Kompostointi-ilmoitus

Uudistunut jätelaki edellyttää, että kaikkien biojätettä kompostoivien vakituisten sekä vapaa-ajan kiinteistöjen täytyy jatkossa tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoitaisiin vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla. Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Myös kompostoinnin lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Huolehdittehan, että kompostorinne on jätehuoltomääräysten mukainen. Kompostorin tulee ensisijaisesti olla suojattu tuhoeläimiltä, tukevarakenteinen, ja hyvin ilmastoitu. Väärin rakennettu ja hoitamaton kompostori voi aiheuttaa esimerkiksi jyrsijäongelmia ja hajuhaittoja. Jätehuoltoviranomainen voi suorittaa kiinteistöillä tarvittaessa kompostointitarkastuksia.

Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa erikseen.