Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa päivitetään ekopisteverkostoa

05.07.2017 10:10


Rovaniemeläisten, ranualaisten ja pellolaisten ekopisteitä parannellaan heinäkuun 2017 aikana. Osalle pisteistä asennetaan lisää keräysastioita ja osassa pieneksi käynyt astia vaihdetaan suurempaan. Muutama piste saa myös tarvitsemansa ulkoasun kohennuksen. Joillakin pisteillä routa on nostanut syväkeräyssäiliöitä. Nämä pisteet ankkuroidaan, jolloin säiliön käytettävyys paranee huomattavasti.

Muutokset Rovaniemellä

 • K-Citymarketin ekopisteen vanhat syväkeräyssäiliöt poistetaan ja valjastetaan uudelleen käyttöön muilla pisteillä. HUOM! ekopisteelle jää Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:n keräysvälineet jätteiden lajitteluun
 • Vanttauskosken ekopiste siirretään Vanttauskosken kaupan ja huoltoaseman väliselle alueelle
 • Aronrinteen ekopisteelle asennetaan suurempia syväkeräyssäiliöitä ja ulkoverhoilu uusitaan
 • Ounasrinteen ekopisteelle asennetaan suurempia syväkeräyssäiliöitä
 • Vennivaaran ekopisteelle asennetaan lisäastia kartongille
 • Ylinamman ekopisteen asennuksia parannellaan
 • Tuhnajan yhteiskeräyspisteen liittymä korjataan
 • Perunkajärven yhteiskeräyspisteelle lisätään polttokelpoisen jätteen keräysastia
 • Välijoella Lenkkitie 321, 97690 Sulaoja –osoitteessa oleva yhteiskeräyspiste poistuu käytöstä. Alueelle jää kaksi yhteiskeräyspistettä.

Muutokset Ranualla

 • Iso-Syötteentiellä oleva ekopiste siirretään Kuukasjärven entisen koulun pihaan
 • Koivutien ekopisteen asennuksia parannellaan
 • Palovaarantien yhteiskeräyspisteeksi kutsutun polttokelpoisen jätteen jäteastia vaihdetaan suurem-paan (käytöstä peritään maksu)

Muutokset Pellossa

 • Konttajärven ja Jolmantien ekopisteiden asennuksia parannellaan

Lisätietoja: Napapiirin Residuum Oy: ekopistevastaava Matti Kauppinen, puh. 0207 340 197, matti.kauppinen@residuum.fi

SANASTOA, VINKKEJÄ JA FAKTOJA

 • Ekopiste = kotitalouksien keräyspaperien, -kartonkien, pakkauslasien sekä pienmetallien keräyspaikka. Kaikki kotitaloudet saavat käyttää pisteitä
 • Jätehuollon perusmaksu (ent. nimi ekomaksu) = kotitalouksien vuotuinen jätemaksu, jolla kustannetaan hyötyjätehuollon, vaarallisten jätteiden jätehuollon ja jäteneuvonnan kustannuksia
 • Yhteiskeräyspiste = kotitalouksien polttokelpoisen jätteen keräysastia, jota saa käyttää erillistä vuosimaksua vastaan
 • Napapiirin Residuum Oy = Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja Ranuan kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, joka ylläpitää kolmea jäteasemaa, kaatopaikkaa sekä osaa alueen ekopisteistä
 • Huolellisella lajittelulla voi tehdä selvää säästöä! Kun kotitalousjätteen määrä pienenee, voi oman jäteastian kokoa pienentää tai tyhjennysrytmiä harventaa
 • Ekopisteiden käytöllä voi viestittää myös muille – välitän ympäristöstäni!
 • Jätteiden lajittelussa ja kuljettamisessa löytyy käyttöä kestokasseille. Huolellisesti lajitellut ja puhdistetut jätteet eivät juurikaan haise tai likaa kassia
 • Kangaskassin käyttömukavuutta voi lisätä pesemällä ajoittain kassin