Uudistunut jätelaki tuo lisää lajittelumahdollisuuksia yli 4 huoneiston taloyhtiöihin

Joko taloyhtiössäsi kerätään bio- ja pakkausjätteitä? – Seitsemän jätejakeen kerääminen tulee pakolliseksi taajama-alueiden yli 4 huoneiston taloyhtiöihin.

Rovaniemen, Pellon ja Ranuan jätehuoltomääräysten mukaan taajama-alueilla sijaitsevat yli neljän huoneiston asuinkiinteistöt tarvitsevat keräysastiat pakkausjätteille eli kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkauksille. Lisäksi kiinteistöillä tulee kerätä polttokelpoista jätettä, biojätettä ja paperia kuten tähänkin asti. Astiat ja niiden tyhjennykset tulevat olla järjestettyinä 1.10.2022 mennessä.

– Yli neljän huoneiston taloyhtiöissä tulee olla yhteensä seitsemän jäteastiaa erilaisille jätejakeille. Jotkut taloyhtiöt tuskailevat rajallisen tilan kanssa. Näissä tilanteissa kannattaa miettiä, olisiko jaetut keräysastiat viereisen taloyhtiön kanssa mahdollinen vaihtoehto keräysvelvollisuuden hoitamiseksi, ehdottaa Napapiirin Residuumin viestintäpäällikkö Katja Ronkainen.

– Markkinoilla on saatavilla perinteisten pinta-astioiden lisäksi erilaisia keräysvälineratkaisuja, joista voi myös löytyä apua keräyspisteen järjestämiseksi. Näistä kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi yritykseen, joka hoitaa kiinteistöllä tällä hetkellä astiatyhjennykset, Ronkainen opastaa.

Jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteet vastaavat sisällöltään uutta jätelainsäädäntöä, mutta vaatimus seitsemän jätejakeen keräyksestä yli 4 huoneiston taloyhtiöissä astuu Rovaniemellä, Pellossa ja Ranualla aikaisemmin voimaan kuin valtakunnallinen jätelaki velvoittaa. Tätä perustellaan Rovaniemen kaupungin kiertotaloustavoitteilla.

Aloita lajittelu nyt

– Monet taloyhtiöt ovat lähteneet tarmokkaasti parantamaan lajittelumahdollisuuksiaan. Asukkaiden kannattaakin ehdottomasti hyödyntää parantuneet lajittelumahdollisuudet. Huolellisella lajittelulla voidaan vaikuttaa polttokelpoisen jätteen määrään ja tyhjennysväliä voidaan parhaimmillaan harventaa jätehuoltomääräysten puitteissa. Parhaassa tapauksessa tätä kautta voidaan alentaa taloyhtiölle jätehuollosta koituvia kustannuksia, Ronkainen vinkkaa.

Lajitellut materiaalit kierrätetään uusiksi tuotteiksi, ja lajitellusta biojätteestä tuotetaan biokaasua. Kierrättämällä voidaan säästää luonnonvaroja. Jätteiden lajitteluohjeet ovat Suomessa alueellisia ja erilaiset kierrätysmenetelmät vaikuttavat lajitteluohjeisiin. Ohjeita onkin hyvä kerrata säännöllisesti.

– Tiesitkö, että biojätteen saa lajitella muovipussiin Rovaniemellä, Pellossa ja Ranualla? Biopussit ja muovipussit poistetaan käsittelyprosessissa biokaasulaitoksella. Lasia ja metallia voidaan puo-lestaan kierrättää lähes loputtomasti, sillä niiden ominaisuudet eivät heikkene kierrätysprosessissa. Ei siis kannata heittää hyvää ja käyttökelpoista materiaalia polttokelpoiseen jätteeseen, Ronkainen kertoo Napapiirin Residuumilta.

Äiti ja lapset kierrättämässä paperi jätettä

Jaa sivu eteenpäin

Muita ajankohtaisia uutisia