Jätehuolto Pellossa


Pellon kunnassa käytössä on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkeräys. Tämä tarkoittaa, että asuinrakennusten omistajat ja haltijat voivat solmia jätehuoltosopimuksensa haluamansa jätehuoltoyrittäjän kanssa. Jätehuoltopalveluita Pellon kunnassa tarjoaa ainakin Pellon jätehuolto Nousiainen. Palveluista löytyy lisätietoja heidän nettisivuiltaan: www.pellonjatehuolto.fi

Jätehuoltoa säädellään eri laein ja kuntakohtaisin määräyksin. Pellon kunnan jätehuoltomääräyksissä määritellään muun muassa kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennysrytmejä, astian tilavuuksia jne. Lisätietoja löytyy mm. Lajitteluohjeet ja oppaat -sivulta

Pellon Mustimaan jäteaseman palveluista lisätietoja aseman omalta sivulta:

Pellon Mustimaan jäteasema