Muutoksia yritysasiointiin Pellon kierrätysasemalla

Pellon suuret lajittelemattoman jätteen yrityskuormat vastaanotetaan 1.9.2022 alkaen Rovaniemen Kierrätyspuistossa.

1.9.2022 alkaen Pellon kierrätysasemalla ei enää vastaanoteta suuria yritysten tuomia lajittelemattoman jätteen kuormia. Suuret lajittelemattoman jätteen kuormat on ajettava Rovaniemelle, jossa vastaanotto tapahtuu Alakorkalon Kierrätyspuistossa. Suuriksi kuormiksi lasketaan vaihtolavoilla kuljetettavat kuormat.

PK-yritysten (pienten ja keskisuurten yritysten) pienkuormat voidaan jatkossakin vastaanottaa Pellossa normaaliin tapaan. Pienkuormiksi luetaan peräkärrykuormat sekä pakettiauton perässä tuotavat erät.

Napapiirin Residuum yhtenäistää toimintatapoja

Yritysten suuret lajittelemattoman jätteen kuormat on tuotu Ranualta jo pitkään Rovaniemelle. Muutoksen myötä Pellon ja Ranuan toimintamallista tulee yhdenmukainen, eikä kummassakaan kohteessa oteta lavoilla tuotavia yrityskuormia vastaan.

Muutos koskee ainoastaan niitä yrityksiä, jotka tuovat suuria kuormia jätettä Pellon kierrätysasemalle, eikä se vaikuta muuhun asiointiin.

Katso lisätiedot Napapiirin Residuumin laskutusasiakkaaksi liittymisestä nettisivuiltamme.

Lisätiedot:

Markku Erola
Käyttöpäällikkö
Napapiirin Residuum Oy
P. 0207 310 280
markku.erola@residuum.fi


Jaa sivu eteenpäin