Biojäteilmoitus ja -muutos pientaloille

Biojätteen lajitteluvelvoite laajentuu koskemaan Rovaniemen keskustaajaman kaikkia asuinkiinteistöjä kesällä 2024. Tältä sivulta löydät lisätietoja eri keräystavoista ja ohjeet biojätteen lajittelutavasta ilmoittamiseen sekä lajittelutavan muuttamiseen. Napapiirin Residuum vastaa biojätteen keräämisestä Rovaniemen taajama-alueilla sekä Ranualla.

Tarvitsemme jokaiselta biojätteen lajitteluvelvoitteen piiriin kuuluvalta asuinkiinteistöltä tiedon siitä, kompostoidaanko biojäte vai liitetäänkö kiinteistö Napapiirin Residuumin järjestämään biojätekeräykseen. Ilmoita valintasi mahdollisimman pian. Mikäli olet jo ilmoittanut kompostoinnista tai liittynyt biojätteen erilliskeräykseen, emme tarvitse uutta ilmoitusta, vaan asia on kohdallasi kunnossa.

Koskeeko biojätteen keräysvelvoite minua?

Biojätteen keräysvelvoite laajentuu koskemaan Rovaniemen keskustaajaman kaikkia asuinkiinteistöjä 19.7.2024 alkaen. Olemme lähettäneet marraskuun aikana kirjeen tiedossamme oleville 1-4 huoneiston kiinteistöille, joita velvoite koskee.

Postitusrekisterien mahdollisten puutteiden vuoksi pyydämme Rovaniemen taajama-alueiden kiinteistöjen omistajia tarkistamaan, kuuluuko kiinteistö velvoitealueelle, vaikka kirjettä ei olisi tullut kotiin.

Mikäli Residuumilta puuttuu tieto keräystavasta, liitetään kiinteistö biojätteen erilliskeräykseen. Käytännössä Residuum toimittaa biojäteastian kiinteistölle ja aloittaa sen tyhjennykset jätehuoltomääräysten mukaisilla tyhjennysväleillä. Jätehuoltoviranomainen ylläpitää rekisteriä biojätteen käsittelystä kiinteistöllä.

Voit tarkistaa, kuuluuko kiinteistösi velvoitteen piiriin syöttämällä osoitteesi kartan 1 hakukenttään. Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Kartta 1

Asiakaspalvelu

asiakaspalvelu@residuum.fi

Puhelinpalvelu avoinna ma-pe klo 9-15

Asiakaspalvelu: 0207 120 230 (Puhelun hinta soittajan liittymäsopimuksen mukainen)

Ohjeet valinnan ilmoittamiseen:

Tästä löydät ohjeet biojätteen keräystavasta ilmoittamiseen. Noudata valitsemasi tavan ilmoitusohjeita.
 1. Kompostoin jo biojätteen:

  Jos jo kompostoit, täytä kompostointi-ilmoitus mahdollisimman pian. Kompostointi-ilmoitus täytetään kompostoinnin aloittamisen jälkeen. Pääset täyttämään ilmoituksen ilman rekisteröitymistä täällä tai sähköisessä asiointipalvelussa. Ensimmäisen kerran rekisteröitymistiedot sähköiseen asiointipalveluun löytyvät marraskuussa lähetetystä kirjeestä, tai voit tiedustella niitä asiakaspalvelustamme.

  Voit täyttää kompostointi-ilmoituksen ilman rekisteröitymistä täällä.

  Sähköinen asiointi (vaatii rekisteröitymisen) Kompostointi-ilmoitus (ei rekisteröitymistä)

 2. Haluan biojäteastian omalle pihalleni:

  Residuum voi toimittaa keräysastian tilaajan omalle pihalle ja alkaa tyhjentää astiaa jätehuoltomääräysten mukasesti. Tällöin puhutaan erilliskeräykseen liittymisestä. Voit valita liittymisen yhteydessä tyhjennysten aloituspäivän, kuitenkin viimeistään 19.7.2024. Voit liittyä biojätteen erilliskeräykseen ilman rekisteröitymistä täällä tai sähköisessä asiointipalvelussa, josta voi esimerkiksi tarkistaa tyhjennyspäivän sekä laskutustiedot. Ensimmäisen kerran rekisteröitymistiedot löytyvät kirjeestä, joka saapuu koteihin marras-joulukuussa, tai voit tiedustella niitä asiakaspalvelustamme. Jatkossa asiointipalvelussa voi esimerkiksi tarkistaa tyhjennyspäivän sekä laskutustiedot.

  Voit liittyä keräykseen ilman rekisteröitymistä täällä.

  Sähköinen asiointi (vaatii rekisteröitymisen) Liittymislomake (ei rekisteröitymistä)

 3. Otamme naapureiden kanssa käyttöön biojätteen kimppa-astian:

  Kimpan yhteyshenkilö täyttää biojätteen erilliskeräyksen liittymislomakkeen ja ilmoittaa lomakkeella muut kimpan osakkaat. Samaa astiaa voivat käyttää lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt. Lähekkäin sijaitsevilla kiinteistöillä tarkoitetaan saman tai viereisen korttelin varrella asuvia. Huomaattehan, että muiden kuin kimpan yhteyshenkilön ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Kimpan osakkaita voi muuttaa tai poistaa missä tahansa vaiheessa ennen keräyksen alkamista tai sen jälkeen asiakaspalvelumme kautta. Voit valita liittymisen yhteydessä tyhjennysten aloituspäivän, kuitenkin viimeistään 19.7.2024. Kimpan yhteyshenkilö voi täyttää lomakkeen täällä. Kimppailmoitusta ei voi vielä tehdä sähköisen asioinnin kautta.

  Liittymislomake

 

Toimittehan ystävällisesti yllä olevien ohjeiden mukaan mahdollisimman pian. Tietoja käytetään muun muassa astiahankintoihin sekä tulevien tyhjennysten reitityksiin. Mahdollisimman kattavat ennakkotiedot auttavat keräyksen sujuvuudessa alusta asti.

 

Jos muutat mielesi ilmoituksesi jälkeen:

Jos muutat mielesi, on uusin ilmoitettu palvelu voimassa. Jos olet tilannut astian ja täytät sen jälkeen kompostointi-ilmoituksen, kumoutuu astiatilauksesi automaattisesti. Jos olet täyttänyt kompostointi-ilmoituksen ja tilaat sen jälkeen astian, kumoutuu kompostointi-ilmoituksesi. Jos liityt biojätteen kimppa-astian käyttäjäksi, tulee kimppa-astian yhteyshenkilön ilmoittaa asiasta Residuumille.

 

Jos et tee ilmoitusta: 

Kotitalouksille, jotka eivät ilmoita biojätteen lajittelutapaansa, Residuum toimittaa automaattisesti biojätteen keräysastian kesän aikana. Astioita aletaan tyhjentämään 19.7. alkaen jätehuoltomääräysten mukaisilla pisimmillä mahdollisilla tyhjennysväleillä, eli kesällä 2 viikon ja talvella 4 viikon välein. Automaattisesti toimitetun astian koko on 140 litraa, ja sen tyhjennyshinta tämänhetkisessä jätetaksassa 7,94 €/tyhjennys. Hinta sisältää tyhjennyksen lisäksi astian, säkityksen sekä vuosittaisen pesun. Astiasta ei siis peritä erillistä vuokraa.

Vaihtoehdot biojätteen keräämiselle

 • 1. Kompostointi

  • Kompostoinnissa biojäte kerätään kompostoriin. Kompostori on säiliö, jossa pieneliöt hajottavat biojätettä tehden siitä multaa.
  • Biojätteen lajitteluvelvoitteen voi täyttää kompostoimalla biojätteensä. Kompostorin tulee olla jätehuoltomääräysten vaatimusten mukainen: Sen on oltava suojattu haittaeläimiltä ja hyvin ilmastoitu eikä siitä saa aiheutua haittaa terveydelle, ympäristölle tai naapureille. Biojätteen voi käsitellä myös bokashilla, jos jälkikäsittelyn hoitaa asianmukaisesti multatehtaalla tai kompostorissa.
  • Kompostoinnista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus sen aloittamisen jälkeen – myös silloin, kun kompostori on käytössä vain osan vuodesta. Useamman talouden käyttäessä samaa kompostoria tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön tehdä kompostointi-ilmoitus. Yhteistä kompostoria voi käyttää enintään 5 lähekkäin sijaitsevaa huoneistoa.
  • Jos kompostoit vain kesäisin, voit liittyä erilliskeräykseen talveksi. Tutustu tällöin myös vaihtoehtoon 2, jossa erilliskeräyksestä kerrotaan enemmän. Kompostorista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus, vaikka se olisi käytössä vain osan vuodesta.
  • Huomaathan, että sinun ei tarvitse liittyä talveksi biojätteen erilliskeräykseen, vaikka kompostisi jäätyisi. Voit jatkaa kompostorin täyttöä biojätteellä myös talven yli, mikäli biojäte mahtuu kompostoriin. Kompostoitumisprosessi käynnistyy uudelleen keväällä.

  Lue lisää kompostoinnista

  Toimi näin:

  Täytä kompostointi-ilmoitus aloittamisen jälkeen sähköisessä asioinnissa tai lomakkeella:

 • 2. Biojäteastia omalle pihalle

  • Biojäteastia on jäteastia, johon biojäte lajitellaan ja jonka kuljetusyritys käy tyhjentämässä säännöllisesti.
  • Napapiirin Residuumilta voi tilata biojäteastian ja sille tyhjennykset. Biojäteastian tyhjennysväli voi olla enintään kaksi viikkoa kesäaikaan (viikot 18-39) ja neljä viikkoa talviaikaan (viikot 40-17).
  • Tällä hetkellä biojäteastian tyhjennyshinta on 120-140 litran astialle 7,94 €/tyhjennys ja 240 litran astialle 9,19 €/tyhjennys. Rovaniemellä Residuumin järjestämään biojätteen ympärivuotiseen keräykseen sisältyy astia, joten tarvetta oman astian hankkimiselle ei ole. Astiasta ja säkityksestä ei peritä erillisiä maksuja, vaan ne sisältyvät tyhjennyshintaan. Myös vuosittainen pesu sisältyy tyhjennyshintaan.

  Keräykseen liittyminen osaksi vuotta:

  • Jos kompostoit kesäisin, voit liittyä keräykseen vain talveksi. Tällöin sinun tulee hankkia oma biojätteen keräysastia. Residuum toimittaa keräysastiat veloituksetta keräysalueidensa kotitalouksiin vain ympärivuotista keräystä varten. Oma astia ei vaikuta tyhjennyshintaan. Kompostorista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus, vaikka se olisi käytössä vain osan vuodesta.

  Toimi näin:

  Tilaa astia ja tyhjennykset sähköisessä asioinnissa tai lomakkeella:

 • 3. Biojätteen kimppa-astia eli yhteinen astia naapurustossa

  • Biojäteastia on jäteastia, johon biojäte lajitellaan ja jonka kuljetusyritys käy tyhjentämässä säännöllisesti.
  • Kimppa-astia tarkoittaa lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen yhteistä keräysastiaa. Lähekkäin sijaitsevilla kiinteistöillä tarkoitetaan saman tai viereisen korttelin varrella asuvia. Kimppa-astia toimii samoin kuin oma astia, mutta samaa astiaa käyttää useampi talous. Biojäteastian tyhjennysväli voi olla enintään kaksi viikkoa kesäaikaan (viikot 18-39) ja neljä viikkoa talviaikaan (viikot 40-17).
  • Kimppa-astialle tulee valita yhteyshenkilö. Lisäksi tulee päättää, kenen tontille astia sijoitetaan. Yhteyshenkilö tilaa astian ja tyhjennykset sekä ilmoittaa muiden astiaa käyttävien nimet ja osoitteet.
  • Muiden kuin kimpan yhteyshenkilöiden ei tarvitse ilmoittaa Residuumille asiasta.

  Kimpan koko ja tyhjennyslaskut

  • Kimppa-astian perustamisessa tulee huomioida jätehuoltomääräykset. Samaa biojätteen keräysastiaa käyttävien kiinteistöjen täytyy sijaita toistensa lähellä eli saman korttelin tai tien varrella. Lisäksi astiatilavuuden tulee riittää kaikille astiaa käyttäville kiinteistöille eikä biojätteen pinta-astia saa painaa yli 40 kiloa tyhjennyshetkellä. Biojätteen pinta-astian tilavuus voi olla enintään 240 litraa.
  • Tyhjennyslaskut jaetaan kimpassa mukana olevien kesken. Lasku voidaan jakaa tasan talouksien kesken tai osakkaat voivat keskenään sopia eri prosenttiosuuksista. Tällä hetkellä biojäteastian tyhjennyshinta on 120-140 litran astialle 7,94 €/tyhjennys ja 240 litran astialle 9,19 €/tyhjennys. Rovaniemellä Residuumin järjestämään biojätteen ympärivuotiseen keräykseen sisältyy astia, joten tarvetta oman astian hankkimiselle ei ole. Astiasta ja säkityksestä ei peritä erillisiä maksuja, vaan ne sisältyvät tyhjennyshintaan. Myös biojäteastian vuosittainen pesu sisältyy tyhjennyshintaan.

  Toimi näin:

  Tilaa kimppa-astia ja tyhjennykset lomakkeella. Lomakkeella ilmoitetaan myös muut kimpan osakkaat:

Mikäli et kuulu velvoitealueelle, mutta haluat silti erilliskerätä biojätteen, voit noudattaa yllä olevia ohjeita. Sekajätteen tyhjennysväliä voi pidentää 8 viikkoon ympäri vuoden, mikäli kiinteistöllä on voimassa oleva kompostointi-ilmoitus tai se on liitetty biojätteen erilliskeräykseen.

Tarkista keräysalueet

Hyödyllisiä linkkejä