Lajittelemattoman jätteen vastaanottoon muutoksia 1.9.2021 alkaen

Napapiirin Residuum Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 26.8.2021 hinnaston muutoksesta. Muutos koskee lajittelemattoman jätteen kuormia, jotka sisältävät hyödynnettäviksi kelpaamattomia tai vaikeasti hyödynnettäviä jätteitä, kuten maa-aineksia, villoja ja kipsilevyjä. Jatkossa lajittelemattoman jätteen kuorman vastaanottohinta on suurempi, jos yli puolet kuorman massasta on vaikeasti hyödynnettäviä jätteitä. Muutos astuu voimaan 1.9.2021.

Napapiirin Residuumin toimipisteisiin Rovaniemelle, Ranualle ja Pelloon toimitetaan lajittelemattoman jätteen joukossa palamattomia ja epäorgaanisia aineksia, joita on erittäin vaikea hyödyntää ja jotka vaativat usein loppusijoittamista kaatopaikalle. Tällaisia materiaaleja ovat pääosin rakennusten purkutyömailta toimitettavat maa-ainekset, villat ja kipsilevyt. Usein kuormien jäte on palakooltaan pientä, ja nämä vaikeasti hyödynnettävät materiaalit ovat sekoittuneena ja tarttuneena hyödyntämiskelpoiseen materiaaliin, mikä edelleen vaikeuttaa kuormien käsittelyä.

 

1.9.2021 alkaen lajittelemattoman jätteen kuorman vastaanottohinta on korkeampi, jos sen massasta yli 50 % on vaikeasti hyödynnettäviä ja hyötykäyttöön kelpaamattomia jätteitä. Uusi vastaanottohinta on 245 €/t (alv 0 %).

 

Lajittelemattoman jätteen kuorman hinta pysyy ennallaan, 212,30 €/t (alv 0 %), jos sen massasta yli 50 % on hyödynnettäväksi kelpaavaa jätettä.

 

Arvio kuorman jätteiden hyödynnettävyydestä tehdään paikan päällä toimipisteellä. Kuorman kuljettajan tulee ilmoittaa vaa’alla, mitä kuorma sisältää.

 

Hinnaston muutos johtuu lajittelemattoman jätteen joukossa olevan hyödyntämiseen kelpaamattoman ja vaikeasti hyödynnettävän jätteen käsittelyyn, kuljetuksiin ja loppusijoitukseen liittyvistä kustannuksista. Muutos ei koske asumisessa syntyvää jätettä.

 

Lisätietoja:
Juha Torvinen
Toimitusjohtaja, Napapiirin Residuum Oy
Puh. 0207 120 235
juha.torvinen@residuum.fi


Jaa sivu eteenpäin