TSV-pyyntö kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta

Tässä asiakirjassa sovitaan jätelain (646/2011) 33 §:n mukaisesta kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta, vastaanotettavasta jätteestä ja sen arvioidusta määrästä. Jätteenhaltijan tulee tehdä Napapiirin Residuum Oy:n vastaanottopaikkoihin toimitettavien jätteiden osalta TSV-sopimus tai – pyyntö jätteen määrästä riippuen seuraavasti:

  1. Mikäli jätteenhaltijan vuotuiset käsittelykustannukset ilman arvonlisäveroa ovat alle 2 000 euroa, voidaan pyyntö tehdä käyttäen tätä lomaketta. Vastaus pyyntöön toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.
  2. Mikäli jätteenhaltijan vuotuiset jätteenkäsittelykustannukset ilman arvonlisäveroa ovat yli 2 000 euroa, on jätteenhaltijan ensisijaisesti etsittävä palveluntarjoajaa materiaalitorista. Mikäli muuta palveluntarjoajaa ei löydy, voidaan TSV-sopimus tehdä materiaalitorin kautta Napapiirin Residuum Oy:n kanssa.

Huom! Kiireellisessä tapauksessa, kuten onnettomuustilanne, pyyntöä ei tarvitse tehdä, jolloin jätteet on saatava välittömästi asianmukaiseen käsittelyyn terveyden tai ympäristön suojelemisen vuoksi.