Yritysten jätehuollon järjestäminen


Napapiirin Residuum auttaa yrityksiä jätehuollon järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Jäteasemilla vastaanotetaan muun muassa hyötyjätteet sekä vaaralliset jätteet ja sähkö- ja elektroniikkaromua. Kaatopaikka on yrityksemme ainoa vastaanottopaikka erityisjätteille sekä lievästi pilaantuneille maa-aineksille. Biojätteitä vastaanotamme Kuusiselän kaatopaikalla sekä Ranuan ja Pellon jäteasemilla.

Kuntien yleiset jätehuoltomääräysten lajitteluohjeistukset koskevat myös yrityksiä, kun jätteitä toimitetaan Napapiirin Residuumin toimipisteisiin. Yritysten vaaralliset jätteet tulee toimittaa luvan saaneeseen vastaanottopaikkaan.

YRITYSTEN JÄTEHUOLTO TSV –PALVELUNA

Napapiirin Residuum voi huolehtia yritysten jätteiden vastaanotosta (ja jätteenkeräyksestä niillä alueilla, joissa toimii kunnan kilpailuttama jätteenkeräys), mikäli jätehuoltopalveluja ei ole saatavilla muiden yritysten toimesta ja yritystoiminnassa syntyvä jäte soveltuu toimipisteissämme vastaanotettavaksi sekä tavallisella jäteautolla kerättäväksi. Tällöin puhutaan ns. toissijaisella vastuulla olevaa jätehuollosta (TSV).

Napapiirin Residuum voi tarjota jätehuollon palveluja yrityksille:

  • Jätteenhaltijan pyytäessä
  • Palvelua ei tarjoa muut toimijat
  • Jäte soveltuu kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään

Yrityksen toimittaessa jätettä jäteasemalle tulee jätteen toimittamisen yhteydessä toimittaa täytetty siirtokirja. Siirtoasiakirjasta kerrotaan lisää siirtoasiakirja -sivulla

Lisätietoja asiakaspalvelustamme sekä toimipisteistämme yhteystiedot -sivulta.