Siirtoasiakirja kolmena kappaleena


Jätelain 121 § mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja alla luetelluista jätteistä kun ne siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle, eli esimerkiksi jäteyhtiö Napapiirin Residuumille. Siirtoasiakirja vaaditaan ammattimaisesta jätteenkäsittelystä ja -kuljetuksesta, tavallisista kotitalouksien ja mökkiläisten kuormista sitä ei tarvitse tehdä.

Napapiirin Residuumin siirtoasiakirjoja voi täyttää ja tulostaa lomakkeet -sivulta.

Siirtoasiakirja tulee laatia:

  • vaarallisista jätteistä (ent. ongelmajätteistä)
  • sako- ja umpikaivolietteistä
  • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteistä
  • rakennus- ja purkujätteistä
  • pilaantuneista maa-aineksista

Kuka laatii siirtoasiakirjan?

Siirtoasiakirjan laatii kotitaloudesta noudetuista jätteistä jätteenkuljettaja. Muissa tapauksissa asiakirjan laatii jätteen haltija. Siirtoasiakirja on toimitettava kuorman mukana kaikista Napapiirin Residuumille jäteasemille sekä kaatopaikalle toimitetuista jäte-eristä tai kuormista, joista se lain ja asetuksen mukaan vaaditaan.

Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta.

Siirtoasiakirja tulee olla täytettynä ja tulostettuna 3 kappaleena: jätteen tuottajalle/haltijalle, kuljettajalle ja jätteenkäsittelijälle. Näihin kaikkiin kappaleisiin tarvitaan kuittaus vastaanottopisteestä. Sen jälkeen yksi kappale jää Napapiirin Residuumille ja kuljettaja saa mukaansa 2 kappaletta, joista toinen jää kuljetusliikkeelle ja toinen toimitetaan jätteen tuottajalle/haltijalle. Mikäli jätteentuoja tuo mukanaan vain yhden paperisen siirtoasiakirjan, perii Napapiirin Residuum 1.2.2017 alkaen toimipisteissään asiakirjan kopioimisesta 5 euron kopiointimaksun.

Myös sähköinen siirtoasiakirja on mahdollinen heinäkuussa 2014 tehdyn jätelain muutoksen myötä. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto asiakirjaan tehdyllä allekirjoituksella tai muin luotettavin järjestelyin. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti tallennettuna jos se on luettavissa kuljetuksen aikana.

Jokaisesta siirtoasiakirjan vaatimasta jätekuormasta tulee olla täytettynä erillinen siirtoasiakirja. Eli esimerkiksi pilaantuneiden maa-ainesten kohdalla jokaisesta samasta kohteesta tulevasta kuormasta tulee olla oma siirtoasiakirjansa. Siirtoasiakirjat tulee säilyttää 3 vuotta.

Lisätietoja siirtoasiakirjan täyttämiseen tai muuhun asiaan liittyvään voi tiedustella:
Alakorkalon jäteaseman hoitaja Seppo Asumaa, puh. 0207 340 191, email: etunimi.sukunimi@residuum.fi