Jätteiden vastaanottohintoihin muutoksia

Kasvaneiden kuljetus- ja käsittelykustannusten vuoksi Napapiirin Residuum Oy:n vastaanottohinnat ja jäteastioiden tyhjennyshinnat muuttuvat.

Kasvaneiden kuljetus- ja käsittelykustannusten vuoksi Napapiirin Residuum Oy:n vastaanottohinnat ja jäteastioiden tyhjennyshinnat muuttuvat. Esimerkiksi polttokelpoisen jätteen kuljetushinnat ja Oulun ekovoimalaitoksen vastaanottohinnat ovat nousseet huomattavasti. Muutokset vaikuttavat jätelajikohtaisiin vastaanottomaksuihin sekä kunnan järjestämän jätteenkeräyksen alueilla jäteastiakohtaisiin tyhjennyshintoihin.

1.11.2022 alkaen polttokelpoisen jätteen vastaanottohinta yrityksille nousee 20 prosenttia, mikä voi vaikuttaa myös kiinteistönhaltijan kilpailuttamilla alueilla jäteastioiden tyhjennyshintoihin. Biojätteen vastaanottohinta pysyy ennallaan, millä kannustetaan kuntalaisia lajittelemaan. Lajittelemattoman jätteen vastaanottohinta nousee Kierrätyspuisto Residuumissa ja kierrätysasemilla 24 prosenttia.

Kotitalouksia koskevat hintamuutokset

Uusi jätemaksutaksa on hyväksytty Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 23.9.2022. Edellisen jätemaksutaksan hintataso on vuodelta 2020. Kotitalouksille muutos näkyy Kierrätyspuistossa ja kierrätysasemilla asioidessa minimimaksun nousuna. Minimimaksu nousee 15 eurosta 18,60 euroon. Kierrätykseen tuoduista maksullisista jätelajeista tulee asioidessa maksaa vähintään minimimaksu, jonka jälkeen hinta nousee paino- tai kuutioperusteisesti toimipisteestä riippuen. Kotitalouksille maksullisia jätteitä Napapiirin Residuumin toimipisteissä ovat lajittelematon jäte, rakennusvilla, kattohuopa ja kipsijäte.

Heinäkuusta alkaen kotitaloudet ovat voineet tuoda veloituksetta muun muassa puujätettä, tiili- ja laattajätettä, betonia sekä kantoja. Lajittelumahdollisuuksia parannetaan edelleen aloittamalla rakennusvillan, kattohuovan ja kipsilevyjätteen vastaanotto Kierrätyspuisto Residuumissa entistä edullisemmalla hinnalla.

Pakkausjätteiden erilliskeräys alkaa Ranualla keskustaajamassa jätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistöillä, joilla on 5 huoneistoa tai enemmän. Pakkausjätteiden jäteastiakohtaiset tyhjennyshinnat astuvat voimaan 1.10.2022.

Jätemaksutaksan hintaliite 30.9.2022 alkaen nettisivuillamme: https://residuum.fi/tietoa-meista/julkaisut/#Hinnastot

Lisätietoja
Tommi Lehtosaari
Toimitusjohtaja
Napapiirin Residuum Oy
Puh. 0207 120 235
tommi.lehtosaari(at)residuum.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita ajankohtaisia uutisia