Kunnan järjestämän jätteenkeräyksen bio- ja pakkausjätteen kuljetusurakat Napapiirin Residuum Oy:n toimialueella

Kutsu markkinavuoropuhelutilaisuuteen: Kunnan järjestämän jätteenkeräyksen bio- ja pakkausjätteen kuljetusurakat Napapiirin Residuum Oy:n toimialueella

Kutsu tilaisuuteen on julkaistu Hilmassa, www.hankintailmoitukset.fi ja ilmoituksen liitteestä löytyy urakkaohjelman luonnos, joka sisältää luonnosvaiheessa olevat suunnitelmat tulevista bio- ja pakkausjätteiden kuljetusurakoista Rovaniemellä.

Tilaisuudessa käydään tulevien kuljetusurakoiden suunnitelmia läpi, sekä esitellään aikataulu kaikkien kunnan järjestämän jätteenkeräyksien tulevien kilpailutuksien osalta. Tilaisuus järjestetään osoitteessa Betonitie 3, 96320 Rovaniemi tai vaihtoehtoisesti voi osallistua Teams- yhteyden kautta. Tilaisuuteen tulee ilmoittua etukäteen viimeistään 2.5. klo 10.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen  hanna.granroth@residuum.fi. Etäosallistujat saavat kokouskutsun sähköpostitse. Varaudumme järjestämään tilaisuuden muualla kuin Napapiirin Residuum Oy:n toimistolla, mikäli läsnä oleviksi ilmoittautuu enemmän kuin 10 henkilöä. Mikäli kokouspaikka muuttuu, ilmoitamme siitä tällä sivustolla.

Julkaisemme tietopyynnön anonyymin kyselyn muodossa tilaisuuden jälkeen ja keräämme palautetta 15.5.2022 saakka suunnitelmista. Palautetta voi lähettää myös suoraan sähköpostitse osoitteeseen hanna.granroth@residuum.fi ja lisäksi kirjautumalla hankintailmoitukset.fi Julkisten hankintojen palveluun ja jättämällä vastauksen hankintailmoituksen kysely-osioon. Kaikki palautteet käsitellään luottamuksellisesti teknisinä hankintaa valmistelevina asiakirjoina.

Linkki Hilma ilmoitukseen, hankintailmoituksen numero 2022-098844: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/69273/notice/98844/overview

Linkki TED-ilmoitukseen, TED numero 2022/S 079-212464: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212464-2022:TEXT:FI:HTML&src=0

Linkki kyselyyn kuljetushankinnoista