Jätehuoltomääräyksiä uudistettu - Residuum aloittaa bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset Rovaniemellä heinäkuussa

Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräyksiä on päivitetty jätelain ja -asetuksen uudistusten sekä tiukentuneiden erilliskeräysvelvoitteiden vuoksi. Jätehuoltomääräyksissä on määritelty muun muassa jätteiden lajitteluvelvoitteet sekä eri jätejakeiden keräysvälineiden tyhjennysvälit.

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaosto hyväksyi Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja Ranuan kuntien jätehuoltomääräykset 24.2.2023. Jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 14.4.2023.

Kunnat järjestävät bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset tulevaisuudessa

Napapiirin Residuum aloittaa bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset Rovaniemellä heinäkuussa 2023. Olemme koonneet nettisivuillemme tietoa keräykseen liittymisestä ja käytännön järjestelyistä sekä julkaisseet kartat, joista voi tarkistaa, kuuluuko oma kiinteistö Residuumin keräysalueelle.

Tutustu bio- ja pakkausjätteen keräykseen täällä

Biojätteen lajittelulla tyhjennysväli pidemmäksi

Uusien jätehuoltomääräysten mukaan polttokelpoisen jätteen tyhjennysväli voi olla ympäri vuoden enintään kahdeksan viikkoa, jos biojätteen lajittelee erikseen. Aiemmin tyhjennysväli on voinut olla kesäisin enintään neljä viikkoa ja talvisin enintään kahdeksan viikkoa.

Biojätteen lajittelusta voi huolehtia liittymällä Residuumin järjestämään keräykseen heinäkuusta 2023 alkaen tai kompostoimalla. Jos asuinkiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan, tulee siitä tehdä kompostointi-ilmoitus Napapiirin Residuumin verkkosivuilla.

Täytä kompostointi-ilmoitus

Muutoksia taloyhtiöiden jätekatosten lukituksiin

Jatkossa useammalla kuin yhdellä jätteenkuljetusyrityksellä voi olla tarve päästä tyhjentämään taloyhtiöiden jäteastioita: Heinäkuusta 2023 alkaen Napapiirin Residuum järjestää vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset Rovaniemen taajama-alueilla, mutta polttokelpoisen jätteen tyhjennykset säilyvät ennallaan, eli kiinteistönhaltija kilpailuttaa ne itse.

Jätehuoltomääräysten mukaan niiden taloyhtiöiden, jotka ovat lukinneet jätekatoksen tai -astiat, tulee varmistaa 31.5.2023 mennessä, että sekä Napapiirin Residuumilla että jätteenkuljetusyrityksellä on pääsy lukittuun jätekatokseen tai -astiaan. Jätehuoltomääräyksissä ei edellytetä katosten tai astioiden lukitsemista, eli lukitukseen liittyvät ohjeet koskevat ainoastaan taloyhtiöitä, joissa lukitus on käytössä.

Napapiirin Residuum tarvitsee seuraavat lukitukseen liittyvät tiedot 31.5.2023 mennessä:

  • Aukeaako lukitus jätehuollon yleisavaimella vai koodilla?
  • Onko käytössä avainsäiliö?
  • Jos käytössä on avainsäiliö, sen sijainti
  • Käytössä oleva koodi, jos lukko tai avainsäiliö avautuu koodilla

Ilmoitukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@residuum.fi. Tiedot voi jatkossa ilmoittaa myös sähköisen asioinnin kautta. Tiedotamme aiheesta myöhemmin, kun käyttöönoton aikataulu tarkentuu.

 

Kuntakohtaisia eroja

Napapiirin Residuumin toimialueella kuljetusten muutokset näkyvät vain Rovaniemellä.

Ranualla käytössä on jo kunnan järjestämä jätteenkuljetus, joten kuljetusjärjestelmän muutos ei vaikuta ranualaisten jätteenkeräykseen. Ranualla bio- ja pakkausjätteiden keräysvelvoite koskee ainoastaan vähintään 5 asuinhuoneiston taloyhtiöitä: Niissä tulee kerätä erikseen polttokelpoinen jäte, biojäte, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset, pienmetalli sekä keräyspaperi. Halutessaan myös keskustaajaman pientalot voivat liittyä keräykseen.

Pellossa käytössä on kaikkien jätejakeiden osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, eli kiinteistön haltija voi itse kilpailuttaa tyhjennykset. Tilanne pysyy ennallaan ainakin seuraavat viisi vuotta, sillä bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten siirtymistä kunnan järjestämäksi on lykätty jätehuoltomääräyksissä heinäkuuhun 2028 saakka. Myös Pellon taajama-alueilla on voimassa jätelain ja jätehuoltomääräysten mukainen bio- ja pakkausjätteiden keräysvelvoite vähintään 5 asuinhuoneiston taloyhtiöissä, mutta Residuum ei järjestä kuljetuksia.

Tutustu jätehuoltomääräyksiin

Nainen lajittelee.


Jaa sivu eteenpäin

Muita ajankohtaisia uutisia