Jätehuoltomääräysten vaikutukset taloyhtiöiden jätehuoltoon

Uudistetut jätehuoltomääräykset tulivat voimaan huhtikuun alussa Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa. Määräykset tuovat uusia velvoitteita taloyhtiöille. Isännöitsijöille pidettiin Teams-tilaisuus jätehuoltomääräyksistä ja jätehuollosta taloyhtiöissä 20.4.2021. Tutustu tällä sivulla jätehuoltomääräysten aikatauluihin, usein kysyttyihin kysymyksiin sekä isännöitsijöiden tilaisuuden esitysmateriaaleihin.

Jätehuoltomääräyksillä lisätään taloyhtiöiden keräysvelvoitteita

Huhtikuussa voimaan tullut jätehuoltomääräysten päivitys koskee pääasiassa pykäliä 4 (jätteiden lajittelu) ja 12 (jätteiden keräysvälineiden tyhjennys). Jätehuoltomääräyksistä on päätetty jätehuoltojaoston kokouksessa 17.2.2021. Päätös on nähtävillä Rovaniemen kaupungin nettisivuilla.

Olennaisin muutos taloyhtiöiden kannalta koskee jätteiden keräysvelvoitteita. Uusien jätehuoltomääräysten mukaan taajama-alueilla sijaitsevat vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöt tarvitsevat keräysastiat pakkausjätteille eli kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkauksille. Lisäksi kiinteistöillä tulee kerätä polttokelpoista jätettä, biojätettä ja paperia kuten tähänkin asti. Kaatopaikkajätettä ei tarvitse enää kerätä kiinteistöllä erikseen.

Jätehuoltomääräysten aikataulu

1.4.2021 Jätehuoltomääräykset voimaan Rovaniemellä ja Ranualla

6.4.2021 Jätehuoltomääräykset voimaan Pellossa

1.10.2021 Taloyhtiön tulee pystyä osoittamaan suunnitelma jätehuollon järjestämiseksi jätehuoltomääräysten mukaisella tavalla tai taloyhtiön hallituksen päätös jätehuollon hankinnoista

1.10.2022 Taloyhtiön jätehuollon tulee olla järjestetty jätehuoltomääräysten mukaisesti

 

Usein kysyttyä jätehuoltomääräysten uudistumisesta

Mitä jätehuoltomääräykset ovat?

Suomen kunnilla on oikeus antaa tarkentavia kuntakohtaisia määräyksiä jätehuollossa. Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräyksissä on määritelty muun muassa jätteiden lajitteluvelvoitteet sekä erilaisten jätteiden keräysvälineiden tyhjennysvälit jätelajista riippuen.

Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräyksistä päättää Rovaniemen elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto.

Taloyhtiömme sijaitsee lähellä ekopistettä. Pitääkö taloyhtiön silti hankkia kaikki keräysastiat?

Kyllä pitää, jos taloyhtiö sijaitsee taajama-alueella ja huoneistoja on 5 tai enemmän. Pienemmissä taloyhtiöissä pakkausjätteet voi viedä ekopisteille.

Tuleeko taloyhtiön hankkia omat jäteastiat 1.10.2021 mennessä?

Taloyhtiöiden tulee 1.10.2021 mennessä pystyä osoittamaan, että toimenpiteet jätehuollon järjestämisestä jätehuoltomääräysten mukaisella tavalla on aloitettu. Toimenpiteitä voivat olla suunnitelma jätehuollon järjestämiseksi tai taloyhtiön hallituksen päätös jätehuollon hankinnoista.

Jätehuollon tulee olla järjestetty jätehuoltomääräysten mukaisesti 1.10.2022 mennessä. Jäteastioita ei tarvitse välttämättä hankkia omaksi, vaan tyypillisesti taloyhtiöiden pinta-astiat ovat vuokra-astioita.

Miksi jätehuoltomääräykset on uudistettu ennen jätelain uudistumista?

Jätehuoltomääräysten uudistamisella pyritään nostamaan kierrätysastetta jätedirektiivissä asetetulle tasolle. Rovaniemen, Ranuan ja Pellon kuntien edelliset jätehuoltomääräykset olivat vuodelta 2014, joten niitä oli tarpeen päivittää vastaamaan nykyisiä käytäntöjä ja tavoitteita.

Jätedirektiivin tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä kierrätetään 55 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Rovaniemi on valittu yhdeksi kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Tämän vuoksi tavoitteena on nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta jätedirektiivin aikataulua nopeammin: 55 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä.

Mikä on jätelain uudistuksen tilanne tällä hetkellä?

Tällä hetkellä jätelaki on käsittelyssä eduskunnassa. Lain suunniteltu voimaantulo on 1.7.2021. Lisätietoja voi lukea ympäristöministeriön sivuilta https://ym.fi/jatesaadospaketti

Ympäristöministeriö on koonnut myös usein esitettyjä kysymyksiä jätteiden erilliskeräyksestä kiinteistöillä: https://ym.fi/jatelaki-ukk

Lisäävätkö uudistuneiden jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteet taloyhtiön kustannuksia?

Jätteiden lajittelu voi laskea taloyhtiön jätehuollon kustannuksia, sillä jätteen vastaanottomaksu vaikuttaa jäteastian tyhjennyshintaan. Taloyhtiöissä erilliskerättävistä jätejakeista polttokelpoisen jätteen vastaanottohinta on kallein. Biojätteen vastaanottomaksu on halvempi kuin polttokelpoisen jätteen ja pakkausmateriaaleilla ei ole vastaanottomaksua. Polttokelpoisen jätteen määrä vähenee huomattavasti, jos taloyhtiön asukkaat lajittelevat jätteensä. Tällöin polttokelpoisen jätteen astioita voi vähentää, astiakokoa pienentää tai tyhjennysväliä pidentää.

Keräämme jatkossa jätehuoltomääräyksiin liittyviä kysymyksiä Usein kysyttyä -sivulle. Samalta sivulta löytyy myös muita jätehuoltoon liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä.

Usein kysyttyä

 

Isännöitsijöiden tilaisuus 20.4.2021

Isännöitsijöille järjestettiin Teams-tilaisuus jätehuoltomääräyksistä ja jätehuollosta taloyhtiöissä 20.4.2021. Kutsu tilaisuuteen lähetettiin Napapiirin Residuumilla tiedossa oleviin isännöitsijöiden sähköpostiosoitteisiin. Kutsu julkaistiin myös Residuumin nettisivuilla.

Tilaisuudessa Rovaniemen kaupungin jätehuoltoasiantuntija Hannan Liisanantti esitteli jätehuoltomääräysten uudistuksia. Napapiirin Residuumin tiedottaja Ella Tikkala kertoi jätehuollon järjestämisestä taloyhtiöissä. Alla on linkit tilaisuuden esitysmateriaaleihin.

Mikäli olet isännöitsijä tai muu taloyhtiöstä vastaava henkilö etkä ole saanut isännöitsijöille kohdennettuja tiedotteita, voit ilmoittaa sähköpostisi meille, niin lisäämme sen vastaanottajalistaan. Ilmoitukset listalle liittymisestä voi laittaa sähköpostiin ella.tikkala@residuum.fi.

Esitysmateriaalit

Jätehuoltomääräykset, Hanna Liisanantti / Rovaniemen kaupunki

Jätehuollon järjestäminen taloyhtiöissä, Ella Tikkala / Napapiirin Residuum Oy

 

Tutustu jätehuoltomääräyksiin

 

Lisätietoja

Lajitteluohjeet ja neuvontatilaisuudet: 
Ella Tikkala, tiedottaja, Napapiirin Residuum Oy
ella.tikkala@residuum.fi
0207 120 238

Kotitalouksien maksuton lajitteluneuvonta:
Ma-pe klo 9-15
0800 120 230
asiakaspalvelu@residuum.fi


Jaa sivu eteenpäin