Vajaa puolet rovaniemeläisistä ilmoittanut biojätteen keräystapansa – määräaika ilmoitukselle 15.1.2024

Jätelain mukaan Suomessa yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikkien asuinkiinteistöjen, myös omakotitalojen, on jatkossa lajiteltava biojätteensä. Rovaniemen keskustaajaman alueella pientalojen velvoite astuu voimaan 19.7.2024. Pientaloilla tarkoitetaan alle 5 asuinhuoneiston kiinteistöjä.

Rovaniemellä uusi velvoite koskee yhteensä noin 9000 kiinteistöä keskustaajaman alueella. Napapiirin Residuum pyytää tietoja velvoitteen piiriin kuuluvien kiinteistöjen biojätteen keräystavasta 15.1.2024 mennessä, eli velvoitealueelle kuuluvilla on vielä vajaa viikko aikaa reagoida asiaan.

 

Tuhansien tietoja odotellaan yhä

Biojätteen keräyksestä voi huolehtia joko kompostoinnilla tai liittymällä erilliskeräykseen eli tilaamalla Residuumilta biojäteastian ja sille tyhjennykset. Naapurit voivat sopia keskenään myös kimppa-astian käytöstä.

– Tällä hetkellä olemme saaneet ilmoituksen biojätteen keräystavasta vajaalta puolelta velvoitteen piiriin kuuluvalta kiinteistöltä. Isoa osaa ilmoituksista odotellaan siis vielä, kertoo Napapiirin Residuumin toimitusjohtaja Tommi Lehtosaari.

Biojätteen keräys tai kompostointi on aloitettava viimeistään heinäkuussa, mutta halutessaan sen voi aloittaa jo ennen velvoitteen voimaan astumista. Tietoa keräystavasta pyydetään jo nyt, jotta keräyksen alkamiseen voidaan valmistautua mahdollisimman hyvin.

– Tietoja käytetään muun muassa astiahankintoihin sekä tulevien tyhjennysten reititysten suunnitteluihin, Lehtosaari kuvailee.

Mikäli Residuumilta puuttuu tieto keräystavasta, liitetään kiinteistö biojätteen erilliskeräykseen. Käytännössä Residuum toimittaa biojäteastian kiinteistölle ja aloittaa sen tyhjennykset jätehuoltomääräysten mukaisilla tyhjennysväleillä. Jätehuoltoviranomainen ylläpitää rekisteriä biojätteen käsittelystä kiinteistöllä.

 

Velvoitteen piiriin kuuluvia tavoiteltu kirjeitse

Residuum on lähettänyt marraskuun loppupuolella tiedotekirjeen pientaloille, joita ensi kesänä alkava biojätteen lajitteluvelvoite koskee. Velvoitteesta on tiedotettu myös yhtiön omissa kanavissa, paikallismedioissa sekä kirjastolla järjestetyssä infotilaisuudessa.

Mikäli kirjettä ei ole saapunut kotiin, mutta kiinteistö sijaitsee Rovaniemen taajama-alueella, kannattaa sen kuuluminen keräysalueelle tarkistaa Residuumin nettisivuilta tai asiakaspalvelusta.

– Nettisivujemme kartan hakukoneella voi helposti katsoa, kuuluuko oma kiinteistö velvoitteen piiriin, opastaa Lehtosaari.

 

Ilmoituksen biojätteen keräystavasta voi tehdä Napapiirin Residuumin verkkosivuilla tai Residuumin asiakaspalvelun kautta.

 

Biojätteen lajittelu

Biojätettä on eloperäinen jäte, jota syntyy usein keittiössä: esimerkiksi kuoret, ruoanjämät, kahvinporot suodatinpapereineen sekä talouspaperit lajitellaan biojätteeseen. Kompostoimalla biojätteestä valmistuu multaa, ja sen ravinteet palautuvat maaperään. Erilliskerätystä biojätteestä taas tehdään biokaasua sekä lannoitteita.

Erilliskerättävän biojätteen voi pakata Rovaniemellä muovipussiin, paperipussiin tai biohajoavaan pussiin. Muovipussiin pakkaaminen on mahdollista, sillä biokaasulaitoksella pakkaukset poistetaan esikäsittelyn aikana. Kompostoidessa pakkauksen tulee olla kompostoituvaa materiaalia.

 

Mistä on kyse?

  • Suomen jätelaki velvoittaa yli 10 000 asukkaan taajamissa jatkossa kaikkia asuinkiinteistöjä lajittelemaan siellä syntyvän biojätteen. Rovaniemen keskustaajamassa 1-4 huoneiston asuinkiinteistöjen velvoite astuu voimaan 19.7.2024.
  • Jätelain mukaisesti taajama-alueilla asumisessa syntyvien bio- ja pakkausjätteiden keräykset ovat siirtyneet kunnan vastuulle. Napapiirin Residuum järjestää keräykset Rovaniemellä.
  • Velvoitteen voi täyttää kompostoimalla tai liittymällä biojätteen erilliskeräykseen. Naapurit voivat sopia myös kimppa-astian käytöstä.

Linkkejä:

Tietoa biojätekeräyksestä ja -ilmoituksesta pientaloille: https://residuum.fi/biokerays/
Lajitteluvelvoitteen alue kartalla (kartta 1): https://residuum.fi/bio-ja-pakkausjatteen-kerays/#kartat

 

Asiakaspalvelu:

asiakaspalvelu@residuum.fi
Maksuton neuvonta: 0800 120 230 (ma-pe klo 9-15)
Asiakaspalvelu: 0207 120 230 (ma-pe klo 9-15, puhelun hinta soittajan liittymäsopimuksen mukainen)


Jaa sivu eteenpäin

Muita ajankohtaisia uutisia