Jätehuoltojaosto hyväksyi jätehuoltomääräykset

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaosto hyväksyi Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja Ranuan kuntien jätehuoltomääräykset kokouksessaan perjantaina 24.2.2023. Jätehuoltomääräysten on tarkoitus astua voimaan 14.4.2023.

Jätehuoltomääräysten luonnos oli yleisesti nähtävänä ja lausunnoilla 22.12.2022–31.1.2023. Lausuntoja ja mielipiteitä annettiin yhteensä 8 kappaletta. Lausunnot käytiin läpi ja huomioitiin tarpeen mukaan jätehuoltomääräyksissä.

Jätehuoltomääräyksiä on päivitetty jätelain ja -asetuksen uudistusten sekä tiukentuneiden erilliskeräysvelvoitteiden vuoksi. Jätehuoltomääräysten avulla pyritään nostamaan Napapiirin Residuumin toimialueen kierrätysastetta kohti valtakunnallisia tavoitteita.

Biojätteen lajittelulla tyhjennysväli pidemmäksi

Uusien jätehuoltomääräysten mukaan polttokelpoisen jätteen tyhjennysväli voi olla ympäri vuoden enintään kahdeksan viikkoa, jos biojätteen lajittelee erikseen. Aiemmin tyhjennysväli on voinut olla kesäisin enintään neljä viikkoa ja talvisin enintään kahdeksan viikkoa, mikäli biojäte on lajiteltu.

Biojätteen lajittelun voi hoitaa tilaamalla sille astian ja tyhjennykset tai kompostoimalla.

Jos asuinkiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan, tulee siitä tehdä kompostointi-ilmoitus Napapiirin Residuumin verkkosivuilla.

Täytä kompostointointi-ilmoitus

 

Kunnat järjestävät bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset tulevaisuudessa

Rovaniemen taajama-alueilla vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset alkavat kunnan järjestäminä heinäkuussa 2023. Napapiirin Residuum on kilpailuttanut ja järjestää kuljetukset.

Jätehuoltomääräysten mukaan Rovaniemen keskustaajamissa myös pienemmät taloyhtiöt sekä omakoti- ja paritalot voivat halutessaan liittyä kunnan järjestämään bio- ja pakkausjätteiden kuljetukseen jo heinäkuusta 2023 alkaen. Rovaniemen keskustaajamissa biojätteiden keräysvelvoite laajentuu koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä 1.7.2024.

Biojätteen pakollisen erilliskeräyksen alueelle kuuluvat kiinteistöt sekä ne alueet, joilla kiinteistöt voivat liittyä vapaaehtoisen bio- ja pakkausjätteen erilliskeräykseen, selviävät jätehuoltojaoston kokouksen pöytäkirjan liitteistä 3-6. Kartat julkaistaan Napapiirin Residuumin verkkosivuilla huhtikuussa 2023.

Muutoksia taloyhtiöiden jätekatosten lukituksiin

Heinäkuusta 2023 alkaen Napapiirin Residuum järjestää vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset Rovaniemen taajama-alueilla. Polttokelpoisen jätteen tyhjennykset säilyvät ennallaan, eli kiinteistönhaltija kilpailuttaa ne itse. Tästä syystä jatkossa useammalla kuin yhdellä jätteenkuljetusyrityksellä voi olla tarve päästä tyhjentämään jäteastioita.

Jätehuoltomääräysten mukaan niiden taloyhtiöiden, jotka ovat lukinneet jätekatoksen tai -astiat, tulee varmistaa 31.5.2023 mennessä, että sekä Napapiirin Residuumilla että jätteenkuljetusyrityksellä on pääsy lukittuun jätekatokseen tai -astiaan. Katosten ja astioiden lukitseminen on vapaaehtoista. Napapiirin Residuumille lukituksesta voi ilmoittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@residuum.fi.

Asumisessa syntyvät jätevesilietteet

Umpikaivot ja saostussäiliöt tulee jätehuoltomääräysten mukaan tyhjentää vähintään kerran vuodessa, ja ainoastaan pesuvesiä sisältävät säiliöt kolmen vuoden välein. Maatilojen omatoimista asumisessa syntyvien lietteiden käsittelyyn ja peltokäyttöön liittyviä ohjeistuksia on päivitetty.

 

Jätehuoltojaoston pöytäkirja on julkaistu Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Pöytäkirjan liitteenä ovat jätehuoltomääräykset, perustelumuistio sekä bio-ja pakkausjätteiden keräämiseen liittyvät palvelualuerajaukset. 

Jätehuoltojaoston pöytäkirja

 

Lisätietoja

Rovaniemen kaupunki:

Jätehuoltoasiantuntija Erja Sainio puh. 040 662 7641 erja.sainio[at]rovaniemi.fi

Vs.kaupungininsinööri Janne Alkki puh. 0406786145 janne.alkki[at]rovaniemi.fi

Napapiirin Residuum Oy: 

Toimitusjohtaja Tommi Lehtosaari puh. 0207 120 235 tommi.lehtosaari[at]residuum.fi

 

Nainen biojäteastialla

Rovaniemen keskustaajamissa myös omakotitalot voivat halutessaan tilata biojäteastian ja tyhjennykset Napapiirin Residuumilta heinäkuusta 2023 alkaen.


Jaa sivu eteenpäin

Muita ajankohtaisia uutisia