Ekokieppi palvelee veloituksettomien jätteiden vastaanottopaikkana


Katso ajo-ohje Ekokieppiin videona sivun lopussa!

Rovaniemen Alakorkalon Kierrätyspuisto Residuumissa sijaitsevan Ekokiepin tehtävänä on palvella maksuttomien jätteiden vastaanottopaikkana. Asiakkaat voivat käydä omatoimisesti ensin ”keventämässä kuormaansa” Ekokiepissä ja ajaa vasta sen jälkeen ajoneuvovaa’alle punnituttamaan mahdolliset maksulliset jätteet.

 Ajo ohje AKnetti

EKOKIEPISSÄ VASTAANOTETAAN MAKSUTTA:

 • Paperit
 • Kartongit
 • Pahvit
 • Metallit
 • Kotitalouksien pakkauslasit (pullot ja purkit)
 • Kotitalouksien pakkausmuovit
 • Sähkölaitteet (sähkö- ja elektroniikkaromu, SER)
 • Vaaralliset jätteet (yrityksille maksullinen!)
 • Ajoneuvojen renkaat
 • Kierrätyspuu (yrityksille maksullinen!)
 • Painekyllästetty puu (yrityksille maksullinen!)
 • Käyttökuntoiset tekstiilit (UFF:n vaatekeräys)

Ekokiepin kartta pieni

 Huom! Yritysten vaaralliset jätteet, kierrätyspuut sekä painekyllästetyt puut ovat maksullisia ja ne vastaanotetaan ajoneuvovaa'an kautta. 

 

HYÖTYJÄTEALUE HYÖTYKIEPPI

Kierrätyspuisto Residuumin hyötyjätealueella eli Hyötykiepissä vastaanotetaan kotitalouksien puutarhajätteitä sekä risu- ja oksajätteitä maksutta. Yrityksille näiden tuonti on maksullista ja jätteet tulee punnituttaa jäteasemalla ennen vientiä hyötyjätealueelle.

Hyötykiepissä vastaanotetaan myös mm. tiili- laatta- ja betonijätteitä, jotka ovat kaikille maksullisia. 

 

Ohjekartta hyoetykieppiin

 Hyötykieppiin kuljetaan Vasaratietä pitkin 

   Ohjekartta-hyoetykieppiin3.pdf 

 

 

Laajennuksen ja Ekokiepin taustalla uudistunut jätelaki

Kierrätyspuisto Residuumin kaksivaiheinen laajennus pohjautuu vuoden 2016 alusta voimaantulevaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon. Sen jälkeen kaatopaikoille ei saa loppusijoittaa orgaanista tai biohajoavaa jätettä, kuten tekstiilejä. Kaatopaikan hapettomissa olosuhteissa orgaaniset ja biohajoavat jätteet muodostavat muun muassa metaania, joka on voimakkain ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu.

Napapiirin Residuum Oy:n toimialueella siirryttiin jätteenpolttoon 1.11.2015. Polttoon siirtymisen myötä jätteiden lajittelun tärkeys korostui entisestään, jotta erityisesti polttoon soveltumattomat jätteet kuten lasit, ja metallit saadaan ohjattua erilleen polttokelpoisesta jätteestä.