Tarjouspyynnöt


 Julkaisemme tällä sivulla yhtiön tarjouspyyntöihin liittyviä tietoja.
Tarjoajan on huomioitava, että tätä internet-sivua on seurattava kunkin tarjousajan päättymiseen saakka.

21.6.2018

Hankintailmoitukset Hilmasta: alkuperäinen ja korjausilmoitus.

19.6.2018

Napapiirin Residuum Oy (myöhemmin tilaaja) on päättänyt jatkaa Alakorkalon jäteaseman tukiainevaraston katon korottaminen sekä lajitteluhallin tukimuurin rakentaminen ja väliseinän purkaminen – tarjouspyynnön tarjousaikaa 25.6.2018, klo 9:00 saakka ja urakka-aikaa 30.11.2018 saakka.

Yhteyshenkilö 21.6.2018, klo 12:00 lähtien on Juha Torvinen ( puh 0207 120 235, juha.torvinen(at)residuum.fi).

Tilaaja on hakenut rakennusluvassa entisen hakehallin, kohteessa katon korottaminen, lämpöilmaisimien käytöstä poistamista (nyt asennettu kattoon). Mikäli poistolupaa ei saada, tilaaja järjestää eri hankintamenettelyn lämpöilmaisimille.

Muut tarjouksen jättämistä koskevat ohjeet ja ehdot säilyvät ennallaan.

Tilaaja korostaa, että urakkakohteinen suoritusjärjestys on alkuperäisen hankintailmoituksen mukainen:

1) Tukiainevaraston katon korottaminen sekä;

2) lajitteluhallin tukimuurin rakentaminen ja väliseinän purkaminen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Korjausilmoitus on julkistunut julkisella hankintakanavalla, osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-013930 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Julkisella hankintakanvalla on julkaistu hankintailmoitus; ALAKORKALON JÄTEASEMA, TUKIAINEVARASTON KATON KOROTTAMINEN SEKÄ LAJITTELUHALLIN TUKIMUURIN RAKENTAMINEN JA VÄLISEINÄN PURKAMINEN.

13.6.2018

Muutettu piirustuksessa esitettyjen kuvantojen mittakaavoja, koskee seuraavia, linkistä ladattavia piirustuksia:

Lajitteluhalli Purkusuunnitelma_R1_13062018

Tukimuuri_Detaljit ja elementtikaavio_R1_13062018;  

Tukimuuri_raudoituspiirustus_R1_13062018 .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7.6.2018.

Ohessa julkaisemme vanhoja piirustuksia entisestä tukiainevarastosta, seuraavin tarkennuksin:

”RAK 165-3 eli kokonaisleikkaus puuttuu, koska siinä on alkuperäinen orsisuunnitelma, jonka urakoitsija on vaihtanut silloisen tilaajan suostumuksella teräspoimulevyksi, joiden jaosta ja ruuvauksista ei ole tietoa. 

Perustuskuvaan RAK 165-1 on lattiaan merkitty raudoitukset, jonka urakoitsija on vaihtanut silloisen tilaajan suostumuksella kuitubetonilattioiksi.”

Rak-165-1;Rak-165-2; Rak-165-4Rak-165-5.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.6.2018.

Määräiaikaan mennessä tarjouskyselystä ei jätetty lisätietopyyntöjä. Myöhemmin on kysytty, onko tukiainevarastosta olemassa vanhoja, alkuperäisiä, piirustuksia. Selviämme asiaa ja liitämme asiakirjat tälle sivustolle; jos niitä löytyy.

Tarjouksen jättäminen

Urakkatarjousten liitteineen on saavuttava tilaajalle suljetussa kirjekuoressa 20.6.2018 klo 12.00 mennessä. Tarjouskuori on varustettava merkinnällä: "Alakorkalon jäteasema, tukiainevaraston katon korotus ja tukimuurin rakentaminen, urakkatarjous". 

Urakkatarjous tulee toimittaa osoitteeseen: Napapiirin Residuum Oy, Käynti- ja postiosoite: Betonitie 3, 96320 Rovaniemi.  

 

Telefaxilla tai vastaavalla menetelmällä annettua tarjousta ei hyväksytä.  

 

Tarjouksen voi toimittaa suoraan toimistolle em osoitteeseen, tuonnista on sovittava etukäteen asiakaspalvelun kanssa, arkisin klo 9-15, puh 0207 120 230.  

Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta käsiteltäviksi, vaan ne palautetaan lähettäjille avaamattomina. Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirjallinen ilmoitus on tullut tarjouspyynnön lähettäjälle ennen tarjousten jättöaikaa.

 

Tarjoajan on huomioitava, että tätä internet-sivua on seurattava kunkin tarjousajan päättymiseen saakka.