Jätehuoltomääräysten luonnoksesta pyydetään mielipiteitä

Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaosto päätti kokouksessaan 16.12.2022 pyytää lausuntoja Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja Ranuan kuntien jätehuoltomääräysten luonnoksesta.

Jätehuoltoa säädellään valtakunnallisesti jätelailla. Suomen kunnilla on oikeus antaa tarkentavia kuntakohtaisia määräyksiä eli jätehuoltomääräyksiä.

Rovaniemen jätehuoltojaoston alueella, eli Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa, jätehuoltomääräyksiä päivitetään jätelain ja -asetuksen uudistuksen sekä tiukentuneiden erilliskeräysvelvoitteiden takia. Määräysten päivitys tarkoittaa muun muassa lajittelun asteittaista tiukentumista.

Jätehuoltomääräysten keskeisimmät muutokset sekä jätehuoltomääräysten luonnos löytyvät jätehuoltojaoston pöytäkirjasta Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta.

Jätehuoltojaosto päätti kokouksessaan 16.12.2022 asettaa jätehuoltomääräysten luonnoksen nähtäville ja pyytää siitä lausuntoja kaikilta niiltä, joita asia koskee. Myös kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä luonnoksesta. Lausunnot ja mielipiteet voi jättää kirjallisesti 31.1.2023 mennessä Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaostolle os. Rovaniemen kaupunki, kirjaamo PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi.

LINKIT:

Jätehuoltojaoston pöytäkirja

Lisätiedot:

Lotta Eriksson
Kiertotalousasiantuntija, Rovaniemen kaupunki
0407588809
lotta.eriksson@rovaniemi.fi


Jaa sivu eteenpäin