Napapiirin Residuum on aloittanut bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten kilpailutuksen

Kilpailutus tehdään julkisena hankintana ja on käynnissä 28.11.2022 saakka. Kuljetukset alkavat heinäkuussa 2023.

Napapiirin Residuum Oy on aloittanut jätelain mukaisesti kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkeräykseen siirtyvien bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten kilpailutuksen. Kilpailutus tehdään julkisena hankintana ja on käynnissä 28.11.2022 saakka. Kuljetukset alkavat heinäkuussa 2023.

Kuljetusurakka on jaettu kolmeen eri urakka-alueeseen. Jätekuljetukset kilpailutetaan hankintalain mukaisesti ja yksityiset kuljetusurakoitsijat tekevät konkreettisen keräystyön purkaen biojätteen tilaajan osoittamaan tyhjennyspaikkaan, ja pakkausjätteet toimitetaan tuottajayhteisön osoittamiin terminaaleihin.

Suoritemäärät muuttuvat urakkakaudella

Urakka alkaa 1.7.2023 suoritemäärillä, joihin odotetaan ensimmäisen urakkavuoden jälkeen kasvua. Urakka-alueilla 1-3 pientalojen biojätteen erilliskeräysvelvoite tulee alkamaan kesken urakkakauden, heinäkuussa 2024. Tämän odotetaan kasvattavan tyhjennysmääriä kesken urakkakauden. Kasvavat tyhjennysmäärät on huomioitu tarjouspyynnössä. Tarjousvertailu lasketaan sen tilanteen mukaan, jossa pientalojen biojätekeräys on alkanut.

Tarkennus hankintaan

Hankintaa on tarkennettu 28.10.2022 korjausilmoituksella Hilma – hankintailmoitukset.fi -kanavassa. Tarjouspyyntöä tarkennettiin tarjouskilpailun ratkaisun osalta. Tilaaja Napapiirin Residuum Oy päättää kokonaistaloudellisuuden perusteella, mistä urakka-alueesta valinta aloitetaan hyväksyttyjen tarjousten kesken. Urakka-alueeseen valittu urakoitsija voi tulla valituksi vain yhteen urakka-alueeseen.

Muutoksesta johtuen määräaikoja pidennettiin yhdellä viikolla, kysymysten-, lisätietopyyntöjen- ja tarjouksen jättämisen osalta. Uusi määräaika kysymysten ja lisätietopyyntöjen jättämiseen on 9.11.2022 klo 12 mennessä. Tarjousten uusi jättöaika on 28.11.2022 klo 12 mennessä.


Jaa sivu eteenpäin

Muita ajankohtaisia uutisia