Napapiirin Kiertotalouspuisto -hanke


 Kaikki logot samassa piennetty

 

Rovaniemi on yksi Suomen kymmenestä kiertotalouden edelläkävijäkunnasta, ja sen tavoitteena on kehittyä arktisen kiertotalouden edelläkävijäksi. Rovaniemellä on laadittu kiertotalouden tiekartta, johon on koostettu toimenpiteitä ja tavoitteita kiertotalouden kehittämiseen. Napapiirin Residuum Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy ja Rovaniemen kaupunki edistävät paikallisesti kiertotaloutta Napapiirin Kiertotalouspuisto -hankkeella.

Lapin liitto on myöntänyt hankkeelle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8/2014 7 §:n nojalla tukea. Hankkeelle on myönnetty vuoden 2019 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 254 381€. Hankkeen kokonaisbudjetti on 363 402 €. 

Sijainti

Kiertotalouspuisto tulee sijaitsemaan Rovaniemellä Alakorkalossa. Alakorkalo on kiertotaloustoiminnalle keskeinen alue kaupungin välittömässä läheisyydessä ja liittyy olemassa olevaan teollisuusalueympäristöön. Tällä hetkellä siellä sijaitsee mm. betoni- ja asfalttiasemat, jätelaitoksen toiminnot, kuten kierrätysasema, bioasema, hyötykieppi ja ekokieppi, energiayhtiön polttoaineterminaali, jätevedenpuhdistamo, lietteenpolttolaitos sekä tuhkarakeiden varastohalli ja säkityslaitteisto.  Alue on myös logistisesti keskeinen, sillä alueen läheisyydessä on rautatie sekä valtatie 4.

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on perustaa arktinen kiertotalouspuisto ja luoda kasvualusta kiertotalouden innovaatioille pohjoisen olosuhteisiin. Hanke tukee olemassa olevaa yritystoimintaa sekä uusien yritysten ja prosessien syntymistä osana Kiertotalouspuistoa.

Hankkeessa etsitään potentiaalisia uusia toimijoita, jotka voivat tarjota palveluja jatkojalostamalla materiaaleja sekä luomalla mahdollisuuksia hyötykäyttää materiaaleja lähellä niiden syntypaikkaa. Kiertotalouspuistossa hyödynnettäviä raaka-aineita voivat olla mm. biojätteet, purkumateriaalit, metsä- ja peltobiomassat, lietteet, tuhka, yhdyskuntajätteen jakeet sekä uusiomateriaalit.

Toimenpiteet

Hankkeessa laaditaan useita selvityksiä erilaisten kierrätys- ja hyötykäyttömateriaalien käsittelystä sekä laaditaan visio alueen toiminnalle ja maankäytölle. Hanke on käynnistetty biomassojen ja pilaantuneiden maiden selvityksellä. Seuraavaksi hankkeessa selvitetään jätemäärät sekä jätteiden kerääminen, kuljettaminen ja energiahyötykäyttö Lapin alueella. Lisäksi tarkastellaan hyödynnettäviä jäte- ja uusiomateriaaleja. Puistoalueen materiaalien hallinnointiin tehdään digitaalinen alusta, jonka ylläpitäjäksi etsitään paikallistuntemuksen omaavaa toimijaa.  Hankkeessa myös luodaan liiketoimintamalli Kiertotalouspuiston toiminnalle. Kiertotalouspuisto-hanke päättyy vuoden 2021 aikana.

Biojätteet ja pilaantuneet maat -selvitys

AFRY Finland Oy laati selvityksen biojätteistä ja pilaantuneista maista. Selvityksessä tarkasteltiin biomassojen määriä sekä biokaasutuslaitoksen kannattavuutta Rovaniemen alueella. Lisäksi selvitettiin pilaantuneiden maiden määriä sekä käsittelyvaihtoehtoja. Selvityksen loppuraportti valmistui kesäkuussa 2020. Lisätietoja selvityksestä päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

Selvitys jätteiden käsittelystä ja jätteenpolttolaitoksesta

Hankkeessa laaditaan selvitys, jossa tarkastellaan jätteenpolttolaitoksen kannattavuutta Rovaniemellä. Lisäksi arvioidaan Pohjois-Suomen jätteiden sekä kierrätys- ja hyötykäyttömateriaalien kokonaismäärät. Selvityksen toteuttaa Sweco Industry Oy. Selvitys tehdään syksyn 2020 aikana, ja sen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Hanna Liisanantti, projektipäällikkö
hanna.liisanantti@rovaniemi.fi
040 652 6024