Jätehuolto on osa ympäristös­tämme huolehtimista


Me Napapiirin Residuumilla kannamme osaltamme vastuuta yhteisestä ympäristöstämme. Jätehuolto on kokonaisuus, jonka ensimmäinen ja tärkein askel on pyrkiä ehkäisemään jätteen syntymistä. Monia tavaroita ja materiaaleja voidaan uudelleenkäyttää joko sellaisenaan tai raaka-aineena toisessa tuotteessa. Näemme jätteen mahdollisuutena, jota kannattaa hyödyntää eri tavoin.

Jätteen syntymistä on kuitenkin mahdotonta ehkäistä kokonaan. Pyrimme tekemään kierrätyksestä mahdollisimman helppoa sekä jäteasemilla että lukuisilla ekopisteillä, jotta materiaalit saataisiin tehokkaast kiertoon. Jäte, mitä ei voi kierrättää tai hyötykäyttää, kuljetetaan Ouluun Laanilan ekovoimalaitokselle ja poltetaan energiaksi. Jätteet, joita ei voi hyödyntää energiantuotannossakaan, loppusijoitetaan turvallisesti kaatopaikalle.

Tiedottaminen

Yksi osa toimintaamme on tiedotus ja neuvonta. Jaamme tietotaitoamme, jotta sitä voitaisiin hyödyntää kaikessa arkisessa toiminnassa ja samalla opittaisiin säästäämään ympäristöä.

Oikeastaan nämä eivät ole mitään uusia asioita. Aikaisemmat sukupolvet elivät säästäväisesti tuhlausta välttäen. Esineitä käytettiin vuosikausia ja erilaisia tarvikkeita hyödynnettiin kekseliäästi. Kierrätys ja uudelleenkäyttö ovat uusia versioita näistä vanhoista käytännöistä. Tavoitteemme on, että näitä vanhoja tapoja otettaisiin uudelleen käyttöön ja ne tulisivat luontevaksi osaksi arkipäiväämme.

Jätehuollon sääntely

Rovaniemen seudun jätehuoltostrategian tavoitteena on vähentää kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää ohjaamalla hyödynnettävissä olevat jätteet lajittelun kautta hyötykäyttöön.

Suomen jätelainsäädäntö seuraa EU:n jätelainsäädäntöä, mutta on joiltakin osin EU:n vastaavia säännöksiä tiukempi. Jätealaa säätelevät mm. jätelaki ja -asetus, ympäristönsuojelulaki ja -asetus, lukuisat ympäristöministeriön ja valtioneuvoston asetukset ja päätökset sekä kunnalliset jätehuoltomääräykset. Napapiirin Residuum on vastuullisena toimijana velvollinen noudattamaan jätealaa koskevia säännöksiä. Tämä aiheuttaa kuluja, joita joudutaan kattamaan asiakkailta perittävillä maksuilla.

Rovaniemi – kiertotalouden edelläkävijäkunta

Rovaniemi on yksi Suomen ympäristökeskuksen valitsemista kiertotalouden edelläkävijäkunnista. Kiertotalouden edelläkävijänä Rovaniemi on sitoutunut muun muassa toteuttamaan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita. Näitä tavoitteita ovat yhdyskuntajätteen kierrätysasteen kasvattaminen, materiaalihyötykäytön parantaminen sekä jätemäärän vähentäminen. Lue lisää Circwaste – kohti kiertotaloutta -hankkeesta tästä!

banneri