Rakentamisen ja purkamisen jätteet


Jätelainsäädännössä edellytetään, että rakentamisen ja purkamisen jätteistä mahdollisimman suuri osa hyödynnetään. Tämä vaatii sitä, että jätteiden lajittelua tehdään koko purkutyön etenemisen ajan. Lajittelu vaatii suunnittelua, mutta säästää rahaa: kierrätettävät materiaalit vastaanotetaan edullisella hinnalla, osa jopa maksutta. Lajittelemattoman jätteen vastaanottohinta on kallein. Napapiirin Residuumin toimialueella rakennusjätteiden vastaanottopaikat ovat Kierrätyspuisto Residuum, Kierrätysasema Ranua ja Kierrätysasema Pello. Asbestijäte viedään Kuusiselän kaatopaikalle.

Uudelleenkäyttö ja kierrätys

Kaikki käyttökelpoiset laitteet, kalusteet ja materiaalit kannattaa poistaa purkukohteesta ennen varsinaisen purkutyön alkamista. Jos omissa toiminnoissa ei ole uudelleenkäyttökohteita, kannattaa niitä tarjota uusille käyttäjille esimerkiksi internetin markkinapaikoilla tai Facebookin kierrätysryhmissä. Hyväkuntoiset rakenteet, kuten hirsirungot, parrut, lankut ja laudat kannattaa myös säästää omaan käyttöön tai myyntiin.

 

Jätteet lajitellaan materiaalien mukaan

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet lajitellaan materiaalien mukaan. Kotitaloudet voivat tuoda ilmaiseksi kierrätysasemille monia rakentamisessa syntyviä jätteitä, kuten pahveja, pakkausmuoveja, metalleja ja kierrätyspuuta. Yrityksille pakkausmuovin ja kierrätyspuun tuominen on maksullista.

 

Rakennusjätteistä puujäte sekä tiili- ja betonijäte ovat maksullisia jätteitä. Niiden vastaanottohinnat ovat kuitenkin huomattavasti edullisempia kuin syntypaikkalajittelemattoman jätteen.

 

Vaaralliset jätteet lajiteltava aina erikseen

Jätteiden kierrätys ja muu hyödyntäminen ei onnistu, jos vaaralliset aineet leviävät purkumateriaaleihin. Ennen purkutyön aloittamista poistetaan kaikki valaisimet ja sähkölaitteet. Sähkö- ja elektroniikkaromu eli SER otetaan ilmaiseksi vastaan kierrätysasemilla. Suurien määrien tuonnista on aina ilmoitettava kierrätysasemalle etukäteen.

 

Vaarallisia aineita sisältävät laitteet ja materiaalit täytyy poistaa ennen muuta purkua sekä tarvittaessa keskeyttää muu purkutyö niiden poistamisen ajaksi. Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan kierrätysasemilla kotitalouksille tavanomaisia määriä ilmaiseksi. Yritysten vaaralliset jätteet tuominen on maksullista.

 

Painekyllästetyt ja kreosoottikyllästetyt puut sisältävät vaarallisia aineita, joten ne täytyy pitää erillään muusta puujätteestä. Painekyllästettyä puuta otetaan maksutta vastaan kotitalouksilta alle 1m3 kuormia. Isommat erät ja yritysten kuormat ovat maksullisia.

 

Asbesti loppusijoitetaan Kuusiselän kaatopaikalle

Asbestipurkutöissä on käytettävä asbestipurkutyöluvan hankkinutta ja rekisteröitynyttä purkajaa. Määräys koskee myös asbestia sisältävän ulkovuorauksen ja katteen poistamista. Asbestipurkuyritys paketoi asbestijätteen muista jätteistä erilleen säkkeihin, merkitsee ne ja tekee tarvittavat asbestijätteen siirtoasiakirjat. Bitumikattohuopa, joka sisältää asbestia (valmistettu ennen vuotta 1994), kerätään myös erilleen ja käsitellään asbestijätteenä. Asbestijäte loppusijoitetaan Kuusiselän kaatopaikalle.

 

Lisätietoja:

Lisätietoja purkutyöstä voi lukea ELY-keskuksen kehittämishankkeessa syntyneestä Pienkiinteistön purkajan ja saneeraajan oppaasta. Huomioithan, että lajitteluohjeissa on alueellisia eroja, joten lajitteluohjeet on aina syytä tarkistaa myös alueen jätehuoltoyhtiöltä.

Lajitteluohjeita löytyy nettisivuiltamme useasta eri paikasta. Katso ainakin sivut Jäteneuvonta ja Jäte-ABC. Lisäksi voit soittaa maksuttomaan jäteneuvontaamme ma-pe klo 9-15 numeroon 0800 120 230.

Lisää rakentamisesta ja purkamisesta voi lukea myös ymparisto.fi -palvelusta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Kiinteiston_purkaminen