Ilmoita kompostorisi kompostointirekisteriin

Kompostin rekisteröintivelvollisuus koskee uuden jätelain mukaan koko Suomea. Rekisterillä kerätään tietoa biojätteen kierrätysasteesta.

Kotitalouksien kompostointirekisteriä aletaan keräämään 1.9.2022 alkaen Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa. Uusi jätelaki velvoittaa kunnat aloittamaan kompostointirekisterin ylläpitämisen vuoden 2023 alussa.

Ilmoituksen voi tehdä Napapiirin Residuumin nettisivuilla. Ilmoituksessa pyydetään tietoja esimerkiksi kompostorin koosta, käyttökuukausista ja sijainnista. Ilmoitus tulee päivittää, jos kompostointi lopetetaan tai siitä vastaava henkilö vaihtuu. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein.

Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Miksi rekisteriä kerätään?

Rekisteriin koottujen tietojen avulla arvioidaan Suomessa kiinteistökohtaisesti kierrätetyn biojätteen määrää. Kompostointi otetaan jatkossa huomioon Suomen kierrätysasteen laskennassa EU:n direktiivien edellyttämällä tavalla.

Ilmoittamalla kompostoinnista, kotitaloudet voivat halutessaan harventaa polttokelpoisen jätteen astian tyhjennysväliä nykyisten jätehuoltomääräysten puitteissa jopa useita viikkoja.

Napapiirin Residuum pyytää kuntalaisia tekemään kompostointi-ilmoituksen myös hyvin käytännönläheisistä syistä johtuen. Napapiirin Residuum tulee hyödyntämään rekisterin tietoja vuonna 2024, kun Rovaniemen keskustaajaman kotitalouksissa tulee aloittaa biojätteen erilliskeräys tai kompostointi. Kotitalous voi hoitaa biojätteen keräysvelvoitteensa kompostoimalla, jolloin kotitalouden ei tarvitse liittyä kotoa kerättävään biojätteen erilliskeräysverkostoon.

Valvotaanko kompostointia?

Kompostointi tulee toteuttaa jätehuoltomääräysten mukaisesti niin, ettei kompostointi aiheuta haittaa esimerkiksi houkuttelemalla tuhoeläimiä. Kompostoinnin asianmukaista toteuttamista ja kompostointirekisteriä valvoo jätehuoltoviranomainen: Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaosto.

Lisätiedot:

Rekisteritietojen ylläpito ja kompostointi-ilmoitusten vastaanotto
Katariina Sieppi
Palvelupäällikkö, Napapiirin Residuum
katariina.sieppi@residuum.fi
p.  0207 310 282

Rovaniemen kaupungin edustaja
Lotta Eriksson
Rovaniemen kaupungin kiertotalousasiantuntija
lotta.eriksson@rovaniemi.fi
p. 040 7588 809

Uutista korjattu 9.9.2022 klo 9.40. Uusi jätelaki velvoittaa ilmoittamaan kompostoinnista viimeistään vuoden 2023 alussa, korjattu muotoon:  Uusi jätelaki velvoittaa kunnat aloittamaan kompostointirekisterin ylläpitämisen vuoden 2023 alussa.


Jaa sivu eteenpäin