Jätelakiuudistus yrityksille

Jätelainsäädäntöuudistus tuo muutoksia pakkausjätteiden ja biojätteiden erilliskeräykseen Napapiirin Residuum Oy:n toimialueella Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa. Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021 ja sen tavoitteena on nostaa asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen kierrätystä tiukentaen kuntien, jätteen haltijoiden sekä pakkausten tuottajien erilliskeräysvelvoitteita.

Markkinavuoropuhelu

Uuden jätelain myötä pakkausjätteiden ja biojätteiden kuljetukset siirtyvät keskitetysti kuntien kilpailutettaviksi. Kuntien on kuljetusten kilpailutuksissa kiinnitettävä erityistä huomiota urakka-alueiden jakamiseen siten, että kaiken kokoisilla kuljetusyrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun. Napapiirin Residuum Oy kutsuu jätekuljetuksista kiinnostuneita yrityksiä markkinavuoropuheluun koskien tulevia kuljetushankintoja.

Markkinavuoropuhelun tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja edistää avointa vuorovaikutusta tilaajan ja toimittajien välillä. Vuoropuhelun avulla etsitään hyviä käytäntöjä tulevan hankinnan suunnitteluun ja kilpailutusprosessiin. Markkinavuoropuhelu avataan kuljetushankinnat – kyselyllä. Kysely on avoinna 28.2.2022 saakka. Kyselyn avulla kartoitetaan toimialueella jo toimivilta tai alueen tulevista jätekuljetusurakoista kiinnostuneilta yrityksiltä taustatietoja tulevien kuljetusten kilpailutuskokonaisuuksien suunnittelua varten. Kyselyn avulla pyritään myös kasvattamaan tietämystä alueen kuljetusten tilanteesta. Varsinainen markkinavuoropuhelu – tilaisuus tullaan järjestämään keväällä 2022. Ajankohdasta tiedotetaan lähempänä tilaisuutta.

Seuraa kilpailutuksen vaiheita tarjouspyynnöt -sivulla.