttokelpoisen jätteen määrä vähenee huomattavasti, jos taloyhtiön asukkaat lajittelevat jätteensä. Tällöin polttokelpoisen jätteen astioita voi vähentää, astiakokoa pienentää tai tyhjennysväliä pidentää.