Ilmoita kompostorisi kompostointirekisteriin

Napapiirin Residuum on vastaanottanut kotitalouksien kompostointi-ilmoituksia 1.9.2022 alkaen Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa.

Jätelaki velvoitti kunnat aloittamaan kompostointirekisterin ylläpitämisen syyskuussa 2022. Rekisterissä ylläpidetään tietoja asuinkiinteistöjen kompostoinneista. Ilmoitus täytyy jatkossa tehdä kompostoinnin aloittamisesta, lopettamisesta sekä vastuuhenkilön vaihtumisesta. Ilmoitus tulee uusia viiden vuoden välein.

Jätelain mukaan asuinkiinteistöllä syntyvän keittiöbiojätteen kompostoinnista täytyy ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia asuinkiinteistöjä, joilla kompostoidaan keittiössä syntyvää biojätettä. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.

Kompostointi-ilmoitus tehdään kompostoinnin aloittamisen jälkeen. Jäteasetuksen mukaan ilmoitus on jatkossa tehtävä kahden kuukauden kuluessa aloittamisesta. Jos asuinkiinteistöllä on jo käytössä kompostori, voi ilmoituksen täyttää Napapiirin Residuumin nettisivuilla. llmoituksessa pyydetään tietoja esimerkiksi kompostorin koosta, käyttökuukausista ja sijainnista.

Napapiirin Residuum tulee hyödyntämään rekisterin tietoja vuonna 2024, kun Rovaniemen keskustaajaman kotitalouksissa tulee aloittaa biojätteen erilliskeräys tai kompostointi. Kotitalous voi siis hoitaa biojätteen keräysvelvoitteensa kompostoimalla ja ilmoittamalla kompostorinsa kompostointirekisteriin.

Täytä kompostointi-ilmoitus tästä

Miksi rekisteriä kerätään?

Rekisteriin koottujen tietojen avulla arvioidaan Suomessa kiinteistökohtaisesti kierrätetyn biojätteen määrää. Kompostointi otetaan jatkossa huomioon Suomen kierrätysasteen laskennassa EU:n direktiivien edellyttämällä tavalla.

Valvotaanko kompostointia?

Kompostoinnin asianmukaista toteuttamista ja kompostointirekisteriä valvoo jätehuoltoviranomainen, eli Napapiirin Residuumin toimialueella Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaosto.

 

Lisätiedot:

Rekisteritietojen ylläpito ja kompostointi-ilmoitusten vastaanotto
Katariina Sieppi
Palvelupäällikkö, Napapiirin Residuum
katariina.sieppi@residuum.fi
p. 0207 310 282

Rovaniemen kaupungin edustaja
Lotta Eriksson
Rovaniemen kaupungin kiertotalousasiantuntija
lotta.eriksson@rovaniemi.fi
p. 040 7588 809


Jaa sivu eteenpäin

Muita ajankohtaisia uutisia