Kuusiselän kaatopaikka suljetaan – erityisjätteiden viimeinen vastaanottopäivä 9.8.2023

Kuusiselän kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana, minkä vuoksi Napapiirin Residuum Oy lopettaa kaatopaikkatoiminnan lopullisesti vuoden 2023 aikana. Jätteiden pääasiallinen vastaanotto on keskittynyt Kierrätyspuisto Residuumiin Alakorkaloon jo vuosia orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ja jätteenpolttoon siirtymisen myötä.

PÄIVITETTY 30.8.2023 klo 14: Tarkennettu maa-ainesten toimittamiseen liittyviä ohjeistuksia.

 

Kuusiselässä vastaanotettavien jätteiden vastaanotto päättyy seuraavasti:

  • Ympäristöluvan mukaisten lievästi pilaantuneiden maa-ainesten viimeinen vastaanottopäivä on arviolta 15.9.2023 (mahdollisesti joustava). Kuorman tuonnista on aina sovittava etukäteen urakoitsijan kanssa: Riekkola Infra Oy / Harri Kallio 0401240047.
  • Puhtaiden maa-ainesten viimeinen vastaanottopäivä ti 31.10.2023 (mahdollisesti joustava). Kuorman tuonnista on aina sovittava etukäteen urakoitsijan kanssa: Riekkola Infra Oy / Harri Kallio 0401240047.
  • Erityisjätettä, esimerkiksi asbestia, ei oteta vastaan. Viimeinen vastaanottopäivä on ollut ke 9.8.2023.

Napapiirin Residuum selvittää lupaviranomaiselta, voiko se aloittaa asianmukaisesti pakattujen ja merkittyjen asbestin pienerien vastaanoton Alakorkalon Kierrätyspuisto Residuumissa voimassa olevan erityisjätehinnaston mukaisesti lokakuuhun mennessä. Pienerällä tarkoitetaan enintään kolmea max 40 kg painoista pakattua asbestierää.

Yrityspuolella syntyvät markkinaehtoiset erityisjätteet voi jatkossa toimittaa Tornioon Jäkälän kaatopaikalle, mikäli yksityistä palvelutarjontaa ei ole saatavilla. Erityisjätteen vastaanottoon liittyvät lisätiedot ja hinnastot Jäkälässä tulee aina tarkistaa osoitteesta https://jakala.fi/ ennen kuorman toimittamista.

 

Lisätiedot:
Tommi Lehtosaari, toimitusjohtaja
tommi.lehtosaari@residuum.fi
0207 120 235

Markku Erola, käyttöpäällikkö
markku.erola@residuum.fi
0207 310 280


Jaa sivu eteenpäin