Residuum 20 vuotta, osa 3:

Jätteenpolttoon valmistautuminen ja siirtyminen

Napapiirin Residuum Oy perustettiin 14.12.2001. Vuonna 2021 yhtiön perustamisesta tulee kuluneeksi 20 vuotta. Julkaisimme syksyn KomPosti-asiakaslehdessämme aikajanan vuosien varrella tapahtuneista merkittävistä askelista. Kerromme aikajanan askelista enemmän nettisivuillamme loppuvuoden aikana.

Aikajana

Napapiirin Residuumin 20-vuotisjuhlavuoden historiajuttusarjan ensimmäinen ja toinen osa on jo julkaistu.  Ensimmäisessä osassa käsiteltiin yhtiön perustamista ja liiketoiminnan aloittamista. Toisessa osassa katsottiin vuosiin 2006-2011, jolloin Residuum kehitti monia palvelujaan. Kolmas osa käsittelee vuosia 2012-2015, jolloin yhtiössä valmisteltiin jätteenpolttoon siirtymistä.

 

Jätelain uudistus ja asetus kaatopaikoista

1.5.2012 astui voimaan uusi jätelaki, joka uudisti muun muassa jätehuollon viranomaistehtävien hoitamista ja pakkausjätteiden tuottajavastuuta. 1.6.2013 jätelaki täydentyi valtioneuvoston asetuksella, joka kielsi orgaanisen jätteen sijoittamisen kaatopaikoille. Kielto astui voimaan 1.1.2016 alkaen. Asetus kaatopaikoista vaikutti merkittävästi Residuuminkin toimintaan, sillä sen myötä yhtiön toimialueella tehtiin päätös siirtyä jätteenpolttoon asteittain tulevien vuosien aikana.

Vuoden 2013 keväällä Residuum aloitti sekajätteen koepolttokuormien toimituksen Ouluun Laanilan ekovoimalaitokseen. Ensimmäisenä koepolttoon toimitettiin jätettä Pellosta. Myöhemmin vuoden 2013 aikana koepoltto aloitettiin myös Rovaniemen ja Ranuan jätteiden osalta.

 

Asemien laajennustöillä varautumista tulevaan

Jätteenpolttoon siirtymisen valmistelu edellytti erilaisia laajennustöitä Residuumin kierrätysasemilla. Vuonna 2013 Ranuan ja Pellon asemien jätteiden vastaanottopaikkoja lisättiin, jotta polttokelpoisen jätteen kerääminen sekä kuljettaminen polttoon helpottuisivat, ja uusi toiminta olisi mahdollisimman kustannustehokasta.

Ranuan jäteasemalla lisättiin jätteiden vastaanottopaikkoja ennen jätteenpolttoon siirtymistä. Kuvassa laajennustöitä vuodelta 2013.

Suurimmat investoinnit polttokelpoisen jätteen vastaanoton aloittamiselle tehtiin Alakorkalon jäteasemalla. Muutostyöt tehtiin kahdessa vaiheessa vuosina 2014-2015.

Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2014 Alakorkaloon valmistui Ekokieppi, jonka tarkoituksena oli helpottaa jätteiden lajittelua ja asioimista asemalla. Siirtyminen jätteenpolttoon korosti entisestään lajittelun tärkeyttä, jotta erityisesti polttoon soveltumattomat jätteet saatiin erilleen polttolaitokseen matkaavista kuormista. Ekokieppiin asiakkaat saivat tuoda veloituksetta monenlaisia materiaaleja, kuten metallia, sähkölaitteita, vaarallisia jätteitä ja pakkausmateriaaleja. Ekokiepin avajaisia vietettiin 5.12.2014, ja se palvelee edelleen asiakkaita Rovaniemen Alakorkalossa.

Alakorkalon remonttityömaa vuonna 2014.
Alakorkalon muutostöiden ensimmäisessa vaiheessa vuonna 2014 aluetta myllättiin ahkerasti.

Alakorkalon jäteaseman muutostöiden toinen vaihe toteutettiin vuonna 2015. Tällöin asemalle muun muassa rakennettiin kuormauskatos polttokelpoiselle jätteelle sekä lajittelutilat polttoon soveltumattomille ja muille lajittelemattomille jätteille. Lisäksi asioinnin sujuvoittamiseksi sinne lisättiin toinen ajoneuvovaaka.

Alakorkalon muutostöiden toisessa vaiheessa vuonna 2015 rakennettiin mm. kuormauskatos polttokelpoisen jätteen vastaanoton aloittamista varten.

Pysyvään jätteenpolttoon siirtyminen vähensi kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää

Jätteenpolttoon siirryttiin pysyvästi Napapiirin Residuumin toimialueella 1.11.2015. Tämä muutti myös Residuumin alueella kerättäviä jätejakeita ja lajitteluohjeita. Sekajäte-nimestä luovuttiin, ja sen tilalle tulivat polttokelpoinen jäte ja kaatopaikkajäte. Polttokelpoinen jäte toimitettiin jätteenpolttolaitokseen, ja kaatopaikkajäte loppusijoitettiin Kuusiselän kaatopaikalle. Polttokelpoista jätettä kerätään Residuumin toimialueella edelleen, mutta kaatopaikkajätteestä omana jakeenaan on luovuttu.

Jätteenpolttoon siirtymisen jälkeen Kuusiselän kaatopaikalla vastaanotettiin erityisjätteitä sekä kaatopaikkajätettä. Vuonna 2016 kaikista Residuumin toimialueen jätteistä enää 9 % päätyi Kuusiselkään loppusijoitettavaksi, ja odotettavissa oli, että luku tulisi laskemaan entisestään seuraavien vuosien aikana.

Ensimmäinen polttokelpoisen jätteen kuorma lähdössä.
Ensimmäinen polttokelpoisen jätteen kuorma kuormauskatoksella valmiina lähtöön 2.11.2015.

Napapiirin Residuumin historiaa käsittelevän juttusarjan seuraavassa osassa päästään katsastamaan lähihistoriaa ja nykyaikaa, kun esittelyvuorossa on merkittäviä askelia vuosilta 2016-2021!

 

Aiemmin julkaistut osat:

Osa 1: Yhtiön perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen

Osa 2: Palvelujen kehittämistä ekomaksuilla


Jaa sivu eteenpäin

Muita ajankohtaisia uutisia