Jätteitä koskevat lait ja säädökset


Suomen jätelainsäädäntö seuraa EU:n jätelainsäädäntöä, mutta on joiltakin osin EU:n vastaavia säännöksiä tiukempi.

Jätealaa säätelevät mm. jätelaki ja -asetus, ympäristönsuojelulaki ja -asetus, lukuisat ympäristöministeriön ja valtioneuvoston asetukset ja päätökset sekä kunnalliset jätehuoltomääräykset. Napapiirin Residuum on vastuullisena toimijana velvollinen noudattamaan jätealaa koskevia säännöksiä. Säännösten mukainen jätteiden käsittely aiheuttaa kuluja, joita joudutaan kattamaan asiakkailta perittävillä jäte- ja perusmaksuilla. Kattava lista valtakunnallisista säädöksistä löytyy Ympäristöministeriöltä.

Jätehuoltomää­räykset

Suomen Kunnilla on oikeus antaa tarkentavia kuntakohtaisia määräyksiä jätehuollossa. Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräyksissä on määritelty muun muassa jätteiden keräys, hyödyntäminen, lajittelu, yksityiskohtaiset ohjeet sekä erilaisten jätteiden keräysvälineiden minimi tyhjennysvälit jätelajista riippuen. Voimassa olevat, 1.1.2014 käyttöön otetut jätehuoltomääräykset ovat luettavissa lajitteluohjeet ja oppaat -sivulla

Jätehuollon viranomaiset

Rovaniemen, Ranuan ja Pellon kuntien alueilla jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto. Jaoston toiminnasta ja tehtävistä voi lukea lisää tästä linkistä.