Laskutusasiak­kaaksi hakeminen (tiliasiakkuus)


Yritykset voivat hakea Alakorkalon jäteasemalle ja Kuusiselän kaatopaikalle laskutusasiakkaaksi. Asiakkuus pitää olla haettuna ja hyväksyttynä lomakkeet -sivulla löytyvällä lomakkeella ennen ensimmäistä jätekuormaa. Lomake palautetaan täytettynä Napapiirin Residuumin asiakaspalveluun

skannattuna: asiakaspalvelu@residuum.fi

postitse tai tuomalla: Betonitie 3, 96320 Rovaniemi

 

Siirtoasiakirjan laatimisvelvollisuus

Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012 tuoden mukanaan muutoksia muun muassa joidenkin jätelajien vastaanottomenettelyyn.

Jätelain 121 § mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja alla luetelluista jätteistä kun ne siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle, eli esimerkiksi jäteyhtiö Napapiirin Residuumille. Siirtoasiakirja vaaditaan ammattimaisesta jätteenkäsittelystä ja -kuljetuksesta, tavallisista kotitalouksien ja mökkiläisten kuormista sitä ei tarvitse tehdä.

Siirtoasiakirjakäytäntö otettiin käyttöön Napapiirin Residuumin toimipisteissä (jäteasemat ja kaatopaikka) 1.7.2012 lähtien. Napapiirin Residuumin siirtoasiakirjoja voi tulostaa lomakkeet -sivulta.

Siirtoasiakirja tulee laatia:

  • vaarallisista jätteistä (ent. ongelmajätteistä)
  • sako- ja umpikaivolietteistä
  • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteistä
  • rakennus- ja purkujätteistä
  • pilaantuneista maa-aineksista

Kuka laatii siirtoasiakirjan?

Siirtoasiakirjan laatii kotitaloudesta noudetuista jätteistä jätteenkuljettaja. Muissa tapauksissa asiakirjan laatii jätteen haltija. Siirtoasiakirja on toimitettava kuorman mukana 1.7.2012 alkaen kaikista Napapiirin Residuumille jäteasemille sekä kaatopaikalle toimitetuista jäte-eristä tai kuormista, joista se lain ja asetuksen mukaan vaaditaan.

Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta.

Siirtoasiakirja tulee olla täytettynä ja tulostettuna 3 kappaleena: jätteen tuottajalle/haltijalle, kuljettajalle ja jätteenkäsittelijälle. Näihin kaikkiin kappaleisiin tarvitaan kuittaus vastaanottopisteestä. Sen jälkeen yksi kappale jää Napapiirin Residuumille ja kuljettaja saa mukaansa 2 kappaletta, joista toinen jää kuljetusliikkeelle ja toinen toimitetaan jätteen tuottajalle/haltijalle.

Myös sähköinen siirtoasiakirja on mahdollinen heinäkuussa 2014 tehdyn jätelain muutoksen myötä. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto asiakirjaan tehdyllä allekirjoituksella tai muin luotettavin järjestelyin. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti tallennettuna jos se on luettavissa kuljetuksen aikana.

Jokaisesta siirtoasiakirjan vaatimasta jätekuormasta tulee olla täytettynä erillinen siirtoasiakirja. Eli esimerkiksi pilaantuneiden maa-ainesten kohdalla jokaisesta samasta kohteesta tulevasta kuormasta tulee olla oma siirtoasiakirjansa. Siirtoasiakirjat tulee säilyttää 3 vuotta.

Lisätietoja siirtoasiakirjan täyttämiseen tai muuhun asiaan liittyvään voi tiedustella:
Suunnittelupäällikkö Satu Portilta, puh. 0207 120 233, email: etunimi.sukunimi@residuum.fi