Hintatietoa


Nämä jätteet jäteasemille maksutta* kotitalouksilta ja mökkiläisiltä:

 • risu- ja oksajäte (yrityksille maksullinen)
 • puutarhajäte (yrityksille maksullinen)
 • pahvit, kartongit ja paperit erikseen lajiteltuna
 • kierrätyspuu eli pintakäsittelemätön puu, puulavat jne.
 • painekyllästetty puu, alle kuution erät maksutta (yrityksille maksullinen)
 • ajoneuvojen renkaat
 • pakkauslasi (lasipurkit ja pullot)
 • Alakorkalon jäteasemalle: kotitalouksien muovipakkaukset
 • metalliromut ja pienmetallit
 • vaaralliset jätteet (yrityksille maksullinen)
 • sähkölaitteet (SER)

* jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä aiheutuvia kustannuksia katetaan jätehuollon perusmaksuilla (=ent. ekomaksu)

Vastaanottohinnat

Alla on lueteltuna yleisimpiä vastaanottohintoja. Muita hintoja löytyy hinnastoista sekä jätemaksutaksasta. Jos et löydä etsimääsi, soita jäteneuvontaan tai asiakaspalveluumme (numerot löytyvät yhteystiedot -sivulta).

Kaikissa toimipisteissä minimimaksu maksullisista jätteistä on 15 €/kuorma.

Alakorkalon jäteasemalla ja Kuusiselän kaatopaikalla on käytössä painoperusteinen veloitusjärjestelmä, eli jätemaksut veloitetaan jätteen painon mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Loppusijoitettavien jätteiden hintoihin sisältyy myös jätevero 70 €/tn.

Ranuan ja Pellon jäteasemilla on käytössä tilavuusperusteinen veloitusjärjestelmä, eli jätemaksut veloitetaan jätteen tilavuuden perusteella. Tilavuuden laskee tarvittaessa jäteaseman henkilökunta. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

 

 HINNAT
 1.1.2017 alkaen
Lajittelematon jäte Poltto­kelpoinen jäte yrityksistä (puristettu) kaatopaikkajäte Betonijäte <1m Betonijäte >1m Tiili- ja laattajäte Erityisjäte Biojäte
Alakorkalon jäteasema 221,34 €/tn 166,16 €/tn 221,34 €/tn 18,60 €/tn 37,20 €/tn 14,88 €/tn - -
Kuusiselän kaatopaikka - -   - - - 248,00 €/tn 86,80 €/tn
Ranuan jäteasema 40 €/m³ 68,20 m3 40 €/m³ 31,00 €/m³ 55,80 €/m³ 24,80 €/m³ - 49,60 €/m³
Pellon jäteasema 40 €/m³ 68,20 m³ 40 €/m³ 31,00 €/m³ 55,80 €/m³ 24,80 €/m³ - 49,60 €/m³

Hinnastot ja jätemaksutaksa, voimassa 1.1.2017 alkaen

Jätehuollon perusmaksut (eli ent. ekomaksut)

Jätehuollon perusmaksu (ekomaksu) 1: Käyttötarkoitukseltaan vakituiseen asumiseen tarkoitetun huoneiston vuosimaksu.
Maksun määrä on 32,26 €/vuosi/asuinhuoneisto
(sis. 26,02 €/vuosi/asuinhuoneisto + alv. 6,24 €).

Jätehuollon perusmaksu (ekomaksu) 2: Käyttötarkoitukseltaan vapaa-ajan asumiseen tarkoitetun huoneiston vuosimaksu.
Maksun määrä on 16,13 €/vuosi/vapaa-ajan huoneisto
(sis. 13,01 €/vuosi/vapaa-ajan huoneisto + alv. 3,12 €)

Lomakkeet -sivulta löytyy lomake, jolla voi ilmoittaa muuttuneita tietoja asiakaspalveluumme. Lomakkeessa on vastauslähetystunnus, jonka jäljentämällä et tarvitse postimerkkiä. Napapiirin Residuum Oy maksaa postimaksun.

Mikä on jätehuollon perusmaksu eli ekomaksu?

Perusmaksuilla tuotetaan kotitalouksien hyötyjätehuollon, jäteneuvonnan ja vaarallisten jätteiden jätehuollon palvelut, jotka Suomen lainsäädäntö edellyttää kuntien järjestävän asukkailleen. Pellon, Ranuan ja Rovaniemen kuntien jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa Napapiirin Residuum Oy kuntien ja yhtiön välisten palvelusopimusten perusteella.

Nykyinen ympäristö- ja jätelainsäädäntö edellyttää, että syntyneistä jätteistä hyötykäyttöön kelpaavat jätelajit tulee ensisijaisesti lajitella erilleen ja toimittaa ne kierrätykseen tai hyötykäyttöön. Myös vaaralliset jätteet tulee pitää muista jätteistä erillään ja toimittaa ne lähimpään asianmukaiseen vastaanottopaikkaan tai käsittelyyn, kuten jäteasemalle.

Perusmaksulla tuotetuilla palveluilla nämä velvollisuudet pystytään hoitamaan kohtuullisin kustannuksin ilman että yksittäiselle jätteentuottajalle tästä muodostuisi ylitsepääsemätöntä taloudellista rasitetta.

Perusmaksulla katetaan myös tavanomaisten vaarallisten jätteiden (ent. ongelmajäte) asianmukaisesta hävittämisestä aiheutuneet kustannukset, kotitalouksilta tai mökkiläisiltä ei peritä niistä erillistä vastaanottomaksua toimipisteissämme tai keräyskierroksilla. Myös vanhentuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden keräys apteekeissa ja toimittaminen sieltä eteenpäin asianmukaiseen käsittelyyn kustannetaan perusmaksuilla.

Miten maksu määräytyy?

Jätelain mukaan kunnalla on oikeus periä järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä koituvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua, joka voi muodostua yhdestä tai useasta eri maksusta. Toisaalta kunnilla on myös velvollisuus periä jätemaksuja, sillä saman lain mukaan jätemaksuilla tulee kattaa kaikki jätehuoltojärjestelmän ja jätehuollon viranomaistehtävien ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Jätehuoltopalveluita ei siis lain mukaan voida järjestää verovaroilla, vaan niiden järjestämiseksi tulee periä erillisiä jätemaksuja.

Jätehuollon perusmaksu on jätelain 78 §:n mukainen jätemaksu, jonka perusteena on jätelain 79 §:n mukainen kiinteistön käyttötarkoitus ja se määräytyy talouskohtaisesti. Näin ollen jätehuollon perusmaksu määräytyy vakituisesti asutulle ja vapaa-ajan asunnolle erikseen talouskohtaisesti.

Miksi maksut vain asuinhuoneistoille eikä myös yrityksille?

Ekopisteiden hyötyjätteiden keräystä, vaarallisen jätteen veloituksetonta vastaanottoa jäteasemilla tai maksutonta jäteneuvontaa ei tarjota yrityksille, vaan ne ovat velvollisia järjestämään jätehuoltonsa itse. Yritystä ei siten voida velvoittaa maksamaan palveluista, joita sille ei tarjota. Yritykset maksavat kaikista jätteistään tuodessaan ne jäteasemille ja kaatopaikalle, pois lukien tuottajavastuunalaiset jätteet. Jätelainsäädännössä on säädetty, että kunta vastaa asukkaidensa asumisessa syntyvän jätteen jätehuollon peruspalveluiden järjestämisestä ja huolehtii, että jätteet tulee asianmukaisesti kerättyä ja käsiteltyä. Yrityksillä taas on itsellään oikeus, ja samalla vastuu tuottamiensa jätteiden keräilyn ja asianmukaisen käsittelyn järjestämisestä.

Perusmaksu mahdollistaa vakituisen ja vapaa-ajan asumisen jätehuollon palveluiden järjestämisen ilman, että joudutaan hankaliin ja kalliisiin maksujärjestelmiin hyödynnettävien jätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanotossa. Ekopisteillä on mahdotonta periä tasapuolista vastaanottomaksua suoraan aiheuttamisperiaatteen mukaan, sillä ne ovat valvomattomia. Vaarallisten jätteiden kohdalla voi yksittäisen jäte-erän käsittelykustannukset nousta kohtuuttomiksi, jolloin on olemassa riski näiden ympäristömyrkkyjen päätyminen luontoon metsäautoteiden varsille. Näin ollen ympäristön suojelemiseksi ja roskaantumisen välttämiseksi on perusteltua periä kohtuullista perusmaksua tämän järjestelmän ylläpitämiseksi.